Jste zde

Dá se potlačit sexuální touha - závislost na sexu?

Dá se potlačit sexuální touha - závislost na sexu?

Inspirací pro tento článek byl dotaz 28-mi leté ženy, která se ptala: "Ráda bych se dotázala, zda existují nějaké volně prodejné léky či byliny, které dokážou potlačit chuť na sex u ženy" a článek sexuoložky MUDr.Hanky Fifkové "Jak je to doopravdy se závislostí na milování" zveřejněný na www.novinky.cz. Při řešení dotazu čtenářky jsem musel prostudovat řadu zdrojů a názorů a zjistil jsem, že tento problém není až tak ojedinělý, jak by si někdo mohl myslet. Přitom většina lidí by dala nevím co za to, kdyby nemusela řešit problém opačný - potřebu zvýšit sexuální touhu. Jenže oba problémy jsou si rovnocenné, když člověku ztrpčují život a nutí ho vyhledat pomoc.

Sex je jako peníze;
až příliš mnoho, je dost.
(John Updike)

Sexuální problémy jsou vždy spojené s vytvářením nepříjemných situací, obav, strachů, konfliktů a to vše dohromady pak vede ke stavům depresí, ztrátě sebedůvěry a partnerským problémům. Není podstatné o jaký problém se vlastně jedná. Podstatné je, jak se s ním člověk, potažmo partner nebo partnerka dokáží vyrovnat a jak moc naruší jejich soužití. Například totální impotence může někoho dohnat až k sebevraždě a jiného vůbec nerozhodí, protože se s partnerkou dohodli na jiné formě milování, která vyhovuje oběma.

Protože dotazů tohoto druhu by mohlo být více, rozhodl jsem se zpracovat článek o problému vysoké sexuální touhy, tedy jisté závislosti na sexu nebo masturbaci. Článek budu postupně doplňovat o názory lidí, kteří s tímto problémem mají nějaké osobní zkušenosti. Nebude tedy nijak uzavřený a budeme na něm postupně společně pracovat a doplňovat ho.

Se sexuálními problémy se obracejte na odborníky

Vysoká sexuální touha je relativní pojem. Už slovní spojení spojení "vysoká touha" je zavádějící. Pro někoho může být vysoká sexuální touha, když má jednou za týden sex, pro jiného potřeba sexuálního uvolnění 10x za den. Proto se nedá obecně radit, když se jedná o tak subjektivní osobní prožívání nějakého problému.

Doporučuji všem lidem, kteří mají pocit, že jejich sexuální problémem pro ně osobně problémem je, aby navštívili odborného lékaře sexuologa nebo psychologa. S ním rozeberou svou situaci a zcele jistě najdou vhodné řešení. Na návštěvu odborného lékaře by se však měl každý alespoň trochu připravit. Zcela určitě bude potřeba odpovědět na řadu otázek, které lékaři problém osvětlí, aby společně s vámi mohl hledat jeho řešení. Když se nad problémem s lékařem zamyslíte, neosvětlí to řadu souvislostí jen lékaři, ale především vám samotným. Lékař potřebuje znát konkretní problém za konkrétní situace. Jeho otázky však nebudou směřovány pouze na to, co vás trápí.

V tomto článku řešíme problém zda se dá potlačit zvýšená sexuální touha, tedy jistá závislost na sexu. Proto se společně pokusme zamyslet nad tím, na co všechno by se lékař mohl ptát. Vynechme obecné otázky a zaměřme se přímo na problém nadměrné sexuální touhy.

Možné otázky k problému nadměrné sexuální touhy:

Otázky budou kladeny z pohledu ženy. Stejné nebo jen obměněné otázky by však mohl lékař položit i muži.

 • V čem spočívá Váš problém?
 • Netýká se ten problém spíše někoho jiného?
 • Byla jste již se svým problémem u lékaře a řešila jste ho s nějakým odborníkem, sexuologem nebo psychologem?
 • Jaké Vám Vaše sexuální touha přináší problémy v osobním nebo partnerském životě?
 • Jakou práci děláte?
 • Dá se vaše sexuální touha uspokojit sexem nebo masturbací?
 • Co vašemu problému říká partner, mluvila jste s ním o tom?
 • Jak moc je to podle Vás velká potřeba sexu?
 • Týká se Váš problém toho, že jako žena nejste dostatečně uspokojena při sexu s partnerem nebo manželem ?
 • Jste vdaná nebo žijete v partnerském vztahu a máte tedy k sexu prakticky každodenní příležitost ?
 • Pomáhá k uspokojení masturbace?
 • Jak dlouho problém s nadměrnou sexuální touhou máte?
 • Kdy Váš problém začal být problémem?
 • Kdy jste začala se se sexuálním životem?
 • Jak často máte sex?
 • Máte milence?
 • Vyhledáváte příležitostný sex, příležitostný sexuální vztah?
 • Kolik by bylo potřeba sexu, aby ho podle Vás bylo dostatek?
 • Dá se Vaše sexuální touha vůbec uspokojit?
 • Chcete svou sexuální touhu snížit proto, aby se vyrovnala s parterovými potřebami a nesváděla Vás k nevěře?
 • ...

A další desítky otázek, jejichž pravdivé odpovědi by lékaři, ale i Vám pomohly zorientovat se v problému, který Vás trápí.

Jak řešit nadměrnou potřebu sexu?

Řešením nadměrné sexuální touhy může být nalezeno hlavně při společném řešení problému s partnerem. Není podstatné, zda nadměrnou potřebou sexu "trpí" žena nebo muž. Je potřeba s ním o problému mluvit, vysvětlit mu celý problém v souvislostech. Je velká šance, že to pochopí a už na problém budete dva. A ve dvou se vše řeší mnohem lépe! Podstatně je, že bude chápat vaše potřeby a je velká šance, že začnete společně hledat potřebný soulad jeho a vašich potřeb. V případě, že nemáte stálý partnerský vztah, je řešením nalezení partnera s podobnými sexuálními potřebami, jako máte vy.

Psycholog by navrhl zkusit zaměřit svou pozornost na jiné činnosti než na sex. Nalézt jiný směr zaměření pozornosti například na práci, sport, kreativní činnosti, turistiku, koníčky nebo práci s jinými lidmi nebo s dětmi. Psycholog by také mohl pomoci přesměrovat pozornost z koncentrace na sex na jinou činnost.

Problém nadměrné sexuální potřeby však nemusí být jen problémem nadměrné sexuální touhy. Může se jednat o nějaké podráždění pohlavních orgánů, které vyvolává pocit nadměrného vzrušení a touhy. Může pomoci léčba toho zdánlivě vedlejšího problému, který však nenápadně a skrytě evokuje ten hlavní.

Pomoci také může intenzivní masturbace. Někdo má potřebu masturbovat 2-3x i vícekrát po sobě. Nebo i opakovaně několikrát za sebou. Pokud to jinak neomezuje běžný život, nemusí to být nijak nezvládnutelný problém. Někdy pomáhá, když člověk masturbuje víckrát i potom co nemá touhu po dalším vyvrcholení. Pokud tak činí několik dnů po sobě, skutečně chuť po sexu přejde. Proto bych si dovolil Vám doporučit i vícenásobnou masturbaci opakovaně po sobě. celou sérii masturbací pak po hodině nebo dvou znovu zopakovat. Tak opakovat tak dlouho, dokud sexuální napětí nepovolí. Nemasturbovat kvůli potěšení, ale kvůli ověření, zda tato cesta pomůže potlačit neustálé myšlenky na sex.

Existují léky na potlačení sexuální touhy?

Žádný takový prostředek na snížení sexuální potřeby neexistuje. Rozhodně ne ve volném prodeji nebo v přírodní lékárně.

Léky, které by mohly snížit sexuální touhu sice existují, ale předepisují se pouze velmi zkušenými lékaři, odborníky na sexuologii a psychiatrii. Většinou však řeší jiné problémy a jako vedlejší účinek snižují i libido. Mají však poměrně velké množství vedlejších účinků. Nejsou také primárně určeny pro léčbu za účelem snížení sexuální potřeby, ale především se jedná o léky na snížení depresí, agresivity nebo emocí. Často se jedná o antidepresiva nebo útlumové léky.

Na tlumení sexuálních agresorů se někdy také používají antitestosteronové preparáty nebo gestageny, ale to není samozřejmě řešení problému sexuální touhy.

Kde mohu sehnat léky na snížení nadměrné potřeby sexu?

Bylo by to naprosto nesprávné a nezodpovědné doporučovat na zvýšenou sexuální touhu jakékoli léky. Rozhodně je potřeba, pokud vás ten problém opravdu tíží a nepodaří-li se vám ho vyřešit ani s partnerem ani masturbací, obrátit se na lékaře některé sexuologické poradny a ti si Vás objednají na konzultaci. To je jediná rozumná cesta, jak komplikace s nadměrnou sexuální potřebou zvládnout.

Rozhodně nehledejte léky na internetu. Ani kdyby tisíckrát zaručovali při jejich prodeji, že jsou účinné. Je to cesta do pekla! Můžete si jen ublížit!

Závislost na sexu budí dojem atraktivity

Dovolím si citovat názor MUDr.Hanky Fifkové, zveřejněný na www.novinky.cz v článku "Jak je to doopravdy se závislostí na milování".

"Takový člověk vyhledává nové a nové sexuální kontakty nebo intenzivně masturbuje. Někdy se snaží vymanit z bludného kruhu sám, ale často neúspěšně. Mívá pocity viny, deprese a cítí se osamělý. Sex v některé ze svých forem se stává ústředním motivem jeho života. Nemá-li ho, cítí příznaky podobné abstinenčním. Baží po něm víc a víc.

Zatímco pro závislého člověka to znamená vážný problém, ve společnosti budí tento jev často dojem atraktivity. "Tři měsíce nebudu chodit do práce, léčím se ze závislosti na sexu." To má úplně jiný zvuk než: "Nastupuju na čtvrt roku na protialkoholní."

Vytvořit novou diagnózu znamená spoustu marketingových příležitostí. Jste závislý na sexu? Vymyslíme pro vás deset druhů terapie. Pokud nezaberou, vyzkoušejte náš nový, pravda, trochu drahý lék. A samozřejmě, přijďte na náš seminář, jen za pět tisíc.

Psychiatři a psychologové si umí poradit s „novou“ diagnózou, stejně jako se starou známou úzkostnou neurózou nebo s některou z forem závislosti. Pokud vám komplikují život, řešte je hned, bez ohledu na to, jak se právě jmenují."

Vhodné je i prostudovat dostupnou literaturu

Existuje řada knih a diskusních příspěvků na internetu na toto téma. Měla by existovat kniha "Závislost na sexu, jak ji poznat a účinně léčit." sexuoložky Hanky Fifkové a kolektivu lékařů. Bude jich určitě více a je vhodné znát názor odborníků. Doporučuji knihy nebo internetové diskuse na toto téma přečíst a potom se znalosti věci a hlavně ujasněním si toho, co vlastně chcete, kontaktovat odborného lékaře a domluvit se s ním na konzultaci.

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)