Jste zde

Vztah podle pravidel trojice

Vztah podle pravidel trojice

Hlavní téma: "Vztahy mezi lidmi"
Volné pokračování článků "Vztah ve třech", "Sex ve třech".
Téma dále pokračuje článkem "Vztah ve třech není záruka "vztahu navěky".

Na rozdíl od "vztahu ve třech", kdy spolu po nějakou dobu, někdy i celoživotně žijí tři lidé, je vztah podle pravidel trojice chápaný spíš jako vztah tří lidí, kteří spolu udržují pravidelné, ale nezávazné intimní kontakty.

Možná se vám bude zdát, že soužití více jak dvou lidí je dlouhodobě nemožné. Přitom ve světě se vícečetná manželství nejen skoro běžně praktikují, ale dokonce jsou v některých zemích i oficiálně povolená. Tento článek se nebude zabývat vztahy vícečetných manželství, jako jsou "Polygamie" - (obecně) manželství s více osobami současně, přesněji polygynie nebo polyandrie. Bude o vztazích lidí žijících bez posvěcení jejich vztahu společností, státem, zákony.

Řeč bude o vztahu trojice lidí, kdy se může jednat o:

 • vztah manželského páru s další ženou nebo mužem
 • vztah tří lidí bez vzájemného právního vztahu. Mohou to pak být dva muži a žena nebo dvě ženy a muž.

Vztah ve trojici může být platonický, ale stejně tak může přerůst v sexuální vztah mezi třemi účastníky.

Vztah podle pravidel trojice má více variant

Soužití více jak dvou lidí je logicky složitější a náročnější než život páru. Přesto se touto cestou lidé vydávají a někteří v takovém "společenství" žijí dlouhodobě nebo dokonce až do konce života. Vztah ve třech však už nemusí být jen o sexu, jak by se dalo očekávat.

 • Ve vztahu tří lidí se nejedná výhradně o "švédskou" nebo "ruskou" trojku. Prostě spolu žijí tři lidé, společně se dělí o radosti i starosti a společně se milují.
 • Aby to bylo ještě složitější, pak je potřeba vzít do úvahy i stav, kdy trojici tvoří tři lidé, kdy pouze jeden nebo jedna z nich sexuálně žije se třetí osobou. Takovýto vztah může nastat například u bisexuálního muže v manželském páru, který žije společně je svou manželkou a má trvalého partnera mužského pohlaví. Platí to samozřejmě i opačně ve vztahu, kdy žena je v partnerském nebo manželském vztahu bisexuální a žije současně se stálou partnerkou , třetí osobou v domácnosti. Další varianty nabízí homosexuální a lesbické zaměření jednoho z manželů nebo partnerů. kdy jejich "milenec" nebo milenka se stanou pevnou součástí rodiny.
 • Někdy se říká, že rodina má blízkého rodinného přítele nebo přítelkyni. O tom, jak blízcí lidé to ve skutečnosti mohou být se většinou nedovíte. Anonymita města, velkých lidských aglomerací nebo velkoměst takovéto vztahy bez problémů unese. Vždyť mnohdy se neznají ani lidé žijící v obyčejném panelovém domě na malém městě.
 • Trojice tedy může být po sexuální stránce tvořena trojicí lidí, kdy pouze jeden z nich sexuálně žije se dvěma a to po vzájemném souhlasu všech tří. Může to však být také vztah, kdy všechny tři spolu navzájem žijí plnohodnotným sexuálním životem.
 • Určitě se dají najít další formy i jiné důvody pro to, že spolu žijí tři lidé. Společně, většinou sexuálně nebo víceméně důvěrně...

Jak se trojice vytvoří?

Nejspíš se nyní zamýšlíte nad tím, jak k takovému vztahu vůbec může dojít? Někdy je odpověď na takovou otázku více než složitá. Prostě se to může stát. Nemusí to ani mít logické vysvětlení, nemusí to být ani jednoduché, ale ani pochopitelné. Život už někdy tak s lidmi zamává, že se najednou něco, co by ty "normální" ani nenapadlo, stane realitou. Pokud si myslíte, že takovýto vztah musí být odsouzen k zániku, nemáte pravdu. Je to jako s jinými vztahy mezi lidmi, partnery, manželi. Šance, že takovýto vztah vydrží je stejná, jako u jiných vztahů. Záleží samozřejmě a především na těch lidech. Více lidí, více problémů, ale také víc lásky, něhy porozumění, vzájemné pomoci - vám řeknou ti, kterým to klape. Ti, kterým to neklape budou mít pravděpodobně názor jiný. Ale tak už je to se vztahy obecně....

Jedním takovým klasickým příkladem vztahu trojice může být situace, kdy blízký přítel nebo přítelkyně manželského páru přijde o svého partnera nebo partnerku. Manželé se "dohodnou", že kamaráda nebo kamarádku přizvou do své domácnosti a nabídnou společnou domácnost pro všechny tři. Společnou se vším všudy, tedy i se sexem. Je to nemorální?

Jiný příklad za jinou životní situaci. Manželé spolu nemohou mít dítě. Manžel dítě zplodil s jinou ženou, ale nechce manželku opustit. Nechce však připustit, aby jeho dítě žilo bez otce. Společně s manželkou nabídnou druhé ženě společnou domácnost a společnou výchovu dětí. Když žena souhlasí, najdou společné řešení manželských, partnerských i rodičovských vztahů. Dítě žije v "posílené" domácnosti, má matku, otce, manžela od "tety" a "tetu". Že to vyžaduje obrovskou dávku tolerance, pochopení a lásky... Nepochybně!!! Je to nemorální? Je to hrozné, nepřijatelné, příšerné...? Z pohledu koho? Dítěte, které má otce a matku a "tetu"? Nebo z pohledu manželky, která nepřišla o manžela a získala toužebně čekané dítě? Nebo z pohledu ženy, která povila dítě, sice nemá manžela, ale o výchovu jejího dítěte se stará biologický otec a jeho žena? Když se nad tím zamyslíte, pak zjistíte, že problém budou mít především ti "normální", kteří by v podobné situaci opustili manželku a odešli za milenkou nebo by opustili milenku s dítětem a zůstali s manželkou a platili alimenty...

Pro ty, kteří se nad alternativou takovéhoto života zamýšlejí a ze zásady ho odsuzují, mám návrh - zhodnoťte, co je morálnější nebo nemorálnější

 • život ve třech, kdy všichni tři lidé o sobě ví a vzájemně respektují tento stav
  nebo
 • nepřiznaná nevěra?

Schválně se neptám na to, co je dnes normálnější nebo nenormálnější. Na takovou otázku by totiž byla velmi snadná otázka - mnoha lidem dnes více "normální" připadá nevěra...

Téma dále pokračuje článkem "Vztah ve třech není záruka "vztahu navěky".

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)