Jste zde

Anejakulace - absence ejakulace při orgasmu

Anejakulace - absence ejakulace při orgasmu

Anejakulace při orgasmu patří mezi sexuální dysfunkce, která postihují muže. Z jejího názvu je zřejmé, že se týká období ejakulace.Někdy se jí kvůli absenci ejakulátu říká "suchý orgasmus".Tento zdravotní sexuologický problém se v posledních letech vyskytuje stále častěji. Pravděpodobně se jedná o souvislost s tím, že se daří stále více úspěšně zvládat složitá zranění, která dříve lékařská vědy nedokázala vyřešit a končily smrtí pacienta. Na zvýšeném výskytu anejakulace proto podílejí především stavy po úrazech a chirurgických zákrocích, ale také častější podávání nových a účinnějších léků na bázi hypotenziv a psychofarmak.

Sexuologie za pravou anejakulaci považuje pouze stav, kdy dosažení ejakulace brání buď poúrazové stavy, nebo některé léky, které oslabují funkci sympatických nervů. Příčiny anejakulace však mohou mít i psychické důvody.

Anejakulace, tedy "suchý orgasmus" má dvě možné základní příčiny

  • retrográdní ejakulaci
  • pravou anejakulaci

Retrográdní ejakulace
Při expulzi se ejakulát nevypudí z uretry ven, nýbrž odchází do močového měchýře. Dochází k tomu nejčastěji při vegetativních neuropatiích, nejčastěji při diabetu.

Pravá anejakulace
Pravá anejakulace je obvykle spojena s normálním pocitem orgasmu, ale semeno není vypuzeno do močové trubice. Jde o blokádu sympatické inervace první fáze ejakulačního procesu (emise) nebo periferního nervového systému anebo je způsobena léky. Někdy, např. při částečném poranění míchy, se může vnímání orgasmu změnit nebo snížit.

Příčinou pravé anejakulace může být farmakologická blokáda inervace vlivem sympatikolyticky působících medikamentů. Nejčastější příčinou pravé anejakulace je však podávání hypotenziv (např. guanetidinu) a psychofarmak (neuroleptika, některá antidepresiva). Farmakologicky navozená blokáda ejakulace je reverzibilní. Po ukončení podávání léků se většinou stav vrátí k normálu a muž znovu může ejakulovat.

Ejakulace může být zablokována také při periferní vegetativní neuropatii, komplikaci u diabetes mellitus. Někdy se však může projevit i při míšních lezích (transverzální míšní léze, trauma, retroperitoneální chirurgie, nebo systémové neurologické onemocnění – roztroušená skleróza, syringomyelie).

Ke ztrátě ejakulace může dojít také po radikálních prostatektomiích při poškození hlavního zdroje semenné tekutiny, kdy je příčinou anatomická destrukce hlavního zdroje semenné tekutiny, tedy semenných váčků a prostaty. V těchto případech může dojít také k anatomickému poškození komunikace mezi chámovody a uretrou.

U tělesných příčin anejakulace, například při poúrazových stavech, může být její odstranění dlouhodobou a složitou záležitostí, která se neobejde bez lékařského dohledu a léčby. Často je jediným řešením operace.

Anejakulace při orgasmu však většinou nemusí být důvodem k většímu znepokojení. Je nepříjemná, nezvyklá, ale většinou neznemožňuje vést pohlavní život obvyklým způsobem. Jen při některých případech je provázena i zhoršením nebo ztrátou erekce.

Pro postiženého muže je však anejakulace velmi nepříjemnou záležitostí, která může silně ovlivňovat jeho psychiku. Pokud je navíc spojena s neschopností dosáhnout orgasmu, pak se může stát vážným sexuálním problémem, který negativně ovlivní partnerský život. Absenci ejakulátu při orgasmu většina mužů vnímá jako své selhání a znak jistého psychického ponížení. Chybějící projev mužnosti pak může způsobovat deprese, nebo ztrátu sebevědomí. Chybějící ejakulace také negativně ovlivňuje možnost oplodnění ženy při sexuálním styku. Právě v případech, kdy muž a žena usilují o oplodnění je potřeba důsledné vyšetření muže a rozlišení retrográdní ejakulace a primární anejakulace. Problém se žádaným oplodněním ženy se však dá úspěšně lékařsky řešit operativně nebo i jinou cestou.

V případě, že absence ejakulace při orgasmu je zaviněna psychickými příčinami, jedná se obvykle o přechodný nebo dočasný stav. Psychické problémy a příčiny, psychická traumata, bloky a těžké deprese většinou nepostihují ejakulaci jako taková, ale způsobují její absenci jen v určitých situacích. I při těchto problémech jsou muži schopni ejakulace při masturbaci, ale při penetračním pohlavním styku, nepenertačních sexuálních praktikách nebo masturbaci s partnerkou ejakulace někdy nedosahují. V těchto případech je nutná psychoterapeutická léčba a pomoc psychologa nebo psychiatra.

 

Články s podobnou tematikou

 

Literatura a zdroje

 

(AK)(Z)