-A A +A

Jste zde

Milování ve čtyřech s výměnou partnerů

Milování ve čtyřech s výměnou partnerů

Volné pokračování článků "Skupinový sex", "Sex ve třech" a "Sex ve čtyřech (výměna manželek)".

Většina představ o skupinovém sexu bývá spojena s výměnou partnerek (partnerů). Většina partnerských dvojic, které se k takovému "činu" odhodlají, již při prvním setkání toho nakonec lituje. Je to jako v jakékoli jiné lidské činnosti - pokud chcete vše najednou, zjistíte, že nakonec jste nezískali nic... Je totiž velmi pravděpodobné, že po takto prožitém setkání budete mít velké problémy vyrovnat se s tím, co se událo. Dokonce se může stát, že tato "morální kocovina" Vás postihne už v průběhu setkání nebo na jeho konci. V každém případě nakonec můžete mít intenzivní pocit, že to, co jste očekávali se nenaplnilo...

Při setkání většího počtu lidí (více jak dva) při sexu úplně stačí, aby takováto "morální kocovina" nebo pocit viny, studu nebo zklamání (případně od všeho trošku), dokonale smazalo vše, co se vám případně mohlo líbit. Většinou pak o dalších setkáních nemůže být řeč a mnohdy se prožitý zážitek velmi negativně podepíše na vztazích v dosavadně pohodových párech.

Nic se nemá uspěchat

Pokud se jedná se o první setkání přátelských párů, pak je rozumné nikam nespěchat a věnovat se "lehčím" formám erotiky. Může to být jak v původních párech, tak případně i vzájemně. Rozhodně je rozumné nechat si poradit, že lépe je začít s mírnějšími formami, například s masážemi, vzájemným hlazením nebo jemnou společnou erotikou spojenou s masturbací a podobně. První setkání, (pokud Vám není jedno, že může být poslední), není rozumné spojovat s požadavkem výměny partnerek nebo partnerů. Pokud o to opravdu usilujete "za každou cenu", pak je vhodné si nejdříve vyzkoušet milování před jiným párem, který Vás jistě bude se zájmem pozorovat a vy pak je... Pokud vše směřujete k tomu, že chcete prožít vzájemnou výměnu partnerů, pak je lépe nechtít vše prožít najednou, ale stanovit si "mantinely pro dnešní setkání" a ty pak samozřejmě dodržet.

Rozhodně je pak vhodné začít tím, že si nejdříve v původních párech vyzkoušíte část toho, co bude v rámci sexuálních her dovoleno. Teprve pak, ve vhodnou dobu, "můžete" přejít k výměně partnerů. Pomáhá to předejít komplikacím, strachu a obavám z toho co se bude dít...

Reálný sex s výměnou partnerů není porno! Pokud se Vám podaří, že z toho porno uděláte, možná Váš bude následně čekat zklamání, rozčarování a mnohé vztahové problémy na které jste doposud nikdy nenarazili...

V každém případě musí být "výměna manželek" VŽDY otázkou dohody a hlavně svobodné vůle všech zúčastněných. Je potřeba si jasně vysvětlit, že v případě, že se uskuteční, pak bude muž souložit se ženou z druhého páru a naopak. Když k tomu dojde, pak je lépe, pokud je tato aktivita uskutečněna bez dalšího sexuálního kontaktu mezi ženami nebo muži.

Když se páry pro výměnu partnerek  rozhodnou, je lépe být společně v jedné místnosti a prožívat sex společně. Ověříte si vzájemné reakce a předejdete pochybnostem a jiným obavám, které by mohly přijít. Takhle vše vidíte navzájem a nemáte žádné pochybnosti...

Možná Vás následující rada v uvedených souvislostech trochu zarazí:

Chovejte se při výměně partnerů tak, abyste se za své chování při sexu s tím druhým z páru, nemuseli stydět. Nejde přece o to ukázat se jako dokonalý milenec nebo milenka. Důležitější je ukázat se jako pozorný a ohleduplný milenec nebo milenka.

Z pohledu té "slušné většiny národa" se však jedná o něco naprosto nepřijatelného. Ale co když po něčem takovém touží jeden ze dvojice, která je jinak zcela "normální"? Dlouhodobé vztahy a vzájemná důvěra jim většinou brání odvážit se zapojit do mimomanželských sexuálních her. Neznamená to, že něco podoného nemůže potkat zrovna Vás...

Za nejcennější radu pro ty, kteří se k takovýmto praktikám odhodlají, považuji"

Je naprosto nezbytné stanovit si pevné hranice, které musí být dodrženy, aby se zabránilo následným problémům a nepříjemnostem. U takovéhoto rozhodování rozhodně platí lidové "Dvakrát měř a jednou řež"...

A rozhodně nezapomínejte na "bezpečný sex (lépe bezpečnější sex)"...

 

Pokračování tématu

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)