Jste zde

Poloha "Na koníčka", v dřepu (místo vkleče)

Poloha "Na koníčka", v dřepu (místo vkleče)

Poloha je odvozená od polohy "Žena nahoře" - "Na koníčka", kdy žena nad mužem klečí. Tyto varianty v západních zemích moc oblíbené nejsou, zejména pro jejich náročnost oproti klasické sexuální poloze "Na koníčka". Zato v indické představě o dokonalém milování je na prvních místech. V těchto zemích jsou považovány za polohy s možností využití tantrických technik práce se sexuální energií a velmi silnými sexuálním prožitky při milování. 

Kámasútra, slavná orientální kniha o milování uvádí, že v určitých sexuálních polohách při milování, za spojení lingamu a joni, se doporučuje aby žena převzala aktivní roli. Právě polohy, kdy je "žena nahoře", patří k těm, které jsou považovány na nejvhodnější. Muž většinou leží na zádech a může tedy relaxovat a sledovat, jakou má jeho žena představu o milování a jak chce muži připravit nádherné pocity ze společného spojení. Muž má také možnost sledovat své vzrušení a držet kontrolu nad jeho průběhem. 

Kámasútra doporučuje, aby alespoň jednou během milování žena převzala aktivní roli. Nabízí dva způsoby, jak může žena během milování převzít aktivní roli: 

 • hned na počátku milování (spojení) žena zaujme některou polohu při které je "žena nahoře" a bude v ní aktivní po celou dobu milování.
 • hned na počátku milování (spojení) žena zaujme některou polohu při které je "žena nahoře" a bude v ní aktivně provádět některé techniky, především pro probuzení energie Kundalini Shakti a pak předá aktivní roli muži, který ji za důsledné kontroly svého vzrušení dovede až k orgasmu.
 • zahájení milování bude probíhat podle představ muže v poloze, kterou zvolí. Pak partneři přejdou do polohy, kdy je "Žena nahoře" a milování bude dokončeno pod dominantním přístupem ženy.
 • zahájení milování bude probíhat podle představ muže v poloze, kterou zvolí. Pak partneři přejdou do polohy, kdy je "Žena nahoře" a milování bude pokračovat pod dominantním vedením ženy, která bude aktivně provádět některé techniky, především pro probuzení energie Kundalini Shakti. Pak předá aktivní roli muži, který ji za důsledné kontroly svého vzrušení dovede až k orgasmu.

Polohy "Na koníčka" nebo obecně polohy "Žena nahoře" patří mezi polohy, jejichž potenciál vzrušení a práce se sexuální energií je velmi velký. Právě v těchto polohách ženy zažívají nejčastěji vaginální orgasmus. Podle tantrické tradice a orientální představy o milování je aktivní role ženy při milování považována za milování tantrických mistryň. Žena při něm uvádí muže do tajemství sexuální extáze poskytování rozkoší, které zvládají jen tantrické mistryně, které dokonale znají tajemství joni a lingamu. Techniky, kdy je žena nahoře jsou v tantrické představě o milování považovány ze velmi významné pro rozvíjení zkušeností s mnohonásobným orgasmem u ženy a oddalovaným orgasmem, případně s orgasmem bez ejakulace u muže. 

Muž leží na zádech a žena sedí na jeho lingamu v hlubokém spojení s joni. Sedí, spíše dřepí zády k mužově tváři a opírá se noha o podložku, její tělo je vzpřímené. Pohybuje se nahoru a dolů s sofistikovanosti a smyslnosti. Tato sexuální poloha ženě poskytuje velký prostor a svobodu projevit své představy o milování. Je při ní možné možné experimentovat s různými úhly pronikání a stimulaci vnitřní části  joni. Muž je jen těžko dokáže najít a určitě však nedokáže odhadnout jejich význam pro vzrušení ženy. Žena nejlépe vnímá, co je pro ni nejkrásnější a nejvíce probouzí její vzrušení. Uvnitř joni jsou oblasti, které při stimulaci vyvolávají vzrušení a emoce, které každá žena vnímá jinak a s jinou intenzitou. V této poloze však má žena možnost soustředit se na své pocity a hledat místa v joni, která jí navodí ty nejkrásnější emoce a vlny vzrušení. Emocí však nemusí být jen vzrušení. Mohou mít zcela jiný charakter, ale ženě pomáhají v dotváření celkového prožitku ze spojení a milování. Poloha umožňuje žene poznat svou joni, prožívat ji a získávat konkrétní zkušenosti s jejím stimulací s lingamem. 

Při milování muže a ženy není tak úplně samozřejmé, že by žena mohla svůj prožitek a vzrušení ovlivňovat podle svých představ. Pokud je v dominantní roli muž, žena vlastně prožívá to, co jí muž poskytuje. V poloze, kdy je dominantní žena, se může například zaměřit na stimulaci oblasti bodu G, případně zkoumat rozdíl v dráždění oblasti děložního čípku. Některé ženy mohou mít citlivější i jiné oblasti pochvy, případně mohou reagovat na tlak nebo kombinaci tlaku a tření lingamu o stěnu pochvy. Drážděním citlivých míst pak žena může docílit hlubokého vaginálního orgasmu nebo i jeho kombinace s podněty od oblasti děložního čípku. Tato varianta orgasmu je považována za nejhlubší tantrický prožitek, který může při milování žena prožít. 

 • Pro intenzivnější stimulaci oblasti bodu G, se žena může zaklonit mírně dozadu a lingam pak bude dráždit spíše přední stranu vaginální stěny s bodem G. Zaklonění může být tak velké, že se žena úplně položí na mužovu hruď a zůstane v klidu . Tehdy bude tlak na přední stěnu a oblast bodu G největší. Pohyby sice mohou být jen velmi omezené, zato emoční složka s tlak lingamu na přední stěnu bude maximální.
 • Opačná změna polohy ženina těla - tedy předklonění k mužovým nohám bude naopak znamenat velmi hluboký průnik lingamu do joni a to až do oblasti děložního čípku, kde tlak a tření vyvolá pocity naplnění joni a jiné, neméně intenzivní vzrušení. Pro stimulaci děložního čípku, může žena použít techniku vaginálních stahů a vypuzování a nasávání lingamu do joni. Za hluboké penetrace pak bude stimulována přesně ta oblast pochvy, který ženě poskytne ty nejhlubší pocity ze spojení.

Obě uvedené techniky mohou vést k prožitku hlubokého vaginálního orgasmu. 

Aby si mohla žena opravdu naplno prožívat všechny slasti, které jí forma vaginálního spojení dovoluje, musí být muž velmi dobře připraven na intenzivní prožívání podnětů ze spojení lingamu a joni. Žena využívá mužův lingam pro stupňování svých prožitků a emocí. Muž jí musí být schopen lingam poskytovat tak dlouho, až žena prožije svůj orgasmus, případně další orgasmy ať již vícenásobné, nebo rozšířený orgasmus který přerostl v ""Jízda na vlnách rozkoše" - stav rozšířeného orgasmu". Muž tedy musí ovládat techniky oddalování orgasmu nebo techniku prožívání orgasmu bez ejakulace. Tato technika již byly vysvětlena na jiných místech a tak jen zdůrazním. že v okamžiku, kdy muž vnímá nastupující orgasmus, musí ženě naznačit, že je potřeba přestat s pohyby pánve nebo masáží lingamu uvnitř joni a zůstat úplně v klidu. Dechová cvičení a zaměření pozornosti do oblasti srdce nebo "Třetího oka" uprostřed čela pak pomohou transformovat a rozvést nahromaděnou sexuální energii z pánevní oblasti do křížové oblasti a po páteři nahoru do hlavy. Po odeznění akutního vzrušení může žena pokračovat v pohybech nebo technikách stimulace joni. 

Tyto techniky mohou pár posunout k prožitku a dosažení stavu hluboké sounáležitosti při milování, při kterém páry zažívají stavu "jednoho těla a jedné duše" a stanu vnitřní blaženosti. Tento stav vnitřní pozornosti a blaženosti usnadňuje pochopení složitého procesu změny sexuální energie v setkání s něčím vyšším. 

Varianty, kdy je žena nahoře v dřepu jsou v podstatě dvě základní:

 • žena nahoře v dřepu čelem k muži
 • žena nahoře v dřepu zády k muži

Dále se tedy budeme zabývat variantou: 

Žena nahoře "Na koníčka" v dřepu zády k muži

Žena nad mužem neklečí, ale dřepí nad ním a proto je pro ni mnohem náročnější a namáhavější. Sedí v dřepu na lingamu, zády k muži a většinu váhy těla drží na svých nohách. Stabilitu těla udržuje opřením rukou o kolena partnera nebo při předklonění se může opírat rukama o podložku. Muž si pohodlně lehne na záda a roztáhne nohy a pokrčí je. Pokrčení nohou by mělo být pevné, aby se o kolena žena mohla opřít při zaujímání své polohy. Žena si nad něj obkročmo dřepne zády k jeho tváři a opatrně si zavede penis do pochvy. Zasouvání penisu si může vzít na starost i muž. Žena jako oporu může využít mužova pokrčená kolena. Tato poloha je poměrně stabilní a možnost opírat se o mužovy nohy je opravdu velkou pomocí. Může se opírat i dozadu rukama opřenýma rukama za zády o podložku.

Může použít i jinou variantu polohy těla a předklonit se mezi mužovy nohy a opřít se rukama o podložku. V této variantě je však poměrně málo stabilní. Veškerá váha těla spočívá na jejích pokrčených nohách a kolenou a to každá žena nezvládne udržet dlouho. Pro svaly nohou to není příliš pohodlné a brzy začínají bolet. Jedná se tedy spíše o přechodnou variantu nebo zpestření. Při vyklouznutí penisu z pochvy jej musí zpět nasměrovat muž neboť žena má co dělat s udržením stability. Poloha v předklonu je pro mnoho mužů nesmírně atraktivní, protože muži nabízí pohled na ženin zadeček a možnost laskání zadečku a konečníku.

Muž je ve všech variantách polohy, kdy je "žena nahoře" v pasivní roli. Maximálně může ženu podpírat za záda nebo boky, případně ji může nadlehčovat podpíráním zadečku zespodu. Z toho je zřejmé, že poloha není příliš vhodná pro tělnaté ženy, neboť velká část váhy ženy při kopulačních pohybech se přenáší na její nohy. Pomoc muže s nadlehčováním jejího těla je spíše pro zlepšení stability. Ženám se líbí, když je muž zezadu hladí na zádech, zadečku a některé vzrušuje i dotek na konečníku.

Pohyby nahoru a dolů může vykonávat pouze žena a to spíše omezeně. Pohyby pánve dopředu-dozadu však docílí velmi intenzivní stimulaci oblasti bodu G. Kroužení páví pak spojuje pocity hlubokého proniknutí s pocity vyvolanými třením stydkých pysků a tlaku na poštěváček. Varianty pohybů jsou tedy rozmanité a záleží jen na chuti ženy experimentovat. Pokud si žena na muže naplno dřepne, muž dá pokrčené nohy více k sobě a žena se o ně opře, nabízí úhel vstupu lingamu do vagíny velmi dobré podmínky k přímému i nepřímému dráždění poštěváčku lingamem. Kopulační pohyby je pak vhodné zpomalit a soustředit se na pocity hlubokého průniku a pocity vyvolané drážděním klitorisu kořenem lingamu. Pak se dá v za pomoci pomalých a hlubokých průniků prožít intenzivní orgasmus s pocitem plně penetrované vagíny. Muž není o nic ochuzen, neboť bude vnímat ženin orgasmus velmi bezprostředně. Většinou intenzivní orgasmické stahy vagíny přivodí i jeho vyvrcholení.

Žena nahoře "Na koníčka" v dřepu zády k muži, muž má zvednuté pokrčené nohy

Jedná o tu nejnáročnější variantu polohy, kdy je "Žena nahoře" v poloze "Na koníčka". Pro ženu je opravdu fyzicky velmi obtížná a proto se jedná spíše o variantu pro experimentování nebo o přechodnou polohu u párů, které mají v sexu potřebu vyzkoušet více poloh za milování.

Jedná se o nejnáročnější variantu "Na koníčka", kdy žena dřepí. Tato poloha je ovšem z hlediska dominantnosti také tou nejvýraznější. Je poměrně obtížné se ní pohodlně vůbec dostat a hlavně se v ní udržet. Žena si na muže sedne jako na pohodlné sedadlo s operkami pro ruce. Muž leží na zádech a rozevře nohy, zvedne je a pokrčí, případně přitáhne rozevřené k hrudi. Chodidla má ve vzduchu. Žena si sedne na muže ne ze strany od břicha, ale mezi jeho pozvednuté nohy a penis si zasune do vagíny. Muž má v průběhu spojení nohy stále zvednuté a žena na něm sedí jak na křesle a rukama se podepírá o mužovy nohy. Pokud si muž může přitáhne nohy k hrudi, umožní ženě pohodlnější usazení a hlubší penetraci. Pohyby nahoru a dolů může vykonávat pouze žena a to omezeně, ale zato pohyby pánve dopředu-dozadu docílí velmi silné stimulace bodu G. Muž drží nohy ve vzduchu a nemůže ženě jakkoli pomáhat. Poloha je naprosto dominantní pro ženu a muž může jen poskytovat pohodlné netradiční posezení partnerce, která ho plně ovládá. Pokud to žena bude zvládat, může si stimulovat klitoris. Pro ženu je velice náročné vydržet v podřepu, proto se bude více opírat o zvednuté mužovy nohy. Pro muže to znamená poměrně velkou zátěž pro břišní svaly a nohy. Poloha je naprosto nevhodná pro přerušovanou soulož, navíc to není spolehlivá antikoncepční metoda. Muž nemá šanci včas vytáhnout a ani ten správný okamžik nemusí vzrušená žena včas odhadnout a to i kdyby ji muž o to důrazně žádal.

Z hlediska doteků a dráždění

 • Fyzické předpoklady - vhodná i pro tělnaté muže, nevhodná pro hmotnější ženy. Fyzicky je pro ženu velmi náročná, pro muže podle varianty relaxační až náročná.
 • Proniknutí - hluboké, je možné snadno měnit hloubku průniku, žena kontroluje hloubku, rychlost i úhel, muž jen částečně hloubku pronikání. Menší hloubka penetrace, při ženiných pohybech může docházet k vyklouznutí penisu. Vrátit zpět jej může jak žena, tak i muž.
 • Klitoris – několik možností dráždění - muž omezeně, žena, penis.
 • G bod – hodně intenzivní dráždění.
 • Emoční prvek - velmi silný pro ženu, muž zastává více pasivní roli, má však možnost hladit boky, zadeček a konečník, při mírném sedu i ňadra. Některé muže vzrušuje i pohybující se zadeček ženy.

Poznámka:
Polohu lze použít jak pro vaginální, tak pro anální penetraci.

Tantrický pohled
Obrácená poloha není jen pro páry, které chtějí vyzkoušet něco nového, je především určen párům, ve kterých je žena svobodná, hrdá a potřebuje být v "dominantní " roli a její partner jí ji umožní prožívat naplno. V této poloze lásky, milenec, poté, co se posadil na posteli zcela milence nebo koberec, sedí nad ním dřepěl na stehnech a pevný napíná nohy poté, co představil dost hluboko lingam v jejím joni. Zachování ruce hrudi svého milence, bude se provádět pohyby nahoru a dolů, doleva a doprava, s cílem ponechat pronikl tak hluboko.

Pokud pocity vzrušení dosahují vrcholu, za kterým je pro muže již nemožné vzrušení ovládnout a přejde do fáze orgasmu s ejakulací, musí oba partneři hned zastavit jakékoli stimulační pohyby a provést techniky rozvádění sexuální energie po těle. Partneři se musí zaměřit na hluboké dýchání, provést dechová cvičení pro rozvedení sexuální energie a muž provede techniku velkého stisku a zadržení orgasmu. Žena by měla muži pomáhat s udržením jeho kontroly nad ejakulací a s rozvedením sexuální energie z pánve do křížové oblasti a po páteři do hlavy. 

Tato poloha není moc vhodná pro ženy které mají slabé, netrénované svaly na nohou. Největší zátěž totiž spočívá na stehnech a lýtkách bez jejich pomoci je pro ženu problém v této poloze zůstat delší dobu, případně vykonávat kopulační pohyby. Proto je vhodné, aby žena, pokud tuto polohu chce využívat, pravidelně tyto svaly posilovala. Jedině tak může dosáhnout toho, že jí poloha nebude dělat problémy a vydrží v ní dlouhou dobu. 

Sexuální poloha není při milování nejdůležitější. Mnohem větší význam má vzájemná touha vzájemně porozumět a poskytnout si ty nejkrásnější pocity při milování. Těmi je pocit sounáležitosti, něhy, vzájemné blízkosti a lásky. 

Poloha je výjimečná i tím, že je při ní možné provádět hluboké meditace spojené s využitím sexuální energie joni. Jedná se o techniky masáže lingamu poševními svaly joni. Tato technika může být prováděna od pouhých stisků lingamu až po dokonalou masáž poševními svaly joni. Pocity vzrušení samozřejmě neprožívá jen muž. Energie masáže lingamu může být převedena do vzrušení ženy, která pak může prožít velmi intenzivní vaginální orgasmus. ˇČasto dochází k nastoupání vzrušení v pánvi ženy, prožití velmi intenzivního orgasmu ale bez následného poklesu vzrušení. Další vzrušení se pak pokračující masáží lingamu začíná zvyšovat z hladiny na které končil předcházející orgasmus a končí orgasmem na vyšší hladině vzrušení. Tak to pak pokračuje dále a dále. Říká se tomu, že žena prožívá ""Jízda na vlnách rozkoše" - stav rozšířeného orgasmu"".
Musíme si však uvědomit, že muž musí ovládat techniky oddalování orgasmu, případně prožívání orgasmu bez ejakulace. Ve starých tantrických textech se uvádí, že tyto techniky se může naučit každá muž i žena. Dají se však zvládnout jedině samostatným poctivým a pravidelným trénováním poševních a PC svalů. Ale jedině praxí a vytrvalostí se dají zvládnout společně v páru. Prožitky při takovémto milování jsou však na zcela jiné úrovni než sex.

V podstatě každá varianta polohy "Na koníčka" je po energetické stránce pro muže velmi intenzivní. Pro je velmi důležité aby muž zvládal techniky ovládání sexuální energie. Intenzivní spojení pohlaví, pevné obemknutí lingamu, teplo a prožívání sexuální energie spojení se ženou, vyvolá velmi silné vzrušení, které může rychle vést k orgasmu a ejakulaci. Není to poloha pro muže, kteří nedokáží ovládat své vzrušení. Pro muže, který však oddalování orgasmu zvládá a umí své vzrušení kontrolovat, je to poloha kterou může v ženě probudit energii Kundalini a dovést ji až k prožitku intenzivního vnitřního vzrušení na úrovni vaginálního orgasmu.

Z tantrické filosofie a praktikování jógy pak vychází techniky rozvádění vnitřní energie podél páteře do srdce a hlavy, což umožňuje prožití orgasmu celým tělem. Probuzení a rozvíjení energie Kundalini Shakti je považováno za důležitý mezník v duchovním vývoji muže i ženy. Tato úroveň meditačního milování s oddalováním orgasmu nebo prožitkem orgasmu bez ejakulace u muže a ""Jízda na vlnách rozkoše" - stav rozšířeného orgasmu" u ženy, je považována za významný stupeň osobního rozvoje, dosažený na tantrické duchovní cestě. Zvládnutí těchto technik v páru mám mnohem větší význam, než zvládnutí těchto technik u muže nebo ženy na jejich samostatné duchovní cestě.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)