Jste zde

Ramena, šíje, krk - erotogenní zóna

Ramena, šíje, krk - erotogenní zóna

Volné pokračování článku "Sexuální vzrušení", "Erotogenní zóny mužů a žen - společné pro obě pohlaví", "Erotogenní zóny ženy" a "Erotogenní zóny muže".​

Mezi ta klasické, přímo románové, erotogenní zóny na lidském, zvláště však ženském těle, patří ramena, šíje a krk. Ženská šíje byla a je prostě sexy. Všimněte si ve starých filmech kolik žen má vyčesané vlasy. Je to elegantní a ženské, ale také je to i proto, že ženská šíje muže přitahuje a vzrušuje. A v té době to byla nejschůdnější a společensky přijatelná forma jak zaujmout. A nejen muže. Elegantní křivka pěstěné ženské šíje zajme i leckterou ženu.

A proč románová erotogenní zóna? Protože když byla v nějakém, speciálně historickém románu, popisována milostná scéna, pak v ní určitě nechyběl popis toho, jak muž ženu něžně políbil na šíji, laskal ji na krku a něžně hladil na ramenou...

A copak v nějakém "filmu pro pamětníky" bylo milování zobrazováno tak naturalisticky, jako dnes? Nebylo! Jedním z důvodů, proč takto zobrazováno dříve nebylo je fakt, že dříve byla představa něžností a erotiky více spojována s detaily, více se smyslnými doteky, něžnostmi... A laskání šíje, líbání na krku a na ramenou nebo hlazení těchto míst bylo chápáno jako velká důvěrnost, která již hraničí s erotikou. Určitě si z některého starého filmu vybavíte scénu, kdy se muž k ženě pomalu zezadu přiblíží, jemně jí odhrne jí vlasy ze šíje a něžně ji políbí na krk... Ona zakloní hlavu, blaženě zavře oči a podlomí se v kolenou...

V dnešní době se, alespoň co se týká funkčnosti těchto erotogenních zón, nic nezměnilo. To, co se změnilo je chápání erotiky. Proč se zabývat detaily a něžnostmi, když sex je přece o něčem jiném...?

Ženy by si "závislosti" mužů na křivce krku, šíje a ženských ramen měly být vědomy. Muže tato část ženského těla přirozeně přitahuje. Ženská šíje evokuje na jedné straně křehkost, ale na straně druhé vyzařuje sílu. Ví to jak ženy, tak i muži...

Co se mužů týká, ty na ženě (zpočátku...) nejvíce vzrušuje jemnost a hebkost kůže jejích ramen a šíje... . Laskat tato místa ústy je dovolené většinou v počátcích vztahu, kdy pro větší projevy intimity ještě nenastala ta správná chvíle... Muži proto rozhodně nevynechají žádnou příležitost k tomu, aby ramena a šíji zasypali polibky a něžnými doteky. Jednak ví, že se to ženám líbí a že je to vzrušuje a že "to dovolí"... Ze své vlastní zkušenosti se takovýmto něžnostem nevyhýbají,protože při jejich poskytování vnímají své vlastní vzrušení. Od ramen a šíje je už jen kousek k ouškům a ušním lalůčkům, tedy další velmi silné erotogenní zóně většiny žen.

Jemnou masáží neurazíš...

Jemné hlazení šíje je něco, co si přeje každá žena. jen si o takovouto formu vyjádření náklonnosti muže neumí většina z nich říct. A většina mužů má své priority pro hlazení na ženském těle někde úplně jinde. Přitom je to mnohdy jen otázka špatné komunikace mezi partnery. Žena by si o něžnosti na kterémkoli místě na těle měla být schopna říct. Není na tom nic špatného. A muž možná zjistí, že i jemu je příjemné, když takto jednoduše a "bez námahy" udělá ženě radost.

Málokterá žena odolá jemné masáži ramen a šíje. Masáž může být klidně vedena i přes oblečení protože každý muž ví, že přesně tudy vede cesta k navázání vzájemné důvěry mezi partnery. Při příští masáži už může zkusit dostat ruce pod látku šatů nebo trička, pod průhlednou poznámkou, že se mu tak bude lépe masírovat trapézový sval...

Ramena, šíje a krk jsou snad nejvíce preferovanou zónou právě na počátku vztahu, především v době, kdy se vztah teprve rozvíjí a důvěru k intimnějším dotekům je potřeba teprve vybudovat.

Krk, ramena a šíje jsou velmi dobře inervovaná místa na lidském těle. Navíc jsou už chápána jako místa intimnější, jak jiná. Polibek na ústa je polibek na ústa. Ale polibek na krk, jemné hlazení šíje nebo opatrné zajíždění ruky (nejlépe pod oděvem) na ramena ... to už je mnohem intimnější. Na počátku navazování partnerských vztahů se jedná o intimnější doteky, ne však tak intimní, jako jsou doteky na prsou nebo pohlaví. Dá se říct, že je to tak někde napůl cesty... Je to krásné, slibné, ale ještě o nic nejde... Možná i z tohoto důvodu mnoho žen přímo miluje, když jim muž při objímání laská ramena s šíji ústy. Mnohé ženy to vzrušuje natolik, že mají pocit, "že se jim až podlamují kolena"...

  • Přední strana krku a klíční kosti jsou přímo předurčeny pro intenzivním polibky a laskání ústy. Vždyť k prsům je už tak blízko...
  • Zadní část krku je pak vnímána jako erotogenní zóna pro "pokročilé". Její laskání, hlazení a líbání je především "romantické" a svědčí o tom, že muž ví, kudy vede cesta jejího vzrušení. Mnohdy je právě takto směřované laskání, něžnosti a pozornosti tou nejsnadnější cestou, jak vzbudit v ženě zájem, vášeň a touhu po milování. Hlazení a drobné něžné polibky cílené těsně pod linií vlasů od krku k ramenům a jemné sání ženu dokáží zbavit stresu a přeladit ji do té správné nálady. Když muž stojí za ženou a jemně jí masíruje ramena a šíji, většinou neodolá a prodlouží své masážní techniky až ke klíčním kostem. I tato oblast mnoho žen vzrušuje... Muži samozřejmě oceňují význam klíčních kostí, ale vsadil bych se, že daleko více při při masáži šíje a ramen myslí na to, co je už jen kousek pod nimi....

Pro zkušené muže

Hlazení a líbání ramen, šíje a krku by s rozvíjejícím se vztahem rozhodně nemělo mizet - také v pozdějším období partnerského nebo mileneckého života jsou doteky a něžnosti na těchto místech velmi erotické. Pro ženu je to "jasný důkaz", že na ní muži stále záleží! Je to pravda protože takovéto něžnosti především svědčí o trvajícím zájmu muže o svou ženu. Svědčí o tom, že mu na ní stále záleží, že ho přitahuje a že po ní touží...

Stimulace těchto erotogenních zón může být jednak hlazením, ale také líbáním. Vnímavá je ale nejen na doteky a laskání ústy, ale také na hlazení, hnětení a další techniky které patří do technik masáží. Proto je laskání a masírování této erotogenní zóny velmi důležité při milostné předehře.Nádherná je především vzájemná kombinace těchto technik.

Především polibky na krk a šíji jsou pro naprostou většinu žen velmi silným erotickým zážitkem a ženu nenápadně, ale bezpečně dostanou "do nálady". Mohou být jemné, něžné, ale i divoké a vášnivé... Měly by však vždy odpovídat celkovému naladění ženy a situaci za které se dávají. Pocity ze stimulace těchto míst se mění s průběhem celkového vzrušení těla. Jinak budou vnímány na počátku kontaktu a zcela jinak v době velkého vzrušení. Někdy dokonce mohou být mnohem silnějším podnětem, jak doteky nebo stimulace prsou nebo pohlaví. Vše záleží na okamžitém psychickém rozpoložení, očekávání, naladění i vzrušení. Většina žen v těchto chvílích zavírá oči, zakloní hlavu a blaženě se usmívá. Často takovéto něžnosti způsobí ženě pocity až ztráty kontroly nad tělem, "podlamují se jim nohy" nebo jim vlna vzrušení přivodí až pocity "husí kůže". Jsou ženy, pro které je stimulace krku, ramen šíje a ušních lalůčků, společně se stimulací pohlaví při souloži, bezpečným spouštěčem vyvrcholení... Proto je potřeba experimentovat i s těmito něžnostmi. Co když zrovna vaše žena...Prostě to funguje a zkušení muži to ví...

Jak jsou na tom muži?

Pokud se někdo domnívá, že tato místa jsou vzrušující jen pro ženy a mužům nic neříkají, pak se mýlí. I muže polibky na krk, ramena a šíji vzrušují. Jen na to nejsou připraveni, ale spíše takovéto něžnosti nepovažují za vhodnou stimulaci "pravého muže". Když však muž opustí své předsudky o tom, co by se "chlapovi" dělat mělo a co ne, může být překvapen tím, jak silný zážitek mu žena poskytuje...

Pozor na "cucfleky"

Známé "cucfleky" zdobily a někdy i dnes "zdobí" nejednu dívku. Tyto nepřehlédnutelné projevy "vášně" však o skutečné vášni nic moc nevypovídají. Spíše o nezkušenosti nebo hlouposti chlapce nebo muže. Vyrobit "cucflek" není vůbec žádný problém, na to stačí jen ústy vytvořit dostatečný podtlak a je to...

Hlava položená na rameni přináší emoce

Velmi důvěrné a emočně opravdu silné je, když muž ženě položí hlavu na rameno. Při objetí pak má žena pocit, že v muži nalezla přesně toho ochránce, kterého hledala. Funguje to však i obráceně. když hlavu na rameno nebo hruď položí muži žena, získává muž pocit ochránce, jeho pocit významnost a chrabrosti naroste a muž se pak jako skutečný ochránce také cítí...

Při milování je pak tato erotogenní zóna ceněna také proto, že v sexuálních polohách, které jsou spojeny s objímáním, její laskání dotváří pocity sounáležitosti, bezpečí, něžnosti i smyslnosti...

 

Poznámka:

Trapezoid, neboli sval trapézový či kápový sval (podle svého tvaru), leží ze zádových svalů nejpovrchněji. Má tvar nepravidelného čtyřúhelníku, jednotlivé poloviny svalu mají tvar trojúhelníku. Začíná od zevního hrbolu týlního, prostřednictvím šíjového vazu od trnů všech obratlů krčních a hrudních. Upíná se na rameni. Podle průběhu svalových snopců se dělí na 3 části: Horní sestupnou, prostřední vodorovnou a dolní vzestupnou.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)