Jste zde

Sex se nedá porovnávat...

Sex se nedá porovnávat...

Hlavní téma: "Zdravá sexualita".
Volné pokračování článku "Sexuální chování a vztahy".

Nejspíš se s tím setkal každý, kdo byl aktivně nebo pasivně přítomen "diskusi" na téma "který z milenců nebo milenek byl lepší"... Pokud se zamyslíte už nad samotným tématem takové diskuse, nejspíš dojdete k závěru, že je to sice téma zajímaví, možná i vzrušující, ale zároveň postrádající jakýkoli rozumný závěr. Pokud byl milenec tak dokonalý, proč byl nahrazen jiným nebo dalšími?

Pokud se takovéto téma někde objeví, vždy si vzpomenu na vyjádření jedné ženy, která s nikým nebyla spokojena a svého posledního milence hodnotila slovy "impotentní debil..." Pokud bych s tímto hodnocením měl srovnávat její předcházející milence (nebylo jich málo), museli být všichni lepší, než ten poslední. Přesto s nimi nebyla spokojena a našla si toho "impotentního debila", po kterém už zákonitě každý další musel být "sexuálním predátorem".

Pokud se dva lidé sejdou, intimně se sblíží, nějakou dobu spolu sexuálně žijí a pak se z nějakých příčin rozejdou, muselo být ve vztahu něco, co ani "sexuální výdrž" a "dokonalé sexuální techniky" nedokázaly vyvážit.

Jsem přesvědčen o tom, že jakékoli porovnávání partnera s předchozími milenci nebo milenkami nevychází ani tak z pocitů ze sexu, jako spíš z celkového dojmu ze vztahu. Teprve v dlouhodobých vztazích se projeví to, jak jsou si partneři vzájemně blízcí jak si dokáží vzájemně vycházet vstříc v sexu.

Milování a jeho techniky jsou obecně známé. Záleží tedy především na tom, jak si je milenci osvojí a dokáží je využít k uspokojení toho druhého. Záměrně píšu "toho druhého", protože v tom je nejčastější problém týkající se partnerského sexu. Mnoho lidí při sexu myslí především na sebe a uspokojení svých potřeb. Mnozí, když dosáhnou toho, co od sexu očekávali, končí s další aktivitou a spokojeně se stáhnou... Platí to především pro muže, kteří myslí hlavně na své uspokojení, tedy vyvrcholení. Žena, která nedosáhla orgasmu a ví, že muže už nezajímá, by si měla uvědomit, že je to i její chyba, že muži jasně nevysvětlila, co od sexu očekává a chce. Přijala jeho přístup k sexu a smířila se s tím, že "on už jiný nebude". Pokud to dělá pravidelně, muž si na to rád a ochotně zvykne a pak už se mu opravdu nechce nic na "zaběhnutém sexu" měnit.

Každý muž a každá žena by si měli umět o svých představách, sexuálních přáních i pocitech z milování, umět otevřeně pomluvit. Pokud toto nedokáží, nemohou se divit, že jejich sexuální život neprobíhá tak, jak si vysnili. Platí to jak pro ženy, tak také pro muže. Nejdůležitější je jasně říct, co se vám líbí, po čem toužíte a co od sexuálního vztahu očekáváte. Pokud žena nebo muž nedosáhnou občas orgasmu, není to žádná tragedie. Nesmíte však sklouznout k předstírání vyvrcholení, protože pak reálně hrozí, že vám už nic jiného nezbude. Jsou muži, kterým to, že jejich partnerka předstírá vyvrcholení stačí, protože oni dosáhli svého. Předstíráním orgasmu si ženy jednoznačně škodí. Muži tak často orgasmus nepředstírají, ale i oni někdy mají problémy s jeho dosažením. Vše je o otevřené komunikaci a ochotě tomu druhému naslouchat a vyjít mu v jeho potřebách vstříc.

Porovnávání sexuálních partnerů v vztahu zbytečně vytváří pocity nejistoty, odcizení a někdy až zášť. Ti předcházející milenci a milenky jsou pryč... a nějaký důvod k tomu, že nezůstali určitě byl!!! Podstatné je, jak se s tím novým partnerem dokážete vzájemně sladit, naučíte se vzájemně respektovat nejen ve vašich sexuálních potřebách a jak si dokážete i vzájemně vyjít vstříc při realizaci řekněme "erotických představ". O tom, jak bude váš sexuální život probíhat nerozhodnou vzpomínky ani porovnávání, ale jen a jen to, co se spolu nejen v sexu naučíte prožívat. Uvědomte si, že jen velmi málo partnerských nebo manželských vztahů se rozpadá pro "nepřekonatelný odpor k sexu". Lidé se většinou rozchází proto, že jim nevyhovuje to, jak spolu žijí, ne to, jak spolu souloží...

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje:

(AK)(Z)(L)