Jste zde

Partnerský sex je o vzájemné důvěře

Partnerský sex je o vzájemné důvěře

Hlavní téma: "Zdravá sexualita".
Volné pokračování článku "Spokojený vztah - ochota naslouchat".

Jakákoli sexuální aktivita mezi lidmi by měla VŽDY vycházet ze vzájemné důvěry a samozřejmě na základu dobrovolnosti. Takto obecně začínám proto, že ne každý erotický nebo přímo sexuální akt se udává zrovna mezi partnery. Příležitostný sex, příležitostný sexuální vztah, náhodný sex, promiskuitní sex, sex na jednu noc, anonymní sex, swingers aktivity nebo využití služeb prostituce a další formy nezávazných sexuálních vztahů a aktivit se nemusí a často ani neodehrávají mezi stálými partnery.

Tento článek proto bude o vztazích, které spadají do kategorie

Už pro ten dlouhý výčet možných partnerských selhání, které obecně nazýváme "nevěrou", bych na první místo v hodnocení vzájemné partnerské důvěry postavil důvěru v oblasti vzájemné věrnosti. S tím totiž velmi úzce souvisí i otázka bezpečného sexu a snížení rizika možné nákazy sexuálně přenosnou nemoci - pohlavní chorobou. Nikdy totiž nemůžete vyloučit, že vaše případné selhání partnerské věrnosti nebude mít zdravotní následky pro partnera nebo partnerku. Partnerskou věrností také předejdete tomu, že následkem nevěry nebude nežádoucí těhotenství mimo partnerský vztah. Partnerský sex je vlastně vyjádřením té největší vzájemné důvěry a také tím největším závazkem...

Možná to někomu bude připadat naprosto nevhodné, ale i o otázkách partnerské věrnosti by partneři měli spolu mluvit!

Stejná vzájemná důvěry by v sexu měla mezi partnery panovat i v oblasti sexu a jeho aktivit. Mnoho lidí se o sexu s partnerem nebo partnerkou bavit nechce, stydí se nebo o svých představách mluví jen v náznacích. Jen velmi málo parterů si jasně a srozumitelně řekne o to, co se mu líbí. Přitom automaticky neznamená, že by ten druhý musel vše akceptovat, protože jeho představy mohou být jiné. Projevem vzájemné důvěry je pak to, že si o svých představách otevřeně promluvíte a vzájemně se shodnete na tom, co je v dané chvíli možné nebo vhodné vyzkoušet. Také určité omezení nových sexuálních aktivit neznamená, že to, co se dnes zdá nepřijatelné, se časem nemůže ukázat jako možné...

Pokud se o ožehavých tématech stydíte nebo bojíte vzájemně mluvit, je to prostor pro hledání cesty jak takovou intimní vzájemnou důvěru prohloubit.

O těchto "komunikačních překážkách pojednávají články "O svých přáních, pocitech i problémech je nutné s partnerem mluvit" nebo "Sexuální touhy a přání by si partneři měli sdělovat".

Při realizaci svých sexuálních přání a představ si ale uvědomte také to, že v životě i sexu má každý své limity. Ani to, že jste intimní partneři neznamená, že ten druhý musí vše, co se po něm chce, bezezbytku akceptovat. Nebojte se proto v sexu zkoušet nové techniky, sexuální polohy i možná netradiční sexuální aktivity, předem se ale snažte dohodnout na tom, co chcete, co se vám líbí a co chcete vyzkoušet. Pokud však máte své meze, nebojte se je stanovit. Sexuálních aktivit je mnoho a ne každý zvládne vše... O všem, co společně vyzkoušíte se spolu nebojte mluvit. To je jediná cesta jak se můžete bez zábran a obav posunout dál... Na těch mezích, na kterých se spolu shodnete se zastavte a nesnažte se jít dál jen proto, že to chcete nebo že doufáte, že se s tím ten druhý nějak vyrovná. Stále platí zásada dobrovolnost a NE je nepřekročitelnou hranicí toho, co je možné.

Ochrana před nežádoucím otěhotněním

Asi nikoho nepřekvapí, že sex je tady především proto, aby se přirozeně obnovoval koloběh generací lidí. Muži jsou schopni ženu oplodnit i ve vyšším a nezřídka i ve vysokém věku. Ženy jsou na tom podstatně hůře a jejich biologické hodiny jim dovolují počít a porodit dítě jen do omezeného věku. Je to tak zv přírodě zařízeno, protože o dítě se také musí někdo poměrně dlouho starat a někdo ho musí také vychovat. Tato role matky je jen obtížně zastupitelná a je potřeba s ní počítat při plánování rodiny. Vzájemná důvěra v sexu tedy nespočívá pouze v zajištění, aby se sex partnerům líbil, ale také v tom, aby spolu dokázali otevřeně měli mluvit o tom, kolik dětí chtějí ve vztahu mít a kdy. Zvláště v dnešní době, kdy je sex považovaný za zábavu, radost z pohybu atd..., je otázka plánování rodiny naprosto zásadní. Lidem, kteří se ženou za kariérou se dítě nemusí hodit nikdy... Opačný stav je v situaci, kdy je potřeba řešit otázku ochrany před nežádoucím těhotenstvím. Není férové, když si muž myslí, že to je starost ženy. Jednak to není pravda, ale případné nežádoucí těhotenství se týká samozřejmě i muže. Pokud si někdo myslí, že v dnešní "moderní" době to už není problém a že potrat vyřeší vše, je to omyl, který vám může zničit zbytek života. Proto je otázka bezpečného sexu jednou ze zásadních otázek vzájemné partnerské důvěry.

Dlouhodobý vztah může přinést stereotyp

říká se, že dlouhodobý vztah přináší i v sexu stereotyp. Původní náboj se ze sexu může vytratit poměrně rychle. Nemusí to být jen o tom, že si tak trochu zevšedníte, může to být zaviněno i pohodlností jednoho z partnerů nebo i nižší sexuální potřebou. Většinou takovouto změnou začne jeden z partnerů trpět a ve vztahu se mohou začít projevovat neshody. Nemusí se jednat přímo o problémy, které se týkají sexu, jejich zdroj však s problémy v sexu může přímo souviset. Pokud má jeden z partnerů pocit, že už "TO" není ono, je potřeba aby to tomu druhému včas řekl. Společně pak mohou nesoulad v sexu řešit a vyřešit. Někdy stačí jen začít trochu experimentovat nebo něco změnit k lepšímu. Bez toho, že si o problémech v sexu spolu otevřeně, bez obav a studu promluvíte, to většinou nejde... Nesnažte se však kritizovat, tím se nic k lepšímu neposune. Navrhněte svá řešení, jak vztah i sex ozvláštnit a uvidíte jak na to ten druhý zareaguje. Někdy je opravdu rozumné navrhnout i to, co víte, že by ten druhý chtěl a co se v době, když to navrhoval, zdálo "za ranou". Může se sice stát, že realizace takovýchto "tajných přání" nebude nakonec "nic moc", ale většinou to posílí vzájemnou důvěru a ta pak může být spouštěčem dalších experimentů v oblasti erotiky nebo sexu, které mohou být pro změnu realizací vašich sexuálních přání... Prostě do svého sexuálního života přineste změnu, která zažitý stereotyp naruší...

Sexuální dysfunkce je problém o kterém je potřeba spolu mluvit

V partnerském vztahu, především tom dlouhodobém, přirozeně s přibývajícím věkem dochází i ke změnám ve zdravotním stavu nebo k sexuálním poruchám. Týká se mužů i žen a v dnešní době se příznaky zdravotních nebo sexuálních poruch začínají mnohde projevovat už v nižším věku. Například problémy mužů související s erektilní dysfunkcí mohou předznamenávat problémy kardiovaskulární a to s předstihem až několika let. O sexuálních problémech by se muž neměl stydět mluvit. Jednak se to obtížně maskuje, ale také proto, že včasná léčba může následky zmírnit nebo oddálit. Díky léčbě a radám lékaře se dá se dá sex přizpůsobit. Podrobněji se tímto problémem zabývá článek "Chápavá žena a muž se sexuálními problémy".

Na sex je potřeba čas a energie

Ne vždy je na sex čas a ne vždy na něj máte energii a náladu. Pokud si to neumíte přiznat, je to chyba. Vzájemná důvěra mezi partnery je také o tom, že když na sex nemáte náladu, jste vyčerpaní, unavení nebo se necítíte dobře, nebojíte se to partnerovi nebo partnerce přiznat. Když si to sdělíte vhodnou formou, ten druhý to pochopí nebo si poradí sám...

Dva neslyšící lidé se vzali. Jako novomanželé však brzy zjistili, že když zhasnou světlo, tak v ložnici nejsou schopni komunikovat. Bez světla vzájemně nevidí znakovou řeč. Nedaří se jim to nijak rozumně řešit až jednou novomanželka dostane nápad. Ráno na lísteček napíše:
"Miláčku, budeme se muset v sexu domluvit na několika jednoduchých signálech!
Pro tebe navrhuji, že když v noci dostaneš chuť na sex, tak mi rukou jednou stiskneš pravý prs. A když na sex nebudeš mít chuť, tak mi jednou stiskneš levý prs."
Manželovi se to líbí a hodnotí to jako úžasný, skvělý nápad. Svojí ženě odepíše:
"To je opravdu skvělý nápad!!!
To je jednoduché a srozumitelné!!!".
Chvíli se zamyslí a na lísteček napíše:
"Miláčku a když budeš sex chtít ty, tak mi sevřeš rukou penis a jednou zatáhneš nahoru a dolů a já tak poznám, že se chceš milovat."
Pak se znovu zamyslí a dopíše:
"A pokud se nebudeš chtít milovat, tak mi sevřeš rukou penis a zatáhneš nahoru a dolů... padesátkrát."

Vzájemná důvěra v otázkách sexu a jeho četnosti je velmi důležitá i z pohledu udržení osobní spokojenosti. Neuspokojivý sexuální život ovlivňuje mnoho aspektů života a způsobuje řadu problémů v práci, ve vztahu s rodinou, ve společenském životě, volném čase a přirozeně v párovém vztahu. Bývá i jednou ze základních příčin impotence, která pak vytváří další problémy, rozčarování, deprese a bývá následně příčinou nízkého sebevědomí ze zklamání v sexuální oblasti. Potřeba sexu se v průběhu života mění a partneři by i toto měli spolu s důvěrou probrat. Neřešení těchto otázek může vést k řadě problémů od vyhýbání se sexu až po předstíraný orgasmus.

Vzájemná důvěra partnerů v otázkách sexu je pro partnerský život nezbytností. Základem je naučit se o tom, co se vám líbí, z čeho máte radost i o tom, co vás trápí, tou nejsnadnější cestou k tomu, aby se váš sexuální život stal plnohodnotným.
 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje