Jste zde

Vědomé dýchání - základní předpoklad kontroly vzrušení a ejakulace

Vědomé dýchání - základní předpoklad kontroly vzrušení a ejakulace

Pokračování článku "Základní tantrické sexuální techniky".

Kontrola dýchání při milování patří mezi nejzákladnější tantrické techniky potřebné pro zvládnutí kontroly vzrušení a ejakulace.

Cílem mnoha mužů je orgasmus bez ejakulace

Mít kontrolu nad svým vzrušením, dokázat prožívat mnohonásobné orgasmy bez ejakulace a dokázat přivést ženu k opakovanému vyvrcholení při souloži, je cílem mnoha mužů. Bohužel řada z nich po tom touží hlavně proto, aby dokázali prožít vícenásobný orgasmus bez ejakulace nebo byli "skvělí milenci", kteří dlouho vydrží. Někde se dočetli, že "multiorgasmický muž" je nejdokonalejší milenec a tak jím chtějí být... Doufají, že zažijí něco podobného jako ženy při vícenásobném orgasmu nebo, že ženu ohromí svou výdrží. Když se pak milování nedaří podle představ muže a oni "zklamou", jsou mnohdy zdrceni a propadají ještě větší depresi, jak když se jim nedaří uspokojit ženu při souloži. Jde o jejich EGO, o to, aby u ženy uspěli, než o naplnění její představy a potřeb při milování.

Přitom základním cílem oddalování orgasmu muže v tantře nikdy nebylo uspokojení touhy muže po jeho vícenásobném prožitku orgasmu. V tantře tím hlavním cílem vždy byla především snaha dokázat uspokojit při souloži ženu.

Pokud muž při milování vše podřizuje dosažení mnohonásobných orgasmů bez ejakulace, většinou se nikam nedostane... Při milování není možné chtít dosažení a naplnění jen své představy o sexu. To by bylo proti základním myšlenkám tantrického milování, při kterém by muž měl toužit uspokojit především na svou partnerku. Naopak, měl by své představy o milování podřídit potřebám ženy. Teprve když tuto základní myšlenku tantry pochopí a příjme ji, má šanci uspět i ve vyšším pojetí mužského orgasmu a to prožitku vícenásobného orgasmu muže bez ejakulace. Muž se nesmí zaměřit na sebe. Vždy musí být cílem jeho snažení žena, její blaho, krásné pocity při milování a nakonec i její orgasmus.

Není to cíl, který by se dal naplnit za několik dnů nebo týdnů. Je to někdy cíl na měsíce, roky i celý život. Podstatné je, že většina mužů na své cestě za vysněným cílem být "multiorgasmickým mužem", postupně mění své priority, své představy a cíle. Aniž by si to uvědomoval, stále více a více se blíží ideálu tantrického milence. Cíl, aby jeho sexuální život byl "multiorgasmický", se u většiny mužů, kteří vydrží jít cestou kontroly vzrušení, v průběhu cesty mění na cíl, kdy pomocí své, neustále zdokonalované techniky oddalování ejakulace, naplňuje potřeby ženy. Za nějakou dobu už původní cíl dosažení svého vícenásobného orgasmu už možná nepovažuje ani za nejdůležitější. A to bývá ten okamžik, kdy má největší šanci ho dosáhnout. Přestal mít touhu uspokojit sebe a techniku oddalování ejakulace podřídil sexuálním potřebám ženy. Právě tehdy se mužům, kteří se snaží sexuální vzrušení kontrolovat, nejsnadněji podaří dosáhnout, mnohdy už ani nechtěného cíle - prožijí orgasmus bez ejakulace.

Jak jsem v úvodu nastínil, základním předpokladem všech dalších technik oddalování ejakulace je naučit se správně dýchat a vnímat své sexuální vzrušení. Techniky, dýchání jsou jakýmsi základním předpokladem pro lepší prožívání vlastního vzrušení a nakonec i orgasmu. Když nic jiného, tak vám pomohou naučit se prožívat své vzrušení trochu jinak a umožní Vám se v něm lépe vyznat. Pokud se nevyznáte sami v sobě, nemůžete očekávat, že budete rozumět někomu jinému v jeho potřebách. A to v sexu platí dvojnásobně. 

Když se však budete snažit o změnu, velice rychle pochopíte, kde jste dříve dělali chybu, jejímž následkem byla  předčasná ejakulace nebo krátká soulož. Důsledkem pak byla neuspokojená žena a mnohdy i partnerské problémy, pokud muž nepochopil, ženu může k orgasmu dovést i jinak, než jen souloží. Pouze díky zvládnutí vědomého dýchání sice nástupu ejakulace přímo nezabráníte, můžete si však ve svém vzrušení vytvořit určitou "rezervu", která posune okamžik nástupu bodu vzrušení, po jehož překročení už ejakulaci nejde zastavit. Cílem je naučit se uvolnit vnitřní napětí a vnímat své vzrušení a naučit se s ním pracovat. Zvládnutí tohoto stupně sebeovládání vám následně otevírá cestu k šanci prožívání více orgasmů bez ejakulace.

Základem je kázeň a sebeovládání

Všechny metody oddalování ejakulace jsou účinné a efektivní především s ohledem na snahu, kázeň a vytrvalost, kterou jim budete věnovat!!!

Musíme si ale uvědomit, že každý člověk, tedy i muži, mají jiné předpoklady a dispozice pro jakoukoli činnost. Všichni muži nedokáží lézt po skalách, plavat, lyžovat nebo zvládat cokoli jiného stejně dokonale. Osobní předpoklady musíme vzít do úvahy i při nácviku a praktikování jakýchkoli sexuálních aktivit. Jsou prostě muži, kteří mají od přírody větší sexuální touhu nebo sexuální vzrušivost a jsou další, kteří dokáží být více ukáznění a mají nad sebou lepší kontrolu, jak jiní. Nácviku technik oddalování orgasmu se samozřejmě musí nějak projevit i při milování. Někomu to prostě půjde lépe, rychleji a dříve se mu podaří dosahovat lepších výsledků. Jiný na to možná bude potřebovat více času nebo více odhodlání. Nejdůležitější je pro všechny muže to, že když se nevzdají a budou vytrvalí, všichni mají šanci uspět a naučit se své vzrušení kontrolovat. Možná nikdy nedosáhnou orgasmu bez ejakulace, ale určitě se jejich sexuální život výrazně zlepší. Neočekávejte tedy, že když se s technikami kontroly vzrušení a ejakulace seznámíte, výsledky se dostaví ihned nebo nejpozději do několika dnů!. Naopak očekávejte, že první úspěchy přijdou spíš až po několika týdnech usilovného snažení! Budou i muži, kteří se musí smířit i s tím, že zlepšení jejich kontroly nad vzrušením bude postupně narůstat i po týdny, měsíce nebo dokonce roky. To však vůbec není důležité, jak dlouho vám bude trvat než zjistíte, jak na to. Podstatné je jen to, že vydržíte a nedáte se ovlivnit dílčími neúspěchy. Pamatujte si však, že při milování není vůbec důležité, zda jste "tantrickým mistrem" nebo "dokonalým milence". Při milování je nejdůležitější váš upřímný a láskyplný vztah k vaší ženě.

To byl ale dlouhý úvod...

Nyní se podíváme na několik technik kontroly dýchání.

O dýchání

Dýchaní je jednou ze základních tantrických technik. Není to technika, která by dokázala vyřešit nějaký problém. Je to něco jako základní předpoklad, bez jehož zvládnutí není požné uspět u dalších, vyšších technik.

Bohužel západní představa o tantře je spojená především s představou tantrického sexu. Není to však pravda. Tantra není jen tantrický sex! To je technika až někde hodně daleko v cílech tantry. Tantra se skládá z mnoha technik, meditací a prací s energiemi, které se dají využít nakonec i při tantrickém sexu. Sex však není cílem tantry. Proto už způsob dýchání je v tantře považovaný za samostatnou a to základní tantrickou techniku bez které není možné postoupit k dalším.

Na kontrolované dýchání dívejte spíš jako na něco, co je základem relaxace, meditace, cvičení s energiemi, práce s čakrami, prožíváním pocitů, masáží, extází ... a nakonec i tantrického sexu...

Správná technika dýchání je předpokladem nejen kontroly vzrušení. je základem prakticky všech bojových umění, sportů, meditace a práce s energií například v józe, tantře, taoismu a dalších směrech které pomáhají pochopení, prožívání i rozvíjení vlastního těla. Dýchání je pro většinu lidí něco, co nemusí řešit. Většinou se dýcháním zabýváme až tehdy, když s ním máme nějaké problémy. Nad dýcháním nemusíme přemýšlet, protože je přirozené a vědomě nekontrolované. Patří mezi vegetativní funkce, nad jejichž základní činností nepotřebujeme mít vědomou kontrolu. To však stačí pro běžný život. Pokud chceme dosáhnout nějakých vyšších cílů, musíme nad dýcháním převzít vědomou kontrolu. To platí jak ve sportu, v bojových uměních..., ale i při sexu. Může se tedy stát vědomou činností.

Základem dýchání je celkové zklidnění a uvědomění si faktu, že vzduch, oheň, voda a země, jsou základními předpoklady, které potřebujeme mít, abychom mohli žít. Zem nám dává obživu, oheň teplo, voda je předpokladem života. Naše dýchání je o vzduchu. Bez vzduchu a kyslíku, v něm obsaženém, by člověk zemřel. Bez správného dýchání však život člověka může být jen kratším... Zvládnutím správného dýchání si ho tedy můžeme jen prodloužit...

Vědomá kontrola nám umožní náš dech zpomalit, prohloubit a zklidnit. Takovéto změny pak samozřejmě musí mít dopad na řadu dalších průvodních změn v organismu, například na změnu obsahu kyslíku v krvi, na srdeční rytmus, ale i na naše vědomí a podvědomí.

Nejrychleji účinky kontrolovaného dýchání ověříme na srdečním rytmu. Rychlé a povrchní dýchání je provázeno vyšší úrovní srdečního rytmu. Naopak pomalé a hluboké dýchání vede k poklesu srdečního rytmu. To jsou známá fakta, která se dají snadno ověřit měření tepu. Podobně je to s obsahem kyslíku v krvi a organismu, to už však vyžaduje laboratorní ověření.

Taoisté jsou přesvědčeni, že každý člověk má od narození dán do vínku jen přesný a určený počet nádechů. Když si je rychlým a povrchním dýcháním vyčerpá, umírá. Podle nich člověk, který umí svůj dech zklidnit, zpomalit a prohloubit, žije déle.

Když se na rychlost dýchání a na na jeho průběh podíváme z pohledu  emocí, vzrušení a nakonec orgasmu zjistíme, že už jen myšlenka na sex nebo podněty vzrušení s naším tělem zahýbají. Čím bude naše vzrušení vyšší, tím bude srdeční činnost intenzivnější, dech rychlejší a povrchnější. V okamžiku, kdy se blíží orgasmus a u muže ejakulace, stává se dech nepravidelný, mění se i jeho hloubka a srdeční činnost jde do maxima... Po ejakulaci se vše pomalu vrací k normálu. Tyto znalosti jsou potřeba k tomu, abychom si uvědomili, že pokud chceme orgasmus a ejakulaci oddálit, pak musíme něco změnit, kromě jiného, také na způsobu dýchání.

Techniky kontrolovaného dýchání

Technik kontrolovaného dýchání je více. Každá technika odpovídá potřebám činnosti, kterou má tělo vykonávat. Je však několik technik, které jsou rozšířenější, častěji prováděné a tedy i více známé. Jejich neúplný výčet následuje:

  • Plný jógový dech - klasická jógová technika.
    • Břišní dýchání - hluboké dýchání zaměřené na nádech "do břicha". Břišní dech je spíše uvolňující a zklidňující.
    • Hrudní dech - zajišťují mezižeberní svaly, proto se někdy označuje také jako mezižeberní dech. Naplňuje vzduchem hlavně střední část plic. Ovlivňuje hlavně oblast ve střední části hrudníku. Je považovaný za aktivizující.
    • Podklíčkový dech - je to nejpovrchnější dech a patří mezi rizikové způsoby dýchání. Nestačí na dostatečné okysličování organismu. Tento způsob dýchání provází stres, nervozita nebo strach. Dech je rychlá, povrchní a stačí pouze na naplnění horní části plic.
  • Holotropní dýchání - postupné prohlubování a zvyšování tempa dechu.
  • Technika zadržení dechu - tantrická technika zadržení dechu ve fázi vysokého vzrušení, ale před překročením hranice, po které již nevyhnutelně nastupuje orgasmus.

Zdaleka se nejedná o všechny techniky správného dýchaní. Sportovci ví, že každý sport má i svůj vlastní způsob, jak se na něj, připravit, rozcvičit, rozdýchat...

 

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)