Jste zde

Sedmá čakra – korunní

Sedmá čakra – korunní

Temenní čakra

Sahasrara čakra

  • Název: Sahasrára, temenní čakra
  • Umístění: Je umístěna na vrcholku hlavy (jako koruna), směřuje vzhůru
  • Barva: fialová, bílá, zlatá, ultrafialová
  • Vůně: kadidlo, lotos

Funkcí sedmé čakry má být příjem energie z kosmu. Je sídlem božské dokonalosti v člověku. Do harmonie se dostane, když jsou v harmonii všechny ostatní čakry.

Korunní čakra propojuje fyzické tělo s vyšší duchovní dimenzí, s takzvaným sedmým smyslem. Je úzce spjata s vesmírnou energií, jednotou, bezčasovostí, jde o sídlo spirituality. Otevírá vědomí, dovoluje přístup k vyšším realitám, tím umožňuje růst osobnosti a souznění s duchovní sférou života. Jejím otevřením dochází k harmonickému souladu mezi myslí, tělem a duší, potom snadněji probíhá transformace vědomí. Nachází se na vrcholu (temeni) hlavy. Tato čakra je také nazývána: „Lotos s tisíci okvětními lístky“. Magický květ lotosu, v Číně uctívaný s osmi okvětními lístky, představuje osm stezek, které hledajícího nakonec dovedou k pravdě. Královská koruna je symbolem aktivované sedmé čakry.

Sedmá čakra souvisí také s tím, jaký vliv mají na člověka živlové a planetární energie

Energetické pole sedmé čakry je každým okamžikem ovlivňováno momentální konstelací planet. Všechny čakry se dokonce dají čistit pomocí živlových a planetárních energií. Otevřená sedmá čakra nám otevírá pomyslné brány na rozhraní světa hmotného, pozemského a světa astrálního, jehož jsme součástí. Jen si to ne vždy dostatečně uvědomujeme. Případně si to uvědomovat prostě nechceme. Naše fyzické i emoční tělo již pozvedlo svou vibrační úroveň a tím se před námi ukazuje cesta k mystickým zážitkům. Hadí síla je aktivována. Dovoluje nám nahlédnout za hranice lidského světa. Aktivace korunní čakry je nemožná, pokud neprojdeme duchovním poznáním a postupně neotevřeme ostatní energetická centra těla. Sedmá čakra je pokladnice, k jejímuž otevření musíme najít ten správný klíč. Alchymisté a mágové procházejí složitými iniciačními procesy, než se jim podaří sedmou čakru skutečně aktivovat.

Sedmá čakra je tajuplnou pokladnicí, časem ji můžeme naplnit poznáním, niternými osobními prožitky

Může se pro nás stát nadčasovým deníkem, lexikonem kouzel vnitřních proměn. Proniknutí k tajemství třetího oka, je samo o sobě rituálem velké vnitřní proměny. Je rituálem, kterému se v hermetickém učení říká: „malá smrt“. Jedná se o skutečné, ryze osobní, duchovní „pokřtění“. Bez vůdčího prostředníka, bez davu přihlížejících, bez ovací a potlesku. Prostředníkem, směle nás doprovázejícím k velkému prozření, se nám v tuto jedinečnou chvíli stává sama duše, naše vnitřní druhé „Já“.

Není náhoda, že Ležatá osmička symbolizuje nekonečno, věčný život, stále se obnovující energii, harmonii a vyvážení protikladů. Je spojením mikrokosmu a makrokosmu. Ležatá osmička je nakreslena nad hlavou Mága v tarotech. Málo známá osmá čakra se nachází nad hlavou, v místech, kde bývá vyobrazována aureola světců. Panenská kvalita našeho vnitřního já, je v tuto chvíli oplodněna všeobjímajícím Světlem. Prožijeme symbolickou smrt všech stínů v nás uložených a následné znovuzrození do světla. Není k tomu co víc dodat, snad je to, že tento jedinečný okamžik si navždy zapamatujeme.

(Převzato z https://cs.wikipedia.org/wiki/Čakrahttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/cz/ a webu https://www.psychologiechaosu.cz/hadi-sila/sedma-cakra-korunni/)

 

Literatura a zdroje