Jste zde

DOTAZ: Je normální chtít sex každý den?

DOTAZ: Je normální chtít sex každý den?

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda je normální chtít sex každý den nebo i víckrát za den?
Děkuji za odpověď.

Zpráva zaslána pomocí kontaktního formuláře na adrese http://www.milovani.cz/contact.

​Poznámka:
Jména a kontaktní adresy zásadně nezveřejňujeme.


 

ODPOVĚĎ na DOTAZ: "Je normální chtít sex každý den?"

Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz.
Není podstatné, zda se ptáte z důvodu, že máte pocit že Vaše potřeba sexu je extrémně vysoká nebo zda se tento "problém" týká partnera nebo partnerky.

Vysoká potřeba sexu je považována za Satyriázu (nadměrná potřeba sexu u muže) a za Erotomanii a nymfomaniii, kdy Nymfomanie je považovaná za nadměrnou potřebu sexu u ženy.

Je velmi obtížné hodnotit, zda je potřeba sexu konkretního jednotlivce "normální" nebo "nenormální". To, co jednomu vyhovuje, může být pro jiného nepřekonatelnou zátěží. Nejvíce to lidé za problém považují tehdy, když jejich potřeba není alespoň přibližně stejná nebo podobná. Také se nedá tvrdit, že to, co prožíváte dnes bude normou pro celý partnerský vztah. Potřeba sexu se v průběhu života výrazně mění. To, co každý z nás potřebuje v době když je mladý, se časem stává krásnou vzpomínkou a slabým odvarem potřeb a tužeb v pozdějším období života. Pojednává o tom stejnojmenný článek.

To ale nebude Váš problém. Vy se nejspíš ptáte proto, že buďto máte "problém" se svou nadměrnou potřebou sexu nebo žijete s partnerem nebo partnerkou, kteří mají nejspíš jinou sexuální potřebu než Vy. Takto z mnoha pohledů uvažuji proto, že vůbec není podstatné, zda dotaz pochází od ženy nebo od muže. Stejně není podstatné, zda jste v roli toho, kdo trpí nadměrnou potřebou sexu nebo jste v situaci partnera či partnerky, kteří tuto potřebu mají uspokojovat svému partnerovi nebo partnerce.

Je nutné dodat, že problém Satyriázy nebo Erotomanie a nymfomanie je problémem obou partnerů. Jeden trpí svou nadměrnou neuspokojitelnou potřebou a druhý tím, že ji není schopen uspokojit!

Pokoušel jsem se řešit otázky s nadměrnou potřebou sexu v článcích "Satyriáza" a "Nymfomanie". Tam snad najdete i odpověď na Vaši otázku. 

K Vaší otázce si dovolím názor:

Někdy je za nadměrnou potřebu sexu zaměňována snaha partnera nebo partnerky za každou cenu tomu druhému dokazovat jaký je sexuální borec neboli "sexuální tornádo". Je to v podstatě podobný problém jako každý jiný vztahový problém mezi partnery. Většinou je důvodem snaha partnera nebo partnerky neustále dokazovat tomu druhému jak moc ho miluje. Protože dnešní doba je zaměřená na sex a ze všech stran jsme o tomto společenském kultu přesvědčováni, někteří lidé mají pocit, že jediná forma vyjádření lásky je cestou sexu. Bývá to vlastně následek touhy po uznání, obdivu, ale často také nedostatečné vzájemné partnerské komunikace a koneckonců i nepochopení o čem všem partnerský vztah je. Jsou takové případy a většinou se tato zoufalá snaha o to být výjimečným milencem nebo milenkou, časem otupí, zklidní, znormalizuje. Není to ani "Satyriáza" nebo "Nymfomanie". Může to být jen určitá forma touhy být výjimečným, zaujmout, dokázat, že jsem nejlepší. Tito lidé takovéto erotické tempo nevydrží dlouho. Většinou tento stav mysli "přejde" do půl roku vztahu... Nemohu posoudit, zda to je nebo není i Váš případ!!! V dotazu není dostatek základních informací o Vašem vztahu.

Navrhuji Vám, promluvit si s partnerem nebo partnerkou a celou situaci spolu rozebrat ze všech stran. Lidé trpící extrémní sexuální potřebou ji prostě musí uspokojit. Je to podobné, jako když alkoholik nemá alkohol nebo narkoman svou dávku. Oni potřebují sexuální uvolnění. Když ho nemají při sexu, masturbují. Prostě sexuální napětí musí uvolnit za každou cenu. Asi to nikdy nepochopí někdo, kdo sex má jednou za týden nebo i častěji. Pro takto postižené lidi je sex potřeba. Stejná potřeba jako pro jiného jídlo a pití. Problém je, že takto postižení lidé svou sexuální potřebu jen velmi obtížně dokáží uspokojit tak, aby si mohli od sexu "odpočinout". Pro partnera nebo partnerku takto postiženého člověka je to zpočátku dokonalý milenec nebo milenka. Teprve časem začínají mít problém "stačit" sexuálním nárokům, které takový vztah provází.

Jak problém řešit

Bez otevřeného partnerského rozhovoru se nedá pokročit dál. Je potřeba zjistit skutečné kořeny problému a dovědět se, o jak velkou potřebu sexu se ve skutečnosti opravdu jedná. Partnerský sex totiž nemusí být tou jedinou formou hledání uvolnění. Lidé postižení neodolatelnou potřebou sexu často využívají navíc i masturbaci a mnohdy i další formy sexuálního uvolnění.

  • Možnost, že se jedná jen o extrémní snahu v sexu vynikat, by byla relativně nejjednodušším vysvětlením "nadměrné" sexuální potřeby.
  • Pokud se však opravdu jedná o "Satyriázu" nebo "Nymfomanii", pak se jedná o určitý sexuální problém. Ten může mít řadu příčin. Může ho charakterizovat určitý stupeň skutečné sexuální potřeby. Sexuální touha může mít různý stupeň intenzity. Potřeba je hovořit i tom, jakou formou je sexuální potřeba uvolňována, zda jen partnerským sexem nebo také jinak. To vše je při rozhovoru potřeba probrat a řešit. Prostě se musíte vzájemně otevřít a nebát se o těchto otázkách bez uzardění promluvit. Teprve tehdy můžete začít hledat řešení, které bude vyhovovat Vám oběma.

Řešení možné je, je však nutné vědět co vlastně chcete řešit.
Zda řešit nepochopení priorit ve vztahu nebo sexuální problém.

  • Pokud se jedná o touhu vyniknout v sexu, pak je potřeba vysvětlit, že jsou i jiné podoby vzájemné lásky, nejen sex.
  • V případě, že se dovíte o tom, že se jedná o řešení nutkavé potřeby sexuálního uspokojení, je vhodné hledat vzájemný kompromis. Například jeden den milování, druhý masturbace 1:0 svépomocí nebo jindy s pomocí. Vyzkoušejte, zda takováto podoba Vašeho sexuálního života bude přijatelná a vzájemně akceptovatelná. 

Pokud zjistíte, že ani takovýto kompromis není řešením, pak je nutné hledat pomoc u specialistů - sexuologů.

Problém s extrémní sexuální potřebou může být mnohem složitější a většinou není šance jej zvládnout bez pomoci odborníků, kteří se s podobnými situacemi již setkali a řešili je.

Jsou ovšem i případy, kdy se takový problém úspěšně v partnerském soužití vyřešit nedá. Nastupují pak kompromisy, které by mnozí lidé s "běžnou" sexuální potřebou nikdy nedokázali pochopit. Stává se, že se partneři se zásadně rozdílnou sexuální potřebou nakonec domluví na "vícečetném" partnerském vztahu, jindy tolerují milence nebo milenky a mnohdy se nakonec po zralé úvaze rozhodnou vztah ukončit. V případech intenzivní "Satyriázy" nebo "Nymfomanie" není možné vyloučit žádnou z těchto variant.

Proto Vám v takovém případě navrhuji řešit situaci s odborníkem, který Vám společně vysvětlí o co jde a také se Vám bude snažit najít rozumné řešení. Může jím být psychoterapie, hypnóza nebo léčba léčky a další techniky... Takováto léčba se vždy řeší společně s oběma partnery. Oba musíte vědět, čím ten druhý prochází. Musíte si umět představit, co je to trpět nadměrnou sexuální potřebou a na druhé straně je nutné vědět jak obtížné je takovou potřebu partnera nebo partnerky uspokojovat nebo snášet...

Proto opakovaně doporučuji návštěvu sexuologa. On je schopen Vám pomoci. Nemusíte se před ním stydět. Sexuální problémy lidí jsou jeho každodenní prací...

Držím Vám palce. Oběma.

S úctou
Administrátor webu www.milovani.cz.