Jste zde

Nemonogamní vztahy

Nemonogamní vztahy

Volné pokračování článků "Vztahy mezi lidmi".

Abychom pochopili, co znamenají nemonogamní vztahy, musíme si připomenout, co znamená monogamie.

Monogamie je manželství jednoho muže s jednou ženou. Někdy se tomuto vztahu říká párové manželství. V dnešní, "moderní" době bez pevných právně uznaných vztahů, se dá hodnotit i jako partnerství jednoho muže s jednou ženou.

Nemonogamní vztahy jsou vztahy, kdy jeden muž má více žen nebo jedna žena více mužů. Co se otázky emocí v takovýchto vztazích týká, je to stejné jako v manželství nebo partnerství. Jedná se hlavně o citové nebo i sexuální vztahy. Rozdíl je pouze v tom, že jsou s více než jedním partnerem, buď stejného nebo odlišného pohlaví. V praxi tento vztah může být trvalý, dočasný nebo příležitostný.

Nemonogamní vztahy nemusí být pouze ty, které jsou ve světě legálně právně uznávané. Je to často realita dnešní doby, jen se o tom moc nemluví a neuvažuje... U manželských vztahů to muže být například tak, že muž žije s manželkou a občas žije s jinou ženou a to souběžně, bez ukončení manželství. Opačně, tedy když se podobně chová žena, je tato situace samozřejmě rovnocenná.

Právně uznávané nemonogamní vztahy

V některých případech spolu žije více lidí ve společném vztahu. Jedná se o vztahy polygamní, tedy o manželství více než dvou partnerů, která se dále dělí na

  • polygynii - kdy jeden muž má více manželek a
  • polyandrii - kdy jedna žena má více manželů.

Takovéto legální a právně uznávané vztahy mohou být z pohledu vztahu, citu, lásky i sexuálního vyžití naprosto rovnocenné tomu našemu "klasickému" manželství. V zemích, kde se praktikují jsou právně uznávané a vyplývají z nich i práva a povinnosti

Polygamní vztahy, kdy jeden muž má více manželek jsou povolené a někde i běžné v některých islámských zemích. Počet žen, které si muž může vzít za zákonnou manželku je většinou omezen zákony konkretní země nebo jejím náboženstvím. Základní podmínkou ovšem je, že muž ženy musí uživit a to samozřejmě včetně všech tětí, které z takovéhoto vztahu přijdou na svět.

S polyandrií - kdy jedna žena má více manželů, se můžete setkat v zemích, kde je problém uživit děti jednou ženou s jedním mužem. Více mužů je schopno rodinu snadněji zajistit a navíc je omezeno množství dětí, které se v takovémto svazku může narodit. S takovýmito vztahy se často můžeme setkat například v některých asijských zemích, ale i u Eskymáků a u dalších kultur ve světě.

Nemonogamní vztahy jsou však i ty "nelegální"

Zatímco polygamní vztahy je možné považovat za legální i když nám mohou připadat nezvyklé, v dnešní době se běžně můžeme setkat s nemonogamními vztahy, které je možné považovat přímo za "nelegální" a přitom jsou dnes chápány jako skoro přirozené...

Mezi dnešní nejrozšířenější a nejčastěji praktikované nemonogamní vztahy patří volné sexuální vztahy mezi lidmi, nevěra, účast na sexuálních orgiích, skupinový sex, otevřené vztahy, swingers, sex ve třech, výměna manželek nebo polyamory.

Nehodnotím morální stránku nemonogamních vztahů. To si musí vyřešit každý sám za sebe. Nemonogamní vztahy však mohou narušit i pevné partnerské vztahy. Mohou být a bývají problematické především pro lidi, kteří nejsou citově připraveni podělit se nebo "sdílet" svého partnera nebo partnerku.

Pro zasmání

Nevhodný dotaz
Přijede manžel nečekaně ze služební cesty a vidí na stole hořící doutník.
Rozlítí se na manželku a křičí:
„Odkud je ten doutník?“.
Manželka mlčí a tupě zírá.
„Povídám, odkud je ten doutník?!!“.
A ze skříně se ozve:
„Z Havany, ty blbe!“

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)