-A A +A

Jste zde

Bisexuální orientace

Bisexuální orientace

Volné pokračování článku "Sexuální orientace".

Bisexualita je typ sexuální orientace jedince k jedincům obou pohlaví zastoupená v přibližně stejné míře. Jedná se o nevyhraněnou pohlavní orientaci, určitý střet mezi homosexualitou a heterosexualitou. Bisexuál je tedy člověk, který pociťuje sexuální přitažlivost jak k ženskému tak mužskému pohlaví. Jedná se tedy o jakýsi pomyslný střed mezi homosexualitou a heterosexualitou. Za příznivých okolností se projevuje schopností vytvářet citový vztah s osobou nebo osobami stejného i opačného pohlaví. Nejde tedy jen o sex navenek homosexuální nebo lesbický, ale především o to, zda je jedinec schopen navázat s oběma pohlavími také hlubší vztah, kterému říkáme láska. Citový vztah se nedá ani nařídit, ani vynutit. Proto může o pohlavní orientaci vypovídat zřejmě nejvíce.

V lidovém vyjadřování se o bisexuálních jedincích říká, že jsou "podobojí". Muže udržujícího vztah se ženou a mužem můžeme nazývat bisexuálem, ženu bisexuálkou.

Sexuální touhy, představy i potřeby se mohou v průběhu života mužů i žen měnit. Lidská sexualita je mnohem složitější, než si často umíme představit. Někteří lidé, kteří se chovají jako homosexuálové nebo lesby mohou sebe sama hodnotit jako bisexuála, který ovšem nemá aktuální potřebu kontaktu a opačným pohlavím. Asi se na bisexualitu nedá nahlížet pouze z vědeckého pohledu. Mnohdy se může jednat o situace zcela lidské, při které se lidé uchýlí k intimnostem s osobou stejného pohlaví.

Týká se to především žen, které může k intimnímu kontaktu s jinou ženou dovést například to, že při sexu s muži prožívaly ponížení, zneužívání, opovržení nebo nezájem. Často je to právě nezájem muže o sexuální potřeby ženy, který strojí za důvodem pro který se žena uchýlí do náruče jiné ženy...

Ženy jsou totiž z pohledu mužů od přírody tak trochu bisexuální. Zdaleka jim tak nevadí kontakt s jinou ženou, jak by vadil mužům. Podstatně více žen (jak mužů) ve svých erotických snech prožije sexuálně laděnou scénu s jinou ženou. Ženám nevadí držet se za ruku, políbit se, pohladit se. To vše by pro běžného heterosexuálního muže byl potenciální problém... Řada žen ví, že jsou sexuálně přitahovány k jiným ženám a mnoho z nich se těmto pocitům a touhám ani v běžném životě nijak nebrání... Jen když mají na výběr, raději volí muže.

Ve vztazích se rozlišují čtyři pohlavní orientace

Otázkou však je, zda bisexualita jako třetí a asexualita jako čtvrtá sexuální orientace vůbec existují. Vzhledem k tomu, že každý člověk je vždy více přitahován jedním pohlavím, je možné se bez pojmu "bisexualita" obejít, pokud se podaří zhodnotit, které pohlaví jedinec více preferuje. Podobně u pojmu "asexualita" je možné hovořit spíše o nezájmu o jakoukoli sexuální aktivitu u mužů a žen.

Sexuální orientace je v lidském mozku programována již dlouho před narozením, v období průběhu nitroděložního vývoje. Existenci sexuality si dítě začíná uvědomovat už v předškolním věku, ale teprve před pubertou a během ní si ujasňuje, zda ho více přitahují osoby stejného či jiného pohlaví. To však zdaleka ještě nemusí být konečný pohled na vlastní orientaci. Je potřeba si uvědomit, že děti procházejí obdobím hledání a tápání a snadno mohou podlehnout napodobování okolí, kopírování chování svých vzorů a touhou být odlišný za každou cenu a případně si něco extravagantního vyzkoušet.

Z pohledu vývoje lidské nebo spíš osobní sexuality každého jedince se může stát, že muž nebo žena, kteří mají heterosexuální orientaci, mohou svou náklonnost ke stejnému pohlaví rozeznat až ve vyšším věku. Tedy v době, kdy již budou mít partnerský heterosexuální vztah, případně i děti. Jenže stejně tak gay nebo lesbička mohou svou orientaci na obě pohlaví rozeznat také až později, v dospělosti. V dnešní době tedy v době, kdy je povoleno registrované partnerství mezi osobami stejného pohlaví. Většinou se pak jedná se o trvalý stav, nikoli o nějaká přechodný rozmar.

Jak se někdo může stát bisexuálem?

Těch důvodů může být hned několik. Žádný z nich však nemáme právo odsuzovat.

 • Bisexualita pod vlivem návykových látek, nebo alkoholu.
  Při různých formách setkání žen, kamarádek, přítelkyň, nebo při dámské jízdě může klidně nastat situace, kdy žena podlehne jiné ženě v alkoholovém opojení, nebo i po požití omamných látek. Není-li to výsledkem potlačované homosexuální orientace, bude se patrně jednat o jednorázový úlet.
 • Bisexualita jako reakce na společenské očekávání.
  Tato forma bisexuality není typická pro naše končiny, kde homosexuální styky nejsou ze společenských důvodů řekněme běžné. Pokud se ale člověk ocitne v prostředí, společnosti nebo společenském postavení, kde když se nepřizpůsobí, může mít problémy nebo dokonce ze společnosti bude vyloučen, často se tlaku podvolí. Jedná se samozřejmě o specifické situace a hodně bude záležet na osobnosti člověka, zda dokáže jít proti zaběhnutým představám o tom, co je správné nebo výhodné. K bisexualitě se pak může uchýlit člověk z obavy ze společenského odsouzení, znemožnění nebo pod hrozbou ztráty výhod ši materiálního zajištění.
 • Bisexualita homosexuálů, kteří se nedokázali smířit se svou homosexuální orientací a stydí se za ni.
  Týká se to jak mužů - homosexuálů, tak žen - lesbiček. Tito lidé často žijí v prostředí, které jinou, než heterosexuální orientaci nepřipouští. Mohou být také v situaci, kdy svoji vrozenou orientaci musí před okolím nebo rodinou skrývat nebo maskovat za každou cenu. Často se také jedná o lidi, kteří se se svou skutečnou sexuální orientací nevyrovnali nebo se ji brání přijmout. Své chování pak ospravedlňují tím, že tak činí proto, aby se pochopili a ujasnili si, proč...
 • Bisexualita jako přechod k jednoznačné sexuální orientaci.
  Člověk může hledat a může se mýlit. Mnoho manželství muselo řešit po letech spokojeného společného života stav, kdy se jeden z páru přiznal, že je jinak orientovaný. Mnohdy to nemusí být konec takovéhoto společného soužití, vždy je to však otřes, se kterým se všichni musí nějak vyrovnat.
 • Bisexualita jako být "trendy" - častý důvod pro experimentování především se skupinovým sexem.
  Jedná se především o napodobování chování VIP a celebrit které může být motivaci být jako ONI a neřešit to ... Především jsou k tomu jednání náchylní mladí, kteří bezmezně obdivují své idoly a vůbec si neuvědomují, že v šoubyznysu je jako reklamu možné využít i jinou sexuální orientaci, nebo mnohdy spíš předstíranou jinou sexuální orientaci, která strhne pozornost médií a zajistí publicitu. Vzhledem k malým zkušenostem, nízké rozlišovací schopnosti mládeže a agresivitě médií pak tento trend provokuje mladé k tomu, aby vyzkoušeli něco, co je pro jejich modly samozřejmé. Staví to pak tak, že když mohou oni, pak já musím také.
 • Bisexualita jako realizace představ jednoho z partnerů, ze zvědavosti a  touhy po nových zážitcích. 
  Může se jednat o určitou formu realizace představ jednoho z partnerů, většinou muže, který si při společném soužití představuje, jak jeho partnerku uspokojuje jiná žena. A žena svolí a vyhoví možná z lásky, možná i ze zvědavosti. Takovýto experiment lépe snáší žena a může se dokonce stát, že ženský přístup k něžnostem, mazlení a orgasmu ženu může příjemně překvapit. Málokdy to však bude důvod, aby takovéto vztahy začala vyhledávat. Pokud si tedy dvojice přizve k sexu někoho třetího, bývá hlavním důvodem zvědavost a experimentování, ale ne vyjádření skutečné sexuální orientace.
 • Bisexualita ze zvědavosti
  Bisexualita ze zvědavosti rozhodně není vzácná. Téměř každý člověk v některém okamžiku svého života prožije myšlenku nebo představu která neodpovídá jejich dominantní sexuální identitě nebo orientaci. Řada lidí je zvědavá, má představy, touhy i fantazie ve kterých se mohou objevit erotické situace s lidmi stejného pohlaví. Neznamená to, že by tuto představu za každou cenu museli realizovat. Pouze se té představě ve svých erotických snech nijak nebrání. Myšlenka přijde a odezní. Za příznivých okolností by se však mohlo stát, že se i realizuje. Ve skutečnosti naprostá většina lidí, kteří o něčem podobném sní, má malou nebo žádnou bisexuální zkušenost. Mohou mít sexuální fantazie, ale za normálních okolností dávají přednost v intimním kontaktu opačnému pohlaví. Týká se to jak lidí s heterosexuální tak také homosexuální orientací.
 • Bisexualita jako postoj k sexu jako zábavě
  Často jsou to lidé, kteří sami sebe hodnotí jako lidi kteří "nemají se sexem žádné problémy". Prostě "jsou pro každou srandu" a jsou tedy ochotni zapojit se i do sexuálních aktivit s jedinci stejného pohlaví. Přitom ale nejsou ani bisexuální, ale ani gay nebo lesby. Prostě nezkazí žádnou legraci a sex za zábavu považují. Tito lidé se takto chovají jak v osobním životě, tak i při hromadných sexuálních aktivitách. prostě je jim jedno s kým, hlavně že je s kým.
 • Bisexualita v rámci profese ...
  Jedná se o klasifikaci, která by se dala nazvat jako novou formou bisexuality, kterou vytvořila pornografie. Předpokládám, že každý někdy v pornu viděl scény při kterých se vzájemně uspokojovaly dvě ženy. Schválně uvádím dvě ženy a ne dva muži. V případě mužů to totiž bývají dva homosexuály nebo opravdové bisexuály. V případě scén, kdy se laskají nebo uspokojují dvě ženy, se vůbec nemusí jednat o lesby nebo bisexuálky. Prostě se po nich ve scéně takováto aktivita vyžaduje a ony jen plní to, co je ve scénáři. Mužům se to líbí a nepřemýšlí o tom, proč ... Jedná se sice o sexuální aktivity mezi dvěma ženami, ale mohlo k nim dojít jen proto, že takovéto scény jsou v pornografie vyžadované a tedy jsou velmi časté... Proto se dá předpokládat, že velká část žen, které takovéto scény realizují nejsou lesby, ale že jejich bisexualita nebo vztah k ženám je pouze hraný. Jsou to tedy bisexuálky v rámci profese..
 • Bisexualita jako vyšší forma sexuálního prožitku.
  Jedním z častých důvod, proč chtějí chtějí lidé vyzkoušet vztah sex se stejným pohlavím může být představa, že bisexuálové mají možnost zažít dvojnásobné sexuálního potěšení. Nechám na úvaze čtenáře, zda toto očekávání může být naplněno.
 • Důvodů, proč někdo ve svých představách nebo v reálném životě získá zkušenosti s intimním kontaktem s osobou stejného pohlaví, může být zcela jistě více... V případě tohoto článku se nejedná ani o vědecké pojednání, ani o učebnicový výčet příčin a důvodů. Je to jen takové otevřené zamyšlení nad problematikou bisexuality...

Bisexuálové v Česku

Kolik je bisexuálně orientovaných lidí v populaci v České republice je jen stěží zjistitelné. Problémem bývají již metodologické zásady takovéhoto výzkumu. Osoby bisexuální, nevyhraněné nebo osoby s malou erotickou reaktivitou se obvykle identifikují jako heterosexuální. Jedním z problémů je také uznání bisexuality jako samostatné sexuální orientace mezi odbornou veřejností. Posuzujeme-li spíše sexuální chování, pak bisexuálně orientovaní lidé mohou být zařazeni mezi homosexuály, nebo heterosexuály. Bisexuální chování nelze vždy považovat, za bisexuální orientaci, neboť může jít jen o náhražkové chování, experimentování a další případy nesouvisející s trvalou orientací jedince. V Česku nikdy nevznikla specializovaná organizace sdružující bisexuální ženy či muže. Řada bisexuálních žen se integruje do lesbické komunity bez větší potřeby zdůrazňovat svůj vztah k mužům. Bisexuálních mužů je mnohem méně a pokud mají potřebu se sdružovat, využívají k tomu gay komunity.

Krásně svůj postoj k bisexualitě vysvětlil Václav Fischer v rozhovoru pro MF Dnes: "Moje orientace je bohatší. Můj život doprovodilo mnoho žen a také několik mužů a já jsem se tím nikdy netajil (...) Žít v pravdě je velmi důležité. A já bych to přál hodně lidem, dokonce i řadě politiků ve světě, kteří třeba s obdobným, řekněme neobvyklým bisexuálním zaměřením procházejí životem."

 

Závěrem

Žádný závěr není. Prostě lidé zkouší a hledají a období dospívání je právě obdobím hledání a tápání a to nejen v sexuální orientaci. Pokud má někdo v období dospívání i po něm pochybnosti, jak na tom se svou orientací je, může být klidný, protože za čas bude jasno. Muž nebo žena obvykle vstupují do období dospělosti jako heterosexuál nebo homosexuál. Je na straně rodičů, aby pomohli svým dětem v tak těžkém období, jakým puberta a dospívání je, a aby je podrželi ve chvílích, kdy začíná být jasné, že se dítě prostě orientuje jinak, než je běžné.

Poznámka:

Bisexualita (latinsky bi = dvojitý, latinsky sexus = pohlaví).

 

Pro zamyšlení:

Bisexualita zdvojnásobuje naše vyhlídky na schůzku v sobotu večer.
Woody Allen

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)