Jste zde

Proč lidé stále častěji uvažují o bisexuálních aktivitách

Proč lidé stále častěji uvažují o bisexuálních aktivitách

Volné pokračování článku "Sexuální orientace", "Homosexualita" a "Bisexualita".

Tento článek nebude pro někoho možná příliš zajímavý. Má však svůj význam, protože lidí, kteří svými aktivitami patří do skupiny s bisexuální orientací, přibývá. Na otázku, proč tomu tak je, se právě tento článek snaží nalézt odpověď. Možná otázky i názory v něm uvedené pomohou ženám a mužům pochopit, proč je myšlenka sexuální aktivitu s osobami stejného pohlaví přitahuje nebo proč partner či partnerka touží například po milování ve třech...

Pokud se začnete zajímat o to, jak velká část populace má tendenci k sexuálním aktivitám s lidmi stejného pohlaví, brzy zjistíte, že jich je mnohem více, než se uvádí počty lidí, kteří se hlásí k homosexualitě. Proč tomu tak je by si zasloužilo hlubší a rozsáhlejší sexuologický, ale nejspíš i psychologický výzkum. Sexuální aktivity lidí s osobami stejného pohlaví totiž zdaleka nesouvisí jen s homosexualitou, tedy s vyhraněnou sexuální orientací na osoby stejného pohlaví.

Bez nějakého velkého výzkumu si však na některé důvody, proč zájem o sexuální aktivity mezi lidmi stejného pohlaví stoupá, dokážeme vydedukovat sami.

Homosexualita byla dříve považována za nemoc a byla snaha ji léčit. Homosexuální chování bylo hodnoceno jako "hřích" nebo dokonce trestný čin. Homosexuálové a lesby byli perzekuováni a trestáni. Postupem času se tento pohled na lidskou homosexualitu změnil. Se změnami ve společnosti došlo také k zásadnímu obratu v pohledu na homosexualitu. Ta přestala být společensky nepřijatelná. Hlavní zásluhu na těchto změnách v myšlení je možné připsat změnám ve společnosti i osvětě, díky které se podstatně (v tomto ohledu) zvýšila tolerantnost jednotlivců i celé společnosti. Neznamená to, že by některé vyhraněné skupiny proti homosexualitě stále nebojovaly. Jen je jejich boj stále obtížnější a méně úspěšný. Zajímavé je, že mnohem více problémů se svou homosexualitou ve společnosti mají muži, než ženy. Mužská homosexualita je u určitých skupin lidí mnohem problémověji přijímána, než ta ženská. Nejspíš to bude tím, že řada mužů - homosexuálů se chová tak, že se ani negativní reakci okolí nejde moc divit.

Bezpochyby mají změny ve společnosti velkou zásluhu na odtabuizování homosexuální orientace lidí, kteří homosexuály a lesbami skutečně jsou. K významným změnám ve společnosti v posledních desetiletích docházelo a dochází mnohem rychleji, než se kdy dalo předpokládat. Společenské změny, rozvoj vědy a techniky a především výpočetní techniky, komunikačních technologií a internetu, způsobil změny i v myšlení lidí, především u mladší a mladé generace. Ta se změnám ve společnosti musela rychle přizpůsobit, jinak by v takovéto společnosti nenašla své místo. Ke změnám ve společnosti, z historického pohledu, došlo ve velmi krátké době a v zásadním rozsahu. Netýkalo se to však jen pohledu na lidskou homosexualitu, ale vůbec na vztahy mezi lidmi, náboženství, osobní svobodu jednotlivce i jeho postavení ve společnosti. Společnost se především zaměřila na konzumní způsob života, úspěch, peníze ... Lidé se dnes více zajímají o to, co kdo má a čím je... Rodina, děti, vztahy lidi, potažmo morálka, životní hodnoty a další priority, které dříve byly považovány za zásadní, konzumní způsob života odsunul tak trochu do pozadí... Možná proto na otázky sexuální orientace jednotlivce už tak trochu není čas... a tedy tento "problém" přestal být prioritou...

Společenské změny, které změny v pohledu na lidskou sexualitu umožnily, mají několik rovin. Podstatné je, že tyto zdánlivě nesouvisející změny většinou probíhaly současně a vzájemně se doplňovaly. Bezpochyby pohled na sex a lidskou sexualitu ovlivnila zvyšující se rovnost žen a mužů a podstatně vyšší soběstačnost žen. V "tradiční společnosti", zaměřené na dominanci muže, se jedná o poměrně zásadní posun společenských hodnot. Ženská emancipace však přinesla změny také do tradičního chápání společenského a rodinného života. Otázkám sexu se rozhodně nemohla vyhnout. Nemyslím si, že by ženská emancipace přinesla zásadní změnu do sexuální orientace žen. Více se však zvýraznila potřeba zabývat se také například otázkou "Mohou být ženy příležitostně bisexuální?".

S lidmi s homosexuální orientací se dnes běžně můžete setkat v showbusinessu, v politice, kultuře, podnikání, nebo státní správě... Prostě se na homosexualitu přestalo pohlížet jako na společenský problém, hendikep. Díky tomu, že homosexuálové možná mají větší tolerantnost k podobně orientovaným lidem, mají tendenci se s nimi sdružovat, a to i pracovně. Proto se kolem jednoho úspěšného homosexuála časem začnou objevovat další... a to se už pak často nedá přehlédnout... Takže jeden ze zásadních důvodů máme - díky změnám ve společnosti se podstatně zvýšila tolerantnost společnosti k homosexuálům a lesbám. Samozřejmě to platí hlavně v případech, kdy se takto sexuálně orientovaní jedinci nesnaží svou jinakost dávat bezostyšně najevo a žijí normálním životem.


 

Dalším důvodem bude nejspíš zásadní změna dostupnosti pornografie na internetu. Pornografie je volně dostupná a bohužel je dnes dostupná bez jakékoli významné kontroly i dětem. Pornografie má zaujmout diváky představováním sexuálních aktivit a praktik, které pro mnohé lidi patří do kategorie představ a snění. Představuje nejen párový sex, ale velmi často i sex skupinový, sex ve trojici, výměnu manželek a mnohé další aktivity, homosexuální nevyjímaje. Logicky se tedy sexuální představy a touhy lidí posouvají i tímto směrem. Sex ve dvojici je skoro chápaný jako to základní, co je potřeba vyzkoušet, aby bylo možné jít dál... Bohužel jen velmi málo erotických scén je natočeno tak, že jejich sledování vás v něčem může obohatit. Takovéto filmy se někdy označují jako "porno pro ženy". Je jich však opravdu málo.

Erotické filmy se skupinovou tématikou jsou velmi oblíbené. V jejich sledovanosti samozřejmě vedou především muži, ale skupinový sex zajímá i ženy. Méně, ale zajímá. Ve skupinovém sexu jsou sexuální aktivity dvou žen považovány za naprosto normální, přirozenou sexuální aktivitu, bez které by to snad ani nešlo... Na pornografii se však dívají už děti a tak si chtě nechtě modely chování pornoherců vštěpují do svých představ. Když pak nastane vhodná situace a je to možné, chovají se přesně tak, jak v erotických filmech viděli. Skupinový sex a jeho aktivity a techniky lidi lákaly odpradávna. Není proto nic divného na tom, že skupinový sex mladou generaci zajímá. Pro starší generace byly ještě v minulém století takovéto filmy naprosto nedostupné. Internet to sice změnil i pro ně, jenom vyšší věk a už trochu jiné zájmy se "podepsaly" na tom, že starší lidé už nemusí vyzkoušet vše, co vidí... Jinak je to ovšem s představami o tom, co všechno by se mělo vyzkoušet u mladé generace. Nedá se to sice zobecňovat, ale zeptejte svých dětí na to, co si myslí o skupinovém sexu. Budete žasnout!!! Více o této otázce naleznete v článku "Bisexualita a mládež".


 

Změna pohledu na sex a na jeho význam v životě člověka bude dalším důvodem, proč přibývá lidí se sexuálními zkušenostmi s lidi stejného pohlaví. Pohled na sex, ale i morální hodnoty, které se k sexu váží, se významným způsobem změnil. To, co bylo dříve v sexu nepředstavitelné, je dnes považováno za normální. Sexuální chování lidí je propagováno bez zábran, střídání partnerů je vdáváno za právo na vyzkoušení něčeho nového. Rodina ztrácí svůj tradiční význam, o věrnosti se moc nemluví a nevěra je skloňována ve všech pádech... Zda je právě takováto prezentace lidské sexuality správná, ponechám na zvážení každého jedince... Pravdou však je, že dnešní společnost je prosycena sexuálním napětím a o sexu je hovoří jako o zábavě, realizaci potřeby člověka na sexuální uvolnění... V časopisech pro mládež je sex popisovaný jako potřeba seberealizace a cesta jak uspět ve společnosti... Nemoralizuji, jen připomínám, že tam, kde je sexuální napětí součástí všeho, co se kolem děje, je skoro přirozené, že lidé chtějí vyzkoušet vše o čem se mluví, píše i točí filmy...

Homosexuálové se chovají ve vztahu k lidem stejného pohlaví přirozeně. Pokud však vyzkouší sex s osobou stejného pohlaví heterosexuální jedinec, pak se dá hovořit o tom, že se jedná o bisexuálního jedince. Počet homosexuálů a lesbiček se ve společnosti výrazně nemění. Určitý nárůst je sice pravděpodobný, není to však nárůst zásadní. Chování většiny lidí, kteří vyzkoušeli sex s lidmi stejného pohlaví, je proto možné hodnotit jako bisexuální chování. Podstatné přitom není, zda se jednalo o uspokojení sexuální potřeby nebo o sex ze zvědavosti. Bisexuálové jsou lidé, kteří nemají problém (nebo chtějí) realizovat sex s osobou opačného nebo i stejného pohlaví.

Dnešní pohled na sex říká, že každý jedinec má právo dělat co chce. Tedy i v sexu. Z tohoto důvodu žádný z důvodů, proč se lidé chovají bisexuálně, nemáme právo odsuzovat. Řada lidí prostě chce v životě a tedy i sexu vyzkoušet vše, co je možné. Experimentují a stále hledají nové podněty a zkoušejí všechny možnosti aby našli přesně to, co jim vyhovuje nebo si myslí, že jim vyhovuje. Za své, sice méně běžné, zato však "cool" homosexuální vztahy, se pak nestydí. Dokonce často své bisexuální chování považují za potřebnou cestu k poznání toho, co je v životě možné... A příklady táhnou. Asi to nepochopí lidé, pro kteří o podobných experimentech nikdy neuvažovali. V prostředí studentských internátů, kolejí nebo párty však při dostatečném množství vypitého alkoholu a správně erotické atmosféře, může i skupinový sex být dobrým nápadem...

Otázek kolem toho, proč se zvyšuje zájem lidí o sexuální vztahy s osobami stejného pohlaví, by asi opravdu vydal na samostatnou knihu. Minimálně na rozsáhlou studii, která by se touto otázkou dlouhodobě zabývala. Tento článek si nekladl za cíl vše zodpovědět nebo na vše nalézt vyčerpávající odpověď. Alespoň se však na několika možných důvodů, proč tomu tak je, lehce dotkl. Opravdu správnou a přesnou odpověď si však nedokáže dát ani řada lidí, kteří zkušenosti s bisexualitou mají osobní.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)