-A A +A

Jste zde

Orgasmus při stimulaci oblasti děložního čípku

Orgasmus při stimulaci oblasti děložního čípku

Volné pokračování článku "Sexuální vzrušení" a článku "Prožitek a orgasmus".

Upozornění:

Děložní čípek je velmi citlivé a snadno zranitelné místo v pochvě ženy. Jedná se o přímý vstup do dělohy a proto je toto místo naprosto zásadně významné pro možnost otěhotnění ženy. Popis v tomto článku nemá sloužit jako návod na stimulaci ženy k dosažení jejího vyvrcholení. Slouží jako informace o tom, že i tato oblast ženského pohlaví ženě přináší nezvyklé pocity, které mohou podpořit vzrušení nebo u velmi malé skupiny žen vést i k vyvrcholení. Především je však potřeba brát velmi vážně rizika, které zranění nebo předráždění děložního čípku mohou přinést.

Náš pohled na sexu vychází z naší představy o sexu, jako formě relaxace a nebo "sportu". V přírodě je však spojení muže a ženy vnímáno jako cesta k zachování lidstva jako takového. Příroda se ani v sexu nepodřizuje naší touze po sexuálním uspokojení, ale za hlavní cíl má především naplnění úkolu oplodnění ženy a pokračování lidského rodu. To my si pouze myslíme, že sex je jen pro naši radost a proto se ho snažíme přizpůsobit našim představám a touhám. Jenže příroda naše "vylepšení" v naprosté většině případů nepotřebuje.

Nejdříve si musíme trochu připomenout anatomii a funkci ženské pochvy (vaginy) a význam děložního čípku ve chvílích, kdy je žena sexuálně vzrušená.

Vzrušení ženy napomáhá jejímu oplodnění

Je to dokonale funkční systém, jehož základem je dostat mužské spermie do pochvy a odtud do dělohy a vejcovodu, kde by mělo dojít k oplodnění vajíčka. Spermie v pochvě dokáží plavat i "proti proudu" (i do kopce) do děložního hrdla, bez ohledu na sexuální polohu ve které k ejakulaci došlo. Vhodná sexuální poloha, z pohledu uspokojení ženy, jen spermiím usnadňuje nebo ztěžuje splnění jejich úkolu. Tím je přirozené a rychlé oplodnění ženy. Vždy však záleží na konkrétních anatomických podmínkách konkrétní ženy, tvaru a uložení dělohy a pozici děložního hrdla. Tyto anatomické jedinečnosti vlastně rozhodují o tom, která sexuální poloha je pro oplodnění nejvhodnější. To však muž ani žena při souloži vůbec neřeší a nevnímají!

Okamžiky, kdy žena prožívá orgasmus, jsou provázeny stahy děložního svalstva a vedou k "nasávání spermatu" skrze děložní čípek do dělohy. Podrobněji se touto otázkou zabývá článek "Orgasmus - jaký má význam pro oplodnění ženy?" Otázkám vhodnosti sexuálních poloh pro oplodnění ženy se zabývá článek "Sexuální polohy pro nejsnadnější otěhotnění".

Pochva a děložní čípek

Pochva (vagina) je úzká svalová trubice pokrytá sliznicí. Začíná poševním vchodem a zakončena je ve své zadní části děložním čípkem ve tvaru kužele, která je vstupem do dělohy. Takto zjednodušeně si můžeme představit umístění děložního čípku na zadní stěně pochvy. Pro většina žen je však kontakt s děložním čípkem spíš nepříjemný až bolestivý. Vnímání bolesti při tlaku nebo kontaktu s tímto místem a jeho okolím je však vnímán hodně individuálně. Nejde tedy tyto pocity zobecnit a tvrdit, že takto kontakt musí vnímat všechny ženy stejně! Také ovšem záleží na situaci a celkovém rozpoložení, ve kterém se žena nachází. Vše se mění v okamžicích, kdy je žena sexuálně vzrušená.

Vstup do děložního čípku je přes část, která připomíná prstenec, který obepíná vchod do dělohy. Průchod do dělohy je uzavřen hlenovou zátkou, která zabraňuje možnému vstupu infekce do prostředí dělohy. tato oblast je mimořádně bohatá na nervová zakončení a proto je toto místo také velice vnímavé na sexuální pocity ale také na příliš velké přetížení, odření nebo podráždění.

Některé ženy prožívají při stimulaci děložního čípku nebo jeho okolí pocity intenzivního sexuálního vzrušení. Tyto pocity navozené tlakem nebo dotykem pak v kombinaci se stimulací oblasti bodu G mohou být dostatečně silné na to, aby žena prožila vaginální nebo kombinovaný orgasmus.

Nyní je potřeba si připomenout, co děložní čípek je a jakou má funkci.

Děložní čípek je vstupní bránou z pochvy do dělohy. Hrdlo děložního čípku zůstává uzavřené a kryté hlenovou zátkou. Hrdlo děložního čípku je pevně uzavřeno a otevírá se (dilatuje) pouze během porodu. Protože uzavírá vchod do dělohy, musí zvládnout i tlak navozený váhou plodu v děloze až do okamžiku porodu. Tehdy se začne otevírat a přes něj probíhá jedna z prvních fází porodu. Tkáň je velmi pevná a pružná. Hrdlo děložního čípku se nedá otevřít ani tlakem penisu přímo v ose vstupu do dělohy. Otvor, který je za normálních okolností uzavřený hlenovou zátkou, je příliš malý na to, aby jej penis (nebo dokonce i prst) mohl otevřít nebo nějak dilatovat.

V průběhu sexuálního vzrušení ženy dochází k prodlužování a zkracování délky pochvy a posunu zadní stěny pochvy a pohybu děložního čípku nahoru nebo dolů v závislosti na uložení a tvaru pochvy a dělohy. Tím se vytváří zvětšený prostor pro zasunutí penisu do pochvy při penetraci. Proto je ženská pochva schopna přijmout i penis větších rozměrů.

Stimulace oblasti děložního čípku

Stimulace oblasti děložního čípku je pro mnoho žen velmi vzrušující. Jen nesmí docházet k příliš velkému zatěžování tohoto citlivého místa ženské pochvy. Dráždění oblasti děložního čípku a zadní stěny pochvy společně s drážděním oblasti horní stěny s bodem G, může ženě přivodit intenzivní prožitek vaginálního orgasmu. Některé ženy ho prožívají, jiné se s tímto orgasmem nesetkají nikdy. Samotné dráždění děložního čípku a zadní stěny pochvy tedy problém není. Nesmí však dojít k přetížení nebo zranění této části pochvy. Také je dobré vědět to, že každá žena je anatomicky jinak stavěná, děložní čípek je jinde uložený a zadní stěna jinak citlivá na dotek nebo tlak. Výrazně se také bude pocitově dráždění měnit podle stupně vzrušení ženy. Velikost penisu přitom není tak důležitá, jak velké vzrušení ženy a vhodně zvolená sexuální poloha, která takovouto stimulaci dovolí. Každá žena však jinak vnímá dráždění, ale také případné přetížení těchto oblastí pochvy. Preventivně je proto potřeba být při penetraci jemný, ohleduplný a raději méně intenzivní.

Jakou formou může stimulace děložního čípku probíhat

Ke stimulaci děložního čípku a zadní části pochvy může docházet v podstatě jen při penetračním vaginálním dráždění. Toto dráždění může být provedeno několika způsoby, které se shodují s formami penetračního sexu.
Jedná se především o 

  • penetraci penisem při souloži,
  • penetraci prsty při masturbaci,
  • penetraci sexuální pomůckou při masturbaci nebo jako doplňkové dráždění při milostné předehře,
  • kombinaci dráždění penisem a sexuální pomůckou - tato varianta přichází do úvahy jen velmi ojediněle.

Stimulace oblasti děložního čípku při souloži

Dlouhý penis může při intenzivním pronikání do pochvy příliš tlačit na děložní čípek, případně i odřít a poškodit jeho sliznici a způsobit ženě bolest. Také velký tlak nebo nárazy penisu na zadní stěnu pochvy nemusí žena vnímat příliš vzrušivě. Příliš velké namáhání této oblasti může přinášet pocity nepříjemného tlaku, tahu dělohy, ale někdy i bolesti.

Často se ženy bojí, že při hluboké penetraci může penis vniknout až do dělohy. Nemůže!. Během pohlavního styku - soulože penis vstoupí do pochvy a stimuluje poševní stěny, bod G a dokonce může dotýkat děložního čípku. V jedné věci tedy můžeme být klidní. Při souloži penis nemůže pochvu protrhnout nebo ji nějak mechanicky poškodit. Pokud však nebude zajištěna dostatečná přirozená nebo dodatečná lubrikace, může, a to celkem snadno, dojít k odření sliznice pochvy, poševního vchodu, stydkých pysků i klitorisu. Při namáhání zadní stěny pochvy bez dostatečné lubrikace se může odření sliznice projevit i zde a především na citlivém děložním čípku. Děloha a děložní čípek jsou přístupné pouze prostřednictvím pochvy. Děložníh čípek se nachází až na zadní stěně pochvy a ta je pružná a poddajná. Právě díky tomu je děloha velmi dobře odolná proti běžnému mechanickému zatížením při souloži a stejně tak je i chráněný děložní čípek. To platí o technikách soulože, nikoli o situaci, kdy dojde k nepřiměřenému použití sexuálních pomůcek nebo dráždění prstem.

 

Kdy je stimulace zadní stěny pochvy a děložního čípku nepřijatelná

Tyto momenty jsou zásadně dva

  • gynekologický problém
  • těhotenství

Pokud má žena nějaký gynekologický problém spojený s dělohou nebo oblastí děložního čípku, pak je pro ni jakákoli stimulace této oblasti nepříjemná a někdy až velmi nebezpečná. Těch gynekologických potíží může být celá řada a většinou se začnou řešit, když má žena nějaké zdravotní problémy nebo při gynekologickém vyšetření. Především se může jednat o stavy, kdy sliznice dělohy vystupuje přes děložní čípek do prostoru pochvy (vyhřezlá děloha) nebo  kdy dojde ke změnám na děložního čípku. Ani v těchto případech však není pravděpodobné, že by při běžné stimulaci při masturbaci nebo sexu by do dělohy mohl proniknout penis nebo prst. Navíc tyto komplikace sex značně omezují, ne-li znemožňují...

Obecně při těhotenství je potřeba zjemnit všechny formy sexu. Mnohé sexuální praktiky je v tomto období úplně zavrhnout. Především používání technik stimulace pochvy prsty nebo sexuální pomůckou. Ve vhodných sexuálních polohách se dá milovat až do vysokého stupně těhotenství. Vždy je však potřeba přihlédnout k doporučením gynekologa, který těhotenství sleduje.

Pokud je však těhotenství ženy označeno za rizikové těhotenství, pak nastupuje šetrný režim ve všech ohledech života. Žena se musí žena snažit především o donošení dítěte za situace, kdy každý další den udrženého těhotenství je nesmírně důležitý pro další vývoj dítěte. A tomuto cíli by měly ustoupit jakékoli jiné aktivity, včetně sexuálních. Při rizikovém těhotenství, často bývá děložní hrdlo pootevřené. V některých případech dokonce lékaři přistupují k částečnému "zašití" děložního hrdla, čímž se zabrání jeho dalšímu samovolnému otevírání. Zabrání není úplně přesný termín, spíše se sníží riziko dalšího otevírání v době, kdy by porod byl považovaný za předčasný.

Tato je však komplikace, na kterou se přijde včas, pokud žena pravidelně dochází na gynekologické prohlídky před porodem Má žena diagnostikované rizikové těhotenství, s otevíráním děložního hrdla, je soulož naprosto nemyslitelná a žena i muž musí mít na paměti především zdraví svého budoucího dítěte.

Pozor na sexuální hračky!

Jsou to sice velmi prospěšné sexuální pomůcky, ale je potřeba používat výhradně modely, které mají atest zdravotní nezávadnosti, nemají prošlou životnost  a jsou naprosto bezpečné. Také je nutné mít na paměti, že penis je vždy jiný "materiál", jak jakákoli sexuální pomůcka. Tou se dá daleko snadněji a rychleji způsobit odření sliznice i případně poškodit sliznici děložního hrdla. Také vibrace jsou něco, co ani ten nejvýkonnější penis nezvládá. U sexuálních hraček stačí otočit knoflíkem nebo stisknout tlačítko a celá pomůcka se rázem může proměnit ve sbíječku... Prostě s rozumem...

Riziko zdravotního poškození hrdla děložního čípku je opravdu významným důvodem pro velmi opatrné používání jakýchkoli sexuálních pomůcek nebo omezení nepřiměřené stimulace pochvy při sexu!!!

 

Pro dobrou náladu

Orgasmus má 5 částí:
1) Relaxační: Ach, ach, ach...
2) Pozitivní: Ano, ano, áno...
3) Zeměpisná: Tady, tady...
4) Náboženská: O můj bože
5) Vražedná: Přestaň a zabiju tě!!!

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)