Jste zde

Orgasmus - proč jsou pohlavní orgány po orgasmu přecitlivělé?

Orgasmus - proč jsou pohlavní orgány po orgasmu přecitlivělé?

Hlavní téma: "Sexuální vzrušení".
Volné pokračování článku "Prožitek a orgasmus".

Muži i ženy jsou v oblasti pohlavních orgánů mimořádně citliví především v okamžiku těsně před vyvrcholením, v průběhu vyvrcholení i těsně po něm. Přitom vnímavost na podněty sexuálního vzrušení narůstá postupně a kumuluje právě ve chvílích, kdy nastupuje vyvrcholení.

U mužů se to týká především žaludu mužského penisu a u žen celé vulvy a především klitorisu. To, jak moc vnímaví jsou lidé na stimulaci pohlaví závisí nejen na stimulaci nervů, ale často i na svalovém napětí vyvolaném v oblasti pánevního dna. To svalové napětí se dá vyvolat více způsoby a mnoho žen ví, že jim pomáhá například stažení svalů stehen nebo v oblasti břicha a podbřišku. Nervová vnímavost je odvislá od množství nervových zakončení, které je na pohlavních orgánech mimořádně vysoké. U žen je na relativně malém klitorisu vyvedeno několik tisíc nervových zakončení a podobně je tomu i na o poznání větším žaludu penisu. U žen je pak dalším zdrojem vzrušujících podnětů i inervace vagíny, ta je však soustředěna především do oblasti poševního vchodu a oblasti bodu G. U mužů je možné dosáhnout podobně intenzivních pocitů stimulací bodu P, tedy mužské prostaty. Každý člověk je na podněty sexuální stimulace jinak vnímavý. To, jak moc je vnímavý záleží na velikosti sexuálního napětí (libidu), stupni vzrušení, ale také na celkovém zdravotním stavu a zdravotním stavu pohlavních orgánů. Jen připomínám, že nejvíce škod na vnímavosti nervových zakončení v oblasti pohlavních orgánů dokáže napáchat nemoc, která nebolí, cukrovka...

Pokud se nyní zamyslíme nad tím, jak muži i ženy vnímají své pohlavní orgány poté co prožili vyvrcholení, tedy orgasmus, je jasné, že jejich pocity budou v mnoha případech podobné, nikoli však stejné.

Muži po odeznění příjemných pocitů orgasmu prožívají ztrátu erekce a po další stimulaci penisu opravdu netouží. Někteří se dokonce vyhýbají jakýmkoli snahám ženy ve stimulaci penisu pokračovat tím, že se od ní odtáhnou. K tomu, aby se u nich dostavila nová touha po stimulaci potřebují chvíli oddechu a čas... Teprve až se jejich "sexuální síla" obnoví, jsou schopni nové erekce a další případné další soulože.

U žen má vzrušení a vyvrcholení jiný průběh, než je možné sledovat u mužů. Žena je schopna prožít i několik vln vyvrcholení za sebou, je tedy schopna prožitku několikanásobného orgasmu.

Některé ženy, především při souloži, touží po další a další stimulaci pochvy penisem. Jiné mezi jednotlivými vlnami vyvrcholení potřebují alespoň chvilku klidu, aby se mimořádná citlivost klitorisu alespoň trochu snížila. Pak mohou přijímat další stimulaci a prožijí další vlnu vyvrcholení.

U žen je multiorgasmický prožitek naprosto individuální a stejně tak jsou výjimečné i podmínky které žena k takovému prožitku potřebuje.

Obecně se však dá předpokládat, že multiorgasmické ženy k prožitku vícenásobného vyvrcholení při souloži potřebují trvalejší stimulaci penisem uvnitř pochvy a naopak stejné ženy při orálním sexu – cunnilingu vyžadují mezi jednotlivými orgasmy chvilku klidu, bez stimulace klitorisu. Může tomu tak být proto, že při souloži jsou nervová zakončení na klitorisu stimulována méně, než při cílené orální stimulaci. Při souloži je penisem stimulována i vnitřní část pochvy, poševní vchod a především oblast bodu G, případně oblast děložního čípku. Vzrušení potřebné k dosažení vyvrcholení je tedy výsledkem kombinovaných podnětů sexuálního zrušení od stimulace klitorisu, poševního vchodu, děložního čípku, stěn pochvy a oblasti bodu G. Naproti tomu orální stimulace se pro dosažení vyvrcholení soustředí především na klitoris. Předráždění klitorisu po dosažení orgasmu je tedy u orálního sexu vyšší než při souloži. Možná právě proto ženy, které jsou jinak schopné prožívat při souloži stimulaci penisem bez přerušení, potřebují u orálního sexu chvíli na odeznění pocitů vysoké citlivosti na klitorisu.

Každá žena je jiná...

Stimulace klitorisu po vyvrcholení může být pro některé ženy velmi nepříjemná. Jsou ženy, které by multiorgasmického prožitku byly schopné. Přesto po dalších pokusech o jeho navození vůbec netouží a "spokojí" se s jením. Je to možná dáno právě tím, že po orgasmu některé mohou vnímat přechodnou, ne nepříjemnou zvýšenou citlivost klitorisu, jiné však mohou být až extrémně citlivě nejen na další stimulaci klitorisu, ale dokonce i na celé vulvě i na doteky v oblasti třísel nebo na vnitřní straně stehen. Každá žena je jiná a každá žena má i jinou potřebu prožitku vzrušení a vyvrcholení.

Partneři by si své potřeby a pocity měli sdělovat a měli by je brát do úvahy. Rozhodně se při milování nesnažte za vzor brát to, co vidíte v „romantických“ filmech nebo filmech „pro dospělé“. Nesnažte se své prožitky přizpůsobovat tomu "jak by to mělo být". Také po partnerovi nebo partnerce nepožaduje, aby vaše milování odpovídalo tomu, co se vám líbilo ve vašem zamilovaném filmu... Nesnažte se o to, nebo se vám může stát, že se partner nebo partnerka vašemu přání podřídí a začne vzrušení nebo dokonce vyvrcholení "hrát", tedy předstírat ho tak, aby se to líbilo vám. Týká se to především žen, které ve snaze "uspět" před mužem předstírají vášeň a extatické orgasmy i přesto, že jejich skutečný prožitek je někde úplně jinde.

Ještě se nyní vrátím k tomu, že pokud žena potřebuje k pocitu krásného milování jen jeden orgasmus, měla by to muži sdělit. Stejně tak by multiorgasmická žena měla dát muži na vědomí, že pro ni je jeden orgasmus málo a že by uvítala, kdyby se jí dále věnoval. Pokud si muž nyní řekne, že už není čím pokračovat, pak znovu připomínám, že většina žen má orální sex raději, než soulož. I po vyvrcholení muže při souloži je možné a mnohdy nutné ženu uspokojit jinými technikami. Nejhorší, co by však mohlo nastat je situace, kdy muž vyvrcholí jako první a nechá vzrušenou ženu svému osudu...

Muž, jehož žena je po prožití vyvrcholení přecitlivělá, by měl respektovat její potřebu přestávky v další stimulaci. Pokud ho žena požádá, aby se jí na jejích erotogenních místech chvíli nedotýkal, by to měl respektovat a neměl by zkoušet, „zda to myslí vážně“.  Výsledkem bude jen to, že žena bude před stimulací "ucukávat" bude se dalším dotekům podvědomě bránit. Nic se tím neurychlí, jen žena může ztratit důvěru a chuť v dalším milování pokračovat. Připomínám jen, že tato přecitlivělost obvykle trvá několik sekund až několik minut. Vzrušení po orgasmu se musí z vrcholného snížit a podněty z nervových zakončení na pohlaví, které dráždí oblast vzrušení v mozku, se musí zklidnit. Potřebná doba zklidnění je naprosto individuální, ale brzy zjistíte, jak dlouhá je potřeba. Zkušeností zjistíte, že přecitlivělost pohlaví ženy může individuálně trvat od několika sekund až (výjimečně) po několik hodin.

Ne každá žena po prožitku vícenásobného orgasmu touží. Některé ženy prožívají vícenásobný orgasmus i mimo přijímání sexuálních podnětů nebo při sexu. Mohou to být situace, kdy mnohonásobný orgasmus ženu přímo ohrožuje. Přichází totiž bez její vůle a mimo její kontrolu, kdy žena orgasmické stahy nedokáže ovlivnit a zastavit. Tento stav je však patologický a musí se bezodkladně řešit léčbou. Mezi stavy související s nekontrolovatelným drážděním pohlaví, které vede k mnohonásobným orgasmům, patří například "Klitorismus" - stav dlouhotrvající bolestivé erekce. Nemusí se však jednat zrovna o tak závažný zdravotní problém. Po vyvrcholení při sexu nebo masturbaci může žena po delší dobu, někdy i v řádu hodin či dnů prožívat podráždění nebo přecitlivění vulvy, klitorisu nebo pochvy. Je rozumné na nic nečekat a vyhledat lékaře nebo gynekologa a poradit se s ním, proč tomu tak je. Může se jednat o zvýšenou přecitlivělost, důvodem však může být i podráždění sliznic nebo začínající gynekologický zánět. V takovém případě vám lékař poradí a bude se snažit nalézt vysvětlení toho, proč se takováto komplikace v souvislosti se sexem projevila.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje