-A A +A

Jste zde

Perineum neboli hráz

Perineum neboli hráz

Volné pokračování článku "Pohlavní soustava ženy" a "Pohlavní soustava muže".

Hráz (perineum) je v anatomii člověka definována jako silná svalnatá oblast mezi konečníkem a pohlavním orgánem (u žen pochvou, u mužů šourkem). Jedná se tedy o oblast na spodině trupu mezi zevními pohlavními orgány a řitním otvorem. Dá se to říct i tak, že hráz odděluje anální oblast od pohlaví.

U žen je tato oblast silně namáhána během porodu a proto bývá někdy preventivně nastřižena (tzv. epiziotomie), aby nedošlo k jejímu nekontrolovanému natržení. Nastřižení je sice pro ženu nepříjemné, ale v rámci porodu se jedná jen o část bolesti, kterou musí žena při porodu překonat. Ve srovnání s komplikacemi, které by přineslo nekontrolované natržení hráze, je její nastřižení jen "píchnití včely"... Někdo si řekne, že to zlehčuji. To rozhodně ne. Když něco nastřibnete, pak hrany střihu mají tvar a jsou jasně ohraničené. Když něco roztrhnete pod napětím, může se tkáň trhat jakýmkoli směrem, nekonrolovaně dlouho a daleko. Sešít nastřizenou tkáň po porodu je snadné, sešít roztrženou hráz tak snadné rozhodně není a nezřídka si komplikace vyžádají až plastickou rekonstrukci tohoto zranění. Porodníci říkají, že "Žena musí být v této části těla krásná..." a tak také přistupují k úkonu nastřižení hráze... 

Laicky řečeno: "Perineum je oblast, která odděluje anální oblast od pohlaví".

Perineum a vzrušení

Oblast perinea je silně inervovaná, ale především je to oblast, která přímo navazuje na pohlaví. A to jak u ženy, tak na u muže. U mužů se pod perineem nahází prostata a pokud je toto místo stimulované plochou spojených prstů, muži prožívají příjemné pocity, které nepřímou masáž prostaty provází. Toho se využívá při tantrických masážích, kdy je u mužů v této oblasti pod šourkem možné provádět vnější masáž prostaty. Někdy je hlazení právě této oblasti velmi silně vzruší. Jednak může docházet ke kontaktu ruky (prstů) s anální oblastí, ale většinou je stimulována i oblast spodní strany šourku. Někteří muži prožívají pocity z hlazení jako šimrání, jiní jako vzrušující masáž nebo dokonce vnímají teplo až pálení v celé oblasti pánevního dna. Muži mají stimulaci této oblasti v oblibě, jen se jim jí moc často nedostává...

Podobně příjemné pocity navozuje stimulace hráze i u žen. Přímé provázání perinea na pohlaví je u nich naprosto zřejmé. Hráz přechází ve spojení velkých stydkých pysků nebo chcete-li velké stydké pysky pokračují perineem... Za perineem pak následuje anální oblast a vzrušení z její stimulace je pro řadu příjemným překvapením, které by nikdy nepředpokládaly... Ať už se na to budete dívat jakkoli, ženám je stimulace hráze příjemná. Bohužel některé ženy ji po nástřihu hráze při porodu vnímají slaběji díky jizvě, která po srůstu nástřihu musela vzniknout. Neznamená to však, že by i tyto ženy nemohly vnímat vzrušení, které jim stimulace hráze a místa spojení velkých stydkých pysků může poskytovat. Dokonce existuje technika, která se využívá při technice Cunnilingus, tedy při poskytování orálního sexu ženě. Tato technika je popsána v článku "Cunnilingus v kombinaci se stimulací hráze".

 

Poznánka

Perineum je latinský výraz pro hráz.
(Řecky: perinaion snad od peri- kolem a inao vyprazdňovat).

Epiziotomie - jedná se o chirurgické nastřižení hráze (perinea) při porodu. Provádí se v přesně vymezených místech jako prevence jejího roztržení při průchodu plodu. V současnosti se provádí běžně a má profylaktický charakter. Je i prevencí pozdějších poruch pánevního dna. Podle lokalizace řezu se rozlišuje epiziotomie mediální, mediolaterální (šikmá) a laterální. Mediální epiziotomie se provádí ve střední čáře, hlavním nebezpečím je rozšíření či trhlina na oblast análního svěrače (proto se zabraňuje rychlému průchodu hlavy). Častěji se provádí laterální mediolaterální eepiziotomie. Provádějí se směrem k hrbolu sedacímu. Délka nástřihu je cca 2 cm. Anestezie může být epidurální, svodná (pudendální blok) či infiltrativní. Po porodu se běžným způsobem zašije [řecky epision zevní pohlaví; -tomie]. Kontraindikací je HIV pozitivita matky, kdy by dítě mohlo být při porodu sekundárně nakaženo kontaktem s krví matky.

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)