Jste zde

Cunnilingus - orální stimulace hráze a hlazení klitorisu

Cunnilingus - současná orální stimulace hráze a hlazení klitorisu

Hlavní téma: "Cunnilingus".
Volné pokračování článků "Perineum neboli hráz" a "Cunnilingus v kombinaci se stimulací hráze".

Cunnilingus, tedy poskytování orálního sexu ženě, v kombinaci se stimulací hráze, není technika příliš známá. Skoro bych řekl, že se jedná o techniku až neznámou... Málokdo by totiž předpokládal, že perineum neboli hráz může mít pro vzrušení ženy a pro její uvolnění tak velký význam. Takto začínal stejnojmenný článek "Cunnilingus v kombinaci se stimulací hráze".

Nyní se zmíním o technice, která je pro ženu neméně vzrušující a překvapivě může ovlivnit její vzrušení nebo nástup vyvrcholení. Nejdříve si ale přečtěte již uváděný článek "Cunnilingus v kombinaci se stimulací hráze". Tam se dočtete o významu masáží perinea a o jejich vlivu na sexuální vzrušení ženy.


 

Technika o které budu psát nyní je "opačná". Zatímco v prvním případě byla hráz při cunnilingu masírovaná prstem a klitoris stimulovaný jazykem a ústy, tato technika se provádí opačně, tedy perineum (hráz) a dolní část poševního vchodu se stimuluje jazykem a ústy a klitoris polštářkem prstu.

Z tantrického pohledu oblast hráze (perinea) zahrnuje konečník a pohlavní orgány a je s nimi úzce fyzicky i nervově propojena. Je to místo s velkým energetickým významem. Při cílené orální stimulaci perinea jazykem za současné stimulace klitorisu bříškem prstu mnoho žen nevnímá, že by je takovýto dotek vzrušoval. Překvapením však pro ně může být, že závěrečné vyvrcholení bude mít jiný průběh než jindy... Je to prakticky stejná stimulace jaká byla popsána ve článku "Cunnilingus v kombinaci se stimulací hráze", jen prováděná opačně. Mnohdy takovýto kombinace podnětů vzrušení vede k tomu, že žena orgasmus prožije velmi intenzivně a hlavně uvolněně a s pocitem prožitku jiného rozměru vzrušení.

Orální stimulace hráze

Při této technice je hráz stimulována špičkou nebo plochou jazyka jemným kroužením. Takovouto stimulaci, která se může provádět i při jiných technikách orální stimulace žen při cunnilingu, žena vnímá jako vzrušující a uvolňující.

Tato technika tedy kombinuje orální stimulaci perinea, stydkých pysků a poševního vchodu s manuální stimulací klitorisu prstem.

Pocity z orální masáže perinea jsou ve srovnání s pocity navozenými manuální stimulací klitorisu prstem minimální. Žena je výrazně nevnímá, ale jejich působení na uvolnění napětí svalstva pánevního dna a na uvolnění poševních svalů a nárůst vzrušení pokračuje dál.

Žena je pak může vnímat například jako jemné šimrání, které ani za nijak významný podnět nemusí považovat.

Jenže právě toto "šimrání" a především reflexní uvolnění svalů pánevního dna a poševních svalů, může být příčinou, proč je žena tak dokonale připravena a naladěna na prožitek vyvrcholení! Možná proto může orgasmus vnímat jinak a jako intenzivnější, hlubší, naplněný ženskou energií. Tato technika je málo známá, ale to neznamená, že by nefungovala.

Nejedná se však o "šimrání" v délce sekund, ale o cílenou stimulaci hráze špičkou a plochou jazyka s cílem ženu dokonale uvolnit a připravit na vyvrcholení. Doba takovéto masáže pak u orálního milování představuje desátky minut, někdy i hodinu...

Současná stimulace klitorisu prstem

Zpočátku naprostá většina žen manuální stimulaci klitorisu prstem nejsilněji vnímá, když ji zaměříte na klitoridální kapuci a její okolí. Klitoridální kapuci najdete v místě, kde se spojují malé stydké pysky a proti mechanickému dráždění chrání klitoris, který překrývá tak, že vůbec nemusí být vidět. Velikost a tvar klitorisu je u každé ženy jiný. Co je však pro všechny klitorisy žen charakteristické, je jejich mimořádná citlivost na dotek a stimulaci. Proto zpočátku musí být pohyb bříška prstu na klitoridální kapuci velmi jemný a klitoris raději stimulujte tlakem a třením přes kapuci. Na přímý dotek je v této fázi klitoris ještě příliš citlivý. Více o této technice pojednávají články "Stimulace klitorisu - přímá a nepřímá stimulace" a "Cunnilingus - obnažení klitorisu".


Muž všechny stahy svalů, které žena při stimulaci nevědomě prožívá, dokonale vnímá. Jsou to stahy svalů perinea, pochvy, klitorisu a celkově pánevního dna, které přímo souvisí se vzrušením, které žena prožívá při kombinaci orálního a manuálního dráždění. Pod bříšky prstů na klitorisu a pod jazykem a ústy na hrázi muž dokonale vnímá každou změnu a reakci, kterou technika vyvolává. Naprosto dokonale pak rozpozná okamžik, které předchází vyvrcholení. Celá oblast hráze a perinea se stáhne, vytvoří se orgasmická manžeta a pak následuje několik orgasmických stahů střídaných uvolněním. Celá hráz i oblast konečníku, vulva a klitoris začne "pumpovat". Muž tedy s předstihem pozná, kdy u ženy začíná závěrečná fáze vzrušení - vyvrcholení, neboli orgasmus....

S takovouto přípravou pak žena může orgasmus prožít trochu jinak, většinou překvapivě uvolněně...

Možné varianty stimulace hráze

Stimulace hráze může být prováděna nápaditě a velmi jemným způsobem.

  • Pohyb jazyka se v malých kroužcích nejčastěji provádí přímo na perineu. Takováto stimulace by byla příliš jednotvárná. Proto se je chvíli vhodné zasunutím jazyka roztáhnout stydké pysky.
  • Vhodné je občas jazykem laskat a líbáním a sáním ústy stimulovat i dostupnou část hýždí a vnitřní strany stehen.
  • Zabrání se tak "únavě z doteku", tedy "zevšednění" pocitů z doteku". Není to nic složitého, jedná se o roznesení pocitu orální stimulace perinea na větší plochu.
  • Citlivá na orální laskání je také vnitřní strana stehen a hýždí a proto takováto změna stimulace vyvolá nové a příjemně vzrušující pocity, které si žena uvědomí a prožije víc, než jen kroužky jazykem přímo na perineu. tato změna stimulace, která nepřímo podpoří vzrušení ženy.
  • Poté se zase vraťte ke kroužkům jazykem na perineu. Ty především podporují uvolnění ženy...
  • Kroužky jazykem je vhodné čas od času vystřídat dlouhým pohybem jazyka po hrázi od konečníku až po spojení velkých stydkých pysků, na klitoridální kapuci a nepřímo tak i na klitoris. Dojde tak k rozevření stydkých pysků a podráždění jejich citlivé sliznice. Tato orální technika se nazývá "dlouhé lízání". Pohyb veďte nahoru a vracejte se dolů. Můžete lehce podráždit okolí konečníku a dolní spojení velkých stydkých pysků. Žena takovou změnu orální stimulace zaznamená a ta pak více podpoří její vzrušení...
  • Další technikou, která je pro vzrušení ženy při Cunnilingu přínosem, je technika používaná při "Tahitském orálním sexu". Ve chvíli, kdy špičkou jazyka hladíte hráz od konečníku po spojení velkých stydkých pysků, lehce zasuňte mezi ně a jazyk zasunete do poševního vchodu a tlak jazyka zaměřte směrem k hrázi. Tato technika se nazývá "orální soulož". Přitom se při manuální stimulaci bříškem prstu plně soustřeďte na klitoris. Techniku je potřeba vyzkoušet a naučit se ji, ale brzy sami poznáte, že na jazyku vnímáte sevření poševních svalů ve chvíli, kdy stimulaci prstem na klitorisu zintenzívníte. Prostě dojde ke stahu svalů pochvy (poševního vchodu), kterému Váš jazyk zasunutý do poševního vchodu, klade mírný odpor. Na posunu vzrušení ženy je opakování této techniky opravdu znát. Pozor - s tlakem jazyka směrem k hrázi to nepřehánějte - jazyk má klást opor stahům pochvy, ne roztahovat poševní vchod...!!! Pak se zase vraťte ke kroužení špičky jazyka na perineu....
  • O zasouvání jazyka do velké hloubky do pochvy a nebo o stimulaci oblasti bodu G špičkou jazyka se nesnažte. To je úplně jiná technika, která se se stimulací perinea při orálním sexu nespojuje!

Nespěchejte, orální milování s touto technikou se běžně dá provádět hodinu i déle! Nejspíš budete překvapeni, jak mnoho stahů pochvy provází orální stimulace klitorisu a pohlaví. Také Vás možná překvapí, jak intenzivní stahy pochvy a konečníku ženě přináší vyvrcholení. To vše budete možná tak intenzivně vnímat poprvé. Nikdy předtím jste si nejspíš tak dlouho nehráli s tak malou částí ženského těla jako nyní, když jste jí hodinu jazykem a ústy orálně stimulovali perineum a jeho okolí a bříškem prstu dráždili klitoris.

Sami zjistíte, jak je to příjemná technika. Jen se ji musíte naučit dávat i přijímat....

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)