Jste zde

Poloha pro tribbing lesbických žen - "Žokej"

Poloha pro tribbing lesbických žen - "Žokej"

Hlavní téma: "Lesbický sex" a "Sexuální polohy v lesbickém sexu".
Volné pokračování článků "Nepenetrační sex - "frottage"" a "Tribadismus - tření vulvy o tělo nebo vulvu partnerky" a "Sexuální polohy pro tribbing lesbických žen "Zezadu"".

Její analogie v heterosexuálním sexu je poloha "Žena nahoře", ale "zezadu".

Jedná se však o polohu lesbického sexu, tedy sexu bez potřeby penetrace ženy penisem. Patří mezi "Polohy "Zezadu" pro tribbing lesbických žen".To představuje zcela jiné pojetí významu poloh "Zezadu". Ke stimulaci "ženy nahoře" se využívá technika tření vulvy o tělo partnerky.

Žena, která je "zezadu", je v roli aktivní partnerky a také intenzivněji prožívá sexuální stimulaci pohlaví. Žena dole je v roli pasivní.

Jedna žena leží na břiše a nohy má přinožené k sobě. Druhá žena se rozkročí a posadí se na její bederní část zad nebo na zadeček. Pokud si v počáteční fázi není jistá v tom, jak se má správně posadit, může si sednout tak, že mezi svýma nohama bude mít stehno partnerky - posadí se však co nejblíže k jejímu zadečku tak, aby kolenem zezadu tlačila na vulvu partnerky.

Budeme se zabývat variantou, kdy se žena nahoře rozkročmo posadí na bederní část zad partnerky. Technika frottage se pak provádí třením vulvy o bederní část zad. Pohyby pánví jsou převážně dopředu-dozadu, někdy se dá zařadit i rotační pohyb pávní. Pokud se žena nahoře posadí vzpřímeně, bude třením nejvíce stimulovat svůj zadeček a hráz. Pokud bude potřebovat, může se navíc rukou stimulovat na klitorisu. Tato kombinace, kdy třením stimuluje svůj zadeček a hráz a masturbací klitoris, využívají především ty ženy, které jsou v oblasti hráze velmi citlivé nebo ženy, které vzrušuje tření konečníku a hráze o tělo partnerky. Vyvrcholení si pak většinou navodí stimulací klitorisu rukou. Pocity ze tření konečníku a hráze o tělo partnerky jsou však výrazným stimulem, který celkové vzrušení ženy výrazně podpoří.

Převážná většina žen však volí variantu, kdy se zezadu na partnerku položí a kdy se tře po jejích zádech nejen vulvou, ale také trupem a především prsy. To vyhovuje mnohem větší skupině že, Je to pak pocit blížící se pocitu milování v těsném objetí. Sice se jedná o objetí zezadu, ale ženy se rády objímají a pokud se k tomu přidá těsný kontakt těl, je to pro ně nesmírně intimní způsob vzájemného laskání. Žena nahoře může partnerku zezadu objímat, snadno dosáhne na její prsa a může je zezadu hladit, svírat a laskat. Těsný kontakt těla ženy nahoře se zády ženy dole je pro obě velmi vzrušující. Žena nahoře může partnerku dole líbat na krku, ušních lalůčcích, šíji i zádech. Jsou ženy, které právě taková stimulace nesmírně vzrušuje. Základní a nejpodstatnější stimulací však je tribbing vulvou o záda partnerky. Kontakt vulvy s kůží zad je velmi intenzivní a tření klitorisu může navodit překvapivě silné vzrušení. Žena dole se podílí na vzrušení ženy nahoře svým tělem. Její pohlaví není přímo nijak stimulováno, vnímá však tření vulvy partnerky o svá záda. Tato poloha je pro většinu žen přijatelnější než poloha vzpřímená. Oběma ženám poskytuje více podnětů vzájemného vzrušení.

Vzrušení ženy nahoře se snadno dostane až k vyvrcholení. Hlavní podíl má samozřejmě tření vulvy a především klitorisu o kůži zad partnerky, nezanedbatelný podíl však má i celková intimita spojení obou žen. Žena dole může být silně vzrušená právě díky intimitě polohy a díky tomu, že partnerka se jí věnuje a že s ní prožila vyvrcholení. Pravděpodobnost, že vyvrcholení prožije i žena dole je však malá.

Nic však nebrání tomu, aby se průběžně v poloze měnily nebo aby po vyvrcholení a výměně rolí ve stejné poloze došla vyvrcholení i druhá žena.

Poloha je sice "zezadu, někdy se však ženy vzruší natolik, že se snaží i líbat ... Pocity vzájemného objetí, sice zezadu jsou pak pro mnohé ženy naprosto nepostradatelnou součástí této formy tribbingu.

Podobně vzrušující je tato technika i pro ženy, které se zezadu posadí na stehno partnerky a třou vulvu o jeho horní část a zadeček. Některé ženy tuto variantu tribbingu upřednostňují před třením vulvy o záda protože je vzrušuje kontakt s partnerčiným zadečkem. Vzrušuje je i to, že kolenem se dotýkají vulvy partnerky a že ji tak zezadu stimulují tlakem. I pro tuto variantu platí možnost vzpřímeného sezení a tribbingu nebo těsného kontaktu se zády partnerky a tribbingu. Pocity ženy nahoře jsou prakticky stejné, žena dole však navíc vnímá tlak kolena na vulvu, což mnohé ženy preferují.

Je zřejmé, že je potřeba vyzkoušet všechny varianty a vybrat takové, které jsou pro obě partnerky nejpříjemnější. Také tato technika tribbingu je vhodná pro pomalé, neuspěchané milování.

Tribbing a lubrikace

V jakékoliv sexuální poloze při které dochází ke tření pohlaví o pohlaví je důležitá dostatečná lubrikace. Pro tribbing se k použití doporučují lubrikační prostředky navržené pro tribbing. Mnohé ženy však nepožívají žádnou dodatečnou lubrikaci a vystačí si se svou přirozenou lubrikací navozenou vzrušením.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)