Jste zde

Sex a léky

Sex a léky

Hlavní téma: "Sexuální problémy souvisí s problémy zdravotními".

Léky mají nemocnému pomáhat překonat jeho zdravotní problémy. I když jsou dnes léky již důkladně testované a velmi účinné, vždy je riziko, že u některých jedinců vyvolají negativní reakce, případně mají již známé vedlejší účinky. Snahou všech výrobců léků je omezit vedlejší účinky na minimální hodnotu, někdy to však úplně nejde. Proto by se měl každý uživatel poradit i o těchto negativních účincích s lékařem, který lék předepisuje. U každého léku najdete příbalový letáček v jehož textu jsou popsány jeho pozitivní a bohužel někdy i negativní účinky na lidský organismus. Pokud se problémy projeví a jsou vám nepříjemné nebo vás omezují, informujte svého lékaře.

Pozitivní, ale i negativní vliv léků je možné zaznamenat také v oblasti sexuálních dysfunkcí. Jen pro připomenutí - jsou to poruchy, které vychází z problémů klasického modelu lidské sexuální reakce (touha, vzrušení a orgasmus), jejího pojetí, etiologie, klasifikace a léčby:

  • poruchy touhy - charakterizované snížením nebo absencí sexuální touhy - nedostatku sexuální potřeby
  • poruchy vzrušení - skládající se z problémů vaginálního zvlhnutí a erektivní dysfunkce
  • poruchy orgasmu - mužská a ženská anorgasmie a dysfunkce ejakulace.
    Tyto poruchy jsou většinou psychosomatického původu, mohou však vznikat i při aplikaci některých druhů léků nebo mohou být průvodním jevem zvolené léčby jiných zdravotních problémů.

Zastavíme se u jednotlivých poruch a jejich možných příčin vlivem léků nebo léčby.

Poruchy sexuální touhy

Snížení sexuální touhy může mít své příčiny v lidské psychice, často je způsobeno ztrátou soukromí nebo intimity. Zvýšené koncentrace androgenů (mužských pohlavních hormonů – například testosteron) souvisí se zvýšeným libidem u obou pohlaví. Snížení libida může působit také obezita, stejně tak i podvýživa a anorexie. Po úpravě váhy například dietou, cvičením, chirurgickými zákroky, jako je bandáž žaludku nebo liposukce, i medikamentózní léčbou, se objeví i zvýšení libida a snížení problémů v sexuálním životě. Sexuální touha však bývá ovlivněna i průběhem některých nemocí a vedlejšími účinky jejich léčby.

Problémy sexuálního vzrušení

Jedná se především o sexuální problémy spojené s nedostatečným vaginálním zvlhnutím a erektivní dysfunkcí. I v těchto případech se může jednat o vedlejší účinek léku nebo léčby jiných zdravotních problémů. Klasickým případem vzniku následné erektivní dysfunkce je cukrovka. Léky používané k její léčbě snižují hladinu cukru v krvi, jako vedlejší možný účinek však přináší problémy s potencí. Naopak léčba léky na erektivní dysfunkce však může tyto problémy řešit a dokonce někdy i zcela vyřešit. Klasickým případem je přípravek Viagra, který se používá k léčbě mužů s poruchami erekce a nedostatečnou erekcí a impotencí. Dnes je na lékařský předpis možné získat i jiné léky na podporu erekce. Jsou však, stejně jako Viagra, pouze na lékařský předpis. Důvod je jasný - je nutné zjistit skutečnou příčinu problému a teprve potom zahájit léčku poruchy erekce.

Poruchy orgasmu

Anorgasmie u mužů je to spíše výjimečný problém. Někteří muži též mají dysfunkci orgasmu při styku zvanou anorgasmie. Je to sexuální dysfunkce spočívající v neschopnosti dosáhnout orgasmu během pohlavního styku. Anorgasmie u žen je sexuální dysfunkce spočívající v neschopnosti dosáhnout orgasmu během pohlavního styku. Anorgasmie je mnohem častějším problémem u žen, jak u mužů. Jedná se prakticky o jeden z nejčastějších sexuálních problémů žen. Zvláště mladší ženy a ženy s relativně malou sexuální zkušeností, mívají problémy dosáhnout orgasmu nebo toho nejsou vůbec schopny.

Její vyřešení obvykle vyžaduje velkou pozornost obou partnerů a to trvale, nebo po delší dobu. Její vyřešení obvykle vyžaduje velkou pozornost obou partnerů a to trvale nebo po delší dobu. Obvykle má tento problém psychologický nebo emocionální základ, ale někdy může být způsobena i zdravotním stavem. Její příčinou bývá stres, úzkost, únava, obavy, vina, deprese, strach, bolest, otrava alkoholem, vliv léků a chemických látek. Právě požití léků může být u mužů častou příčinou nedosažení orgasmu.

Příčinou sexuálních poruch bývá stres, úzkost, únava, obavy, pocity viny, deprese, strach, bolest, alkohol a vliv léků a chemických látek. Podrobněji se otázkou vlivu léků na poruchy orgasmu zabývá článek " Anorgasmie jako důsledek vedlejších účinků léků.

Léky jsou od toho, aby léčily zdravotní problémy. Nemůžeme se však na jejich negativní, vedlejší účinky dívat jako na základní problém sexuálních potíží. Pokud jsou opravdu tím hlavním důvodem, pak při jejich změně nebo vysazení dojde poměrně rychle k odeznění sexuálních potíží. Proto se vracím k tomu, že v takovém případě je potřeba obrátit se na lékaře, který léky předepsal a řešit s ním, zda za potížemi jsou opravdu negativní, vedlejší účinky konkretního léku. Často se však vedlejší účinky léku stanou katalyzátorem, který problém zvýrazní nebo dokonce skrytý problém odhalí. Mnoho lidí, především mužů teprve tehdy, když má problémy v sexu, vyhledají lékaře a nechají se důsledně vyšetřit.

Není možné ve absolutně spoléhat na to, že léky za nás vyřeší vše. Nemůžeme se spoléhat na to, že vyřeší stres, strach, překonají únavu a nebo nespavost i deprese. Mohou to udělat, ale na jak dlouho a jak se to podepíše na jiných aspektech života! Sexuální potíže nás mohou varovat, že s naším zdravím nastal problém. Někdy nás sexuálními potížemi nebo omezeními  tělo varuje mnohem dříve, než o vážném zdravotním problému začnou svědčit jeho příznaky. Rozumné je, společně s lékařem, se snažit omezit množství užívaných léků nebo se je snažit doplňovat o přírodní léčiva. Lékaři znají negativní a samozřejmě i pozitivní vliv léčiv, ale ani oni nemohou za vás vyřešit vše.

 

Pro zasmání

Dvě devadesátileté babičky si povídají na ulici: "Hanko, víš..., já píchám jednou za den!"
Druhá na to: "No, víš, mně přijde, že jednou za den je málo! Já píchám čtyřikrát denně!"
Kolem nich prochází mladík a nahlas se diví: "Babky! A to vás ve vašem věku ještě takhle baví sex?" Jedna z babiček na to: "Jaký sex? My se bavíme o insulinu..." 

 

Literatura a zdroje

(AK)(Z)