Jste zde

Sex jako trest po rozchodu nebo rozvodu

Sex jako trest po rozchodu nebo rozvodu

Hlavní téma: "Sexuální chování a vztahy".
Volné pokračování článku "Jaké bývají důvody pro sex?".

Skoro každý rozchod nebo rozvod provází traumata, stres, pochybnosti o sobě a lidech, někdy deprese, zášť i nenávist... Lépe je na tom samozřejmě ten, kdo rozchod navrhuje a už ví, kde se znovu "zakotví". Ten, kdo je pak postaven před "hotovou věc", moc na výběr nemívá. Trauma ze zklamání z partnera nebo partnerky pak může přerůst i v nenávist a někdy se stává, že se na mysl derou i touhy pomstít se. Jiná nejspíš bude reakce při rozchodu vztahu, který už nemá žádný náboj a vytratila se z něho láska i touha. Každý člověk je ale jiný a na závažné životní situace reaguje jinak.

Pokud je však rozchod překvapením a je odůvodněn zdánlivě nepochopitelnými důvody nebo je následkem například prozrazené nevěry nebo paralelního vztahu, není tak snadné se s novou situací vyrovnat. Nemá smysl vymýšlet všechny možné i nemožné důvody a situace za kterých se rozchod stane realitou. Soustředím se na to, že po rozchodu na novou situaci každý reaguje jinak. Těch reakcí může být opravdu mnoho a hodně bude záležet i na tom, zda se ve vztahu narodily děti nebo zda se rozchod dětí bude týkat.

Někteří lidé jako svoji odpověď na křivdu a zklamání, kterému byli rozchodem nebo rozvodem vystaveni, volí pomstu. Jako nejsnadnější se jeví snaha ukázat tomu druhému, že "není nenahraditelný"... Není nijak překvapující, že do rychlých sexuálních dobrodružství se nejčastěji vrhají ti, s nimiž se někdo rozešel. Takovýto sex však nebývá motivovaný citem nebo náklonností, ale často pouze touhou po sexuálním vybití, od kterého se očekává úleva od psychického napětí, které rozchody provází.

Netýká se to každého, ale mnozí sex volí jako dostupné řešení, od kterého očekávají rychlou úlevu... Mají pocit, že si toho druhého, nového,  pro sebe urvou, uchvátí, že ho využijí na sex... Málokdo z nich se ale zamýšlí nad tím, zda vlastně levně nenabízí sama sebe...

Emocionální život je narušen a to ovlivňuje i sexuální chování

Když odezní prvotní šok, každý se s novou situací musí nějak vyrovnat. Ne každý to však zvládne bez emocí nebo traumat, která takovéto životní změny nutně přinesou. Jednak přicházíte o partnera nebo partnerku se kterými jste nějakou dobu žili, společně prožívali dobré i zlé, plánovali, těšili se. Najednou je tu prázdnota a ta se jen tak nedá zacelit. Po rozchodu je emocionální život značně narušen a lidé mnohdy své emoce nehodnotí správně. Emoce jsou také jedním ze základů sexuálního života a výrazně ovlivňují důvody sexuálního chování. Přiznejme si však, že po rozchodu najednou není přístup k sexu, tedy k sexu pravidelnému, partnerskému, ... "legálnímu".

Ale nemusí to tak být vždy. Mezi další důvody, proč se lidé velmi rychle vrhají do dalšího nového vztahu nebo přímo do sexuálního vztahu je pocit, že nechtějí být sami a věří, že skrze nový vztah rychleji zapomenou. Pocit osamění je často velmi silným důvodem proč hledají náhradu.

Řada lidí se po rozvodu nebo rozchodu začne cítit opuštěně a nemůže se smířit s tím, že ten kdo odešel, má možná všechno, o co vás připravil. Alespoň se to tak může v mysli rozvíjet a bobtnat... Tím , že na to stále myslíte se vše jeví mnohonásobně větší a větší, než tomu ve skutečnosti většinou je. Mnoho lidí pak předcházející vztah hodnotí jako "ztrátu času" a nejedna žena lituje "ztracených let", které s tím "parchantem" prožila... Věta: "připravil mne o nejkrásnější léta" bývá nejčastěji vyslovována právě ženami, které prožily rozchod nebo rozvod... Pokud byla žena partnerovi věrná a on odešel za jinou, často přichází nápad pomstít se tím, že se "vyspí s každým mužem, který půjde kolem"... To nejsou mé formulace, takto uvažuje nejedna žena (opačně nejeden muž), když přemýšlí nad tím co bude dál.

Část lidí po rozchodu sex vidí jako cestu pomsty bývalému nebo bývalé

Cílem ani tak nemusí být nahradit dosavadní, možná i celkem pravidelný sexuální život, sexem s někým jiným. Cílem může být pomsta - pomstít se tím, že "netruchlím", dávat najevo že "nebylo o co stát", ukázat že "je o mně zájem"... Někteří si také myslí, že skrze sex rychleji zapomenou na předcházejícího partnera nebo partnerku a že dokáží sami sobě, že "s minulostí už nemají nic společného". Sex s někým jiným je přece jasný důkaz toho, že jste se už definitivně od toho druhého odpoutali a že už na něm nejsou ani fyzicky závislí! Nyní si už budete žít podle svého a dělat si jen to, co chcete a kým chcete! Ano, přesně tak uvažuje řada lidí o tom, jak tomu druhému dokázat, že "má čeho litovat!". Základním předpokladem ovšem musí být, že se o tom ten druhý doví a to včetně toho, jak vás to naplnilo až k extázi. Bez toho, že by o vašem sexu s někým jiný ten druhý nevěděl, by to nebylo ono. ON nebo ONA prostě musí trpět, musí litovat, musí se tím trápit. Tak nějak často vypadají skutečné důvody pro navázání mileneckého vztahu s někým jiným nebo alespoň o vykonání náhodného nebo jednorázového sexu. Musí to však být nejen okázalé, ale také se to musí udát co nejdříve po rozchodu nebo rozvodu, aby trest měl svou váhu.

Dalším důvodem, především u lidí, kteří v předcházejícím vztahu byli věrní a ve vztah hodně věřili, je jejich psychické rozpoložení ve kterém svůj přístup k sexu hodnotí jako "zbytečně monogamní", "nepatřičně věrný"... Najednou mají pocit, že "mají právo si užít", nevázat se na nikoho moc pevně... Už vůbec si nechtějí připouštět nějaká omezení spojená s věrností, monogamií... Tito lidé jsou pak schopni jít z jednoho sexuálního vztahu do druhého nebo jich mají i několik současně.

Důvodem může být i představa, že sex s někým jiným pomůže přerušit dosavadní emoce a citové vazby na předcházejícího partnera nebo partnerku. Sex s jiným partnerem pak má sloužit jako odstřižení se od toho, co bylo a dokázání sama sobě, že to půjde i bez něj (ní). Sex ihned po rozchodu s cílem rychleji zapomenout na starého partnera však nejen že nemusí fungovat jako lék, ale může ještě prohloubit deprese a ztrátu sebedůvěry. Takto časově rychlý sex s novým partnerem totiž nemusí být bez problémů a k pochybnostem sama o sobě se navíc mohou přidat problémy se vzrušením i vyvrcholením. Nakonec to může vést až k pocitu ztráty sebeúcty a dalším traumatům.

Potřeba "pomstít se sexem" se postupně s dobou od ukončení vztahu snižuje a postupně se život vrací k normálu. Původně zběsilá snaha pomocí sexu zapomenout na původního partnera se postupně vytrácí... Většinou je tomu tak i proto, že takovýto sex nebývá spojen s city a je veden většinou jen touhou "pomstít se" a "užít si". Také se velká část lidí uvědomí, jak velká jsou rizika a jak malé šance na navázání trvalého vztahu má příležitostný sex.

Takovýmto přístupem se dá ublížit

Lidé po rozchodu i po rozvodu mohou svým chováním nadělat problémy nejen sobě, ale i lidem, se kterými se začnou scházet. Velmi často se stává, že hned po rozchodu si ten, kdo se cítí být rozchodem "poškozený" najde novou známost, lépe řečeno kývne na nabídku nového vztahu nebo sexu někomu dalšímu. Často se však jedná o lidi, kteří hledají nového partnera nebo prostě hledají někoho s kým by si mohli rozumět. Jejich motivem může být upřímná snaha najít člověka na trvalý vztah. Pokud se však potkají s někým, kdo hledá spíš přátelství s výhodami nebo hledá někoho na "sex z pomsty" k bývalému partnerovi, pak takovýto NEvztah nejspíš způsobí problémy tomu, kdo čeká víc. Především mezi některými mladými lidmi se takovéto jednání považuje za skoro za "normální". Prostě chci sex a tak ber nebo nech být... Pokud někdo, kdo hledá vztah, včas nepochopí, že je jen loutkou v nečestné hře, nejspíš ho časem, až na druhé straně odezní potřeba msty, čeká zklamání. Znám takových případů víc a nikdy se neobešly bez problémů. Jeden se pomstí pomyslnému nepříteli a ten, koho ke své pomstě zneužil, to semínko nenávisti bude šířit dál...

Podle toho, jaká je realita vztahů po rozchodu nebo rozvodu, je velká šance, že si mezi náhodnými známostmi "najdou" povahově stejného partnera jako byl ten, se kterým se rozešli nebo který se s nimi rozešel. Asi nejhorší varianta může nastat, když se potkají dva lidé, kteří mají stejný problém s traumatem po rozchodu a oba do nového vztahu vstupují s vědomím, že mají svaté právo konečně "začít žít a užívat si".

Jedna lidová moudrost praví:
"Když se budou vzájemně podepírat dva jednonozí,
nepůjdou stejně jako člověk, který stojí na obou svých nohách".

Sex jako trest za rozchod opravdu není tím nejlepším důvodem pro sex s někým jiným.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje