Jste zde

Přátelství s výhodami (přátelství s benefity)

Přátelství s výhodami (přátelství s benefity)

Hlavní téma: "Sexuální chování a vztahy".
Volné pokračování článku  a "Milenka nebo milenec".

"Přátelství je vztah, v němž je všechno tak samozřejmé, že se nemusí nic vysvětlovat."
(Dagmar Sedlická, Básnířka, publicistka 1947)

O takovémto přátelství však tento článek zrovna není...

Pro "přátelství s výhodami" existuje více názvů. Někdy se této formě sexuálního vyžití říká "sportovní sex", "přátelství s benefity", "kamarádství s benefity", "sex na zavolání" nebo anglicky "fends with benefits". Možná by se spíš mělo říkat "sex bez podmínek", ale to by už neznělo tak hezky... Nejde o to, jak se tomuto "vztahu" říká, ale o to, co si pod ním můžeme představit.

Mnoho i dospělých lidí má někdy až překvapivě dlouho pocit, že na dlouhodobý vztah s povinnostmi nejsou dostatečně připraveni. Mnohdy z takového vztahu mají přímo strach. Věnují se práci, budují kariéru, hmotně se zajišťují, cestují, "poznávají svět a život" ... žijí"... K plnohodnotnému životu však potřebují sex a ten bez stálého partnera není po ruce.

Přitom většina mužů i žen, kteří takovéto formy vztahu vyhledávají, si jsou vědomi toho, že při jednorázovém "sexu na jednu noc" jim hrozí vážná zdravotní rizika. Mnozí proto uspokojování svých sexuálních potřeb v erotických podnicích nebo při náhodných příležitostech sexuální radovánky raději oželí... Nakonec se jim možná zdá, že nejbezpečnější bude obrátit se na kamarády a kamarádky, kteří řeší podobný problém.

Sexuální vztahy "na zavolání" se začaly "propagovat" v ​​sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století. Říkalo se tomu "sportovní sex" nebo "přátelství s benefity", "kamarádství s benefity", "sex na zavolání" nebo anglicky "fends with benefits" ... Rozšíření tohoto pohledu na vztahy a sex významně pomohly některé úspěšné filmy konce 20. století. Mnozí hrdinové v mužných rolích nebo rolích odvážné ženy nespoutané konvencemi takto zpestřovali svůj heroický životní styl... Byl-li čas, byl sex... (někdo se vždy našel...) Takovýto přístup k sexu ve filmu si velmi rychle a snadno získal své obdivovatele i v běžném životě. Je však otázkou, zda se tato forma přístupu k sexu do filmu nedostala proto, že byla "normální" v běžném životě... Prostě stačilo zavolat a ... a zeptat se zda je čas...

Sexuálních vztahy založené na "přátelské výpomoci" přetrvávají dodnes, jen kromě telefonování se způsob komunikace rozšířil o maily, SMS a kontakty přes sociální sítě.

Přátelství s výhodami a vztahy

Vztah při kterém lidé mají pravidelně pohlavní styk bez milostného vztahu, je obecně považován za příležitostný sexuální vztah. Také je přece jen trochu odlišné od "sexuálního vztahu na jednu noc". Někdy se takový vztah "sexu na zavolání" označuje jako "sex bez podmínek" nebo "přátelství s výhodami".

I z důvodu obav o své zdraví pak někteří volí variantu "bezpečnějšího sexu" a využívají pro naplnění svých sexuálních tužeb přátel podobného názoru. Sex si prostě domluví na zavolání za předpokladu, že bude nezávazný a bez dalších nároků. Je to víceméně taková "vzájemná společenská služba", "výpomoc", která není jen o sexu, ale jakoby i o společenském vyžití, návštěvě kulturních akcí, sportu, zábavě a nakonec samozřejmě i o sexu. Prostě jsou přátelé, baví se, poznávají svět a život a mají spolu sex, ale nic víc.

Přátelství s výhodami se nijak neváže na konkrétní sexuální orientaci nebo na statut vztahu. Tato forma "sexuální výpomoci" může být provozována mezi heterosexuály i homosexuály a nakonec i mezi bisexuály. Jen asexuálové o podobnou službu zájem moc nemají...

Podobně je tomu se závazky. Přátelství s výhodami mohou využívat lidé svobodní, rozvedení, žijící single, v partnerství, registrovaném partnerství i manželství. Nelze tedy ani posuzovat, která ze skupin tuto "službu" využívá více nebo častěji. Navázání "vztahu na zavolání", "vztahu s výhodami" přece jen předchází vytvoření nějakého přátelského vztahu, který se postupně přesune do roviny "přátelství s výhodami". Nikdy to není zcela nahodilý vztah bez jakýchkoli předcházejících vazeb.

Má i své klady, ale to jen v případě, že takovýto vztah přeroste ve vztah manželský nebo partnerský. Někdo ho hájí tím, že takovýto způsob sexuálního života umožňuje lepší poznání sexuálních potřeb a přání toho druhého. Proto je v takovémto vztahu možné i více experimentovat. Je to samozřejmě možné, ale experimentovat se dá i ve vztahu "normálním".

V čem je přátelství s výhodami jiné?

Dlouhodobé vztahy vyžadují čas na vzájemné poznávání a na získání vzájemné důvěry. Patří k nim intimní doteky, líbání, objímání se i něžnosti a důvěrnosti.

U "sexu na jednu noc" na to ale většinou není čas. U vztahů založených na sexu domluveném na zavolání tento prostor může být. Časem se tedy tyto něžnosti mohou v sexu plně rozvinout a sex může být velmi podobný partnerskému pojetí milování. Základní rozdíl však stále zůstane v absenci touhy vztah rozvíjet jinak, než jen zdokonalováním vzájemného sexuálního uspokojení.

Na rozdíl od "sexu na jednu noc", kdy se neočekává, že by po sexuální aktivitě ještě někdy následovalo jeho opakování, je "sex na zavolání" neboli "přátelství s výhodami" o něco více vázané. Nebývá to jednorázová záležitost. Jedná se o kontakt dvou lidí, kteří dlouhodoběji udržují sexuální vztahy bez závazků. Mohou si kdykoli a domluvit si schůzku za zábavou zakončenou většinou sexem. Všechno je docela jednoduché a celkem nekomplikované. Někde se potkáte, zajdete si na večeři, budete mít sex a pak jdete každý zpět k sobě domů. A protože milování není jednorázové, ale opakuje se někdy mnohokrát ročně, může být i sex je více vynalézavý, pestřejší a dá se v něm i více experimentovat. Je to logický důsledek toho, že partneři se na sex připravují a chtějí "udělat dojem". Navzájem se více znají, vědí jaké reakce sex provází a tak si mohou i více dovolit.

U přátelství s výhodami však nemusí jít jen o sex

Problémem je, že zvláště u žen se dá jen těžko předpokládat, že takovýto dlouhodobější vztah časem nebude provázen nějakou citovou vazbu k osobě, se kterou se žena miluje. Nemusí se nutně jednat o zamilovanost nebo lásku, ale nějaký kladný pocit takovéto milování musí provázet, protože jinak by žena jen těžko mohla sexuální akt prožívat naplno. Navíc orgasmus u ženy je postaven na jiném základě než u muže a tak se nějaké emoce při sexu prostě předpokládat dají.

Často se takovéto vztahy navazují mezi přáteli, rozvedenými manžely nebo promiskuitními přáteli. To je také i rozdíl mezi sexem na jednu noc, kdy se "partneři na celou jednu noc" nemusí vůbec znát.

Logicky se nabízí otázka, zda se "vztah na zavolání" může rozvíjet.  Samozřejmě že může. Není to však jeho prvotním cílem. Sexuální vztahy na zavolání nejsou zdaleka tak silně emocionální nebo "osobní" jak dlouhodobé partnerské vztahy. Jsou však rozhodně více emocionálně vázanější jak vztahy při "sexu na jednu noc". Je to logická důsledek toho, že partneři na telefonické zavolání jsou si přece jen bližší, mají společné zážitky, někdy i společné přátele a hlavně mají vícenásobné sexuální zkušenosti. Prvotním cílem může být jen sex, to všechno se, ale po realizovaném sexu může velmi brzy změní. Vědomě sice může být citová stránka, která provází dlouhodobé partnerské vztahy, potlačena, nemusí tomu však tak být natrvalo.

To je také základní úskalí příležitostného "sexu na zavolání" mezi "přáteli s výhodami". Dříve nebo později začne jednomu z nich vadit, že po tak intimních setkáních, mnohdy trvajících řadu měsíců i let, ve vás ten druhý vidí jen objekt pro sex, pro naplnění sexuální potřeby, prostě pro vybití sexuálního pudu.

Většinou je hlavní, prvotní motivací pro "sex na zavolání" jen touha po sexuálním uspokojení a prožití orgasmu. Předpokládá se, že takovéto milování bude naprosto vynikající, s úžasnou předehrou a mnoha orgasmy, ale nic víc. Podvědomě se sexuální partneři brání tomu, aby z takovéhoto sexu vznikl citový vztah. Většinou se důsledně potlačuje jakákoli touha po rozvíjení trvalejšího vztahu. Naopak, vše se řídí podle hesla "nevaž se, odvaž se". Pokud by jeden z partnerů začal očekávat víc, začnou problémy.

Dost často ke vzniku "přátelství s výhodami" dochází na pracovištích. Je logické, že takové sblížení na pracovišti vychází nejen z příležitosti, ale také ze vzájemného přátelství, kolegiality nebo i ze znalosti osobní situace spolupracovníků. Čím déle se spolu lidé znají, tím více o sobě vzájemně ví. Pokud se na této podobě sexuálního vztahu dohodnou, je riziko toho, že u nich nepůjde jen o sex, podstatně vyšší, přestože se o tom "že o nic víc nepůjde" budou verbálně ujišťovat. Každý takový vztah se z přátelství může velmi rychle posunout do jednostranného nebo i oboustranného očekávání. Bývá to jedním z důvodů, proč se takovýto vztah změní na vedlejší partnerský vztah nebo se stane zdrojem problémů na pracovišti.

Možnost, že mohou nastat podobné problémy a že se z nezávazného sexu postupně stane pro jednoho vztah naplněný očekáváním, není dobré podceňovat. Jeden má očekávání, zatímco druhý v takovém sexuálním vztahu stále vidí jen sex. I když v přístupu k příležitostnému sexu jsou mezi muži a ženami určitě rozdíly, změna vnímání vztahu z čistě sexuálního na citový může nastat jak u muže, tak i u ženy. Právě tato změna pohledu na "sex na zavolání" je nakonec nejčastějším důvodem rozchodu nebo vztahových problémů nejen na pracovišti nebo v kolektivu přátel.

Sex bez očekávání prostě dlouhodobě nefunguje ...

Partner, který nic víc nehledá a nechce se vázat, se mnohdy raději rozhodne vztah ukončit, než by riskoval, že narůstající citové pouto ze strany partnera(ky) ho nakonec ohrozí. Raději bude příležitostný sex hledat někde jinde a hlavně - znovu nezávazně.

Přátelství s výhodymi a bezpečný sex

Přátelství s výhodami nepředstavuje tak vysoké riziko možné nákazy pohlavní chorobou, jako jiné formy sexu s neznámým člověkem nebo při placeném sexu.

Dnešní doba však má i svůj sexuální strašák kterým jsou pohlavní choroby a hlavně virus HIV a AIDS. Mnoho lidí má z těchto nemocí obavu a proto jsou podvědomě opatrnější. Na plně promiskuitní sexuální život většina z nich ani nemá povahu. Touha po změně, po něčem novém, vzrušujícím je však silným motivem pro potlačení obav ze sexu s více lidmi. Ro je právě důvod, proč stále více především mladých lidí hledá jiný přístup k sexu. Podrobněji se touto tematikou zabývá článek "Přátelství s výhodami a bezpečný sex".

Téma pokračuje články "Přátelství s výhodami má svá rizika" a "Přátelství s výhodami - jak ho ukončit?".

 

Pro zasmání

Přátelé jsou ti, kterým o půlnoci zavoláte, a oni se vás zeptají:
"Mám vzít láhev nebo velkej černej pytel a lopatu?"

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)