Jste zde

Je rozdíl mezi "normálním" a "tantrickým" sexem?

Je rozdíl mezi "normálním" a "tantrickým" sexem?

Hlavní téma: "Tantra".
Volné pokračování článku "Tantrické milování".

Reaguje na dotazy čtenářů webu www.milovani.cz kteří chtějí vědět, jaký je vlastně rozdíl mezi "normálním" a "tantrickým" sexem. Takováto otázka je zcela jistě na místě, ale odpověď na ni se hledá velmi obtížně.

Pokud se dva lidé opravdu milují a jejich sexuální touha je vysoká, asi nebudou řešit, jak se spolu intimně sblížit a udělají to tak, jak tuto potřebu aktuálně vnímají.

Pokud by někdo chtěl "normální" sex nějak shazovat před "tantrickým", pak to rozhodně není správné. K "normálnímu" sexu i k tantře musí muž i žena přistupovat jako k něčemu posvátnému, jako k něčemu, co je třeba pochopit nebo naučit se prožívat. "Normální" sex mezi lidmi kteří se milují může být mnohokrát intenzivnější než sex "tantrický" mezi lidmi, kterým jde jen o prožitek a vzrušení. Mnozí lidé, kteří se cítí být tantriky nebo i někteří "osvícení" tantričtí vůdcové, nemusí mít zdaleka tak extaktické pocity, jak o nich dokáží mluvit nebo psát. Ne každý, kdo o tantře zaníceně mluví je tak úžasný milenec nebo milenka, jak by se dalo očekávat.

Značná část dotazů směřovala na otázku proč je vše na tantrickém kurzu tak vzrušovalo a proč se stejné pocity nedostavily v soukromí. Dá se to vysvětlit také tím, že tantrické setkání skupiny, ať už na kurzu nebo mimo něj přináší silný pocit sounáležitosti a kolektivního vzrušení. Většina lidí, kteří jsou účastníky tantrických kurzů je vzrušena už atmosférou společných rozhovorů o tantře, jejich rituálech, technikách i cvičeních. V praktické rovině pak ke kolektivnímu vzrušení přispívá také společná částečná nebo někdy i úplná nahota, která sama o sobě dokáže navodit nesmírně vzrušující atmosféru.

V každodenním intimním živote v páru záleží na tom, jak jsou k sobě milenci vstřícní, jak se dokáží věnovat jeden druhému, kolik si jsou ochotni a schopni vzájemně dát. Neméně podstatné je také to, jak hodně jsou z toho, co jim je nabízeno, ochotni přijmout. Ne každý umí dávat a podobně ne každý dokáže přijímat to, co mu ten druhý nabízí. Běžný partnerský život i tantra je běh na dlouhou trať a záleží jen na těch dvou, jak se spolu dokáží sladit.

Dotazy na sex na tantrických kurzech svědčí o tom, že se tazatelé zúčasnili kurzů, které by teoreticky měly být určeny pro uzavřenou společnost lidí, kteří prošli ne kurzy, ale několikaletou školou tantry. Už jejich účast na "kurzu" spojeném se sexem svědčí o tom, že organizátoři kurzu berou každého, kdo ochoten platit...

Tantra je pouze cesta, po které se člověk musí vydat, pokud chce prožívat naplno intimní život nejen v období zamilovanosti, ale po celý partnerský život. K tomu je potřeba se se svým stálým partnerem nebo partnerku sladit a společně spolu hledat to, co tantra nabízí. To je také na tantře nejcennější a nejkrásnější.

Pokud vzhlížíte ke svým tantrickým mistrům, nebo těm, kteří se za ně vydávají, pak se zajímejte nejen o to, co aktuálně říkají a dělají, ale také také o to, zda podle svých slov také žijí...

Jak už jsem uvedl, je velmi obtížné hodnotit, který "sex" je lepší. Přesto se o to pokusím spíše z pohledu toho, jak ten "normálním" a tantrický "sex" hodnotí lidé po několika letech. Rozhodně s takovým hodnocením nebude souhlasit každý. To ale také není cílem!!! Možná si ale každý může sám pro sebe zhodnotit, zda by své intimní prožitky mohl zařadit jako "normálním" nebo "tantrické". Tantra je totiž o lásce, ne jen o prožitku. Ne každý tantrik žije tantrickým sexem a ne každý, kdo o tantře nic neví, prožívá jen ten "normálním" sex.

Pohledal jsem na internetu, většinou na stránkách učitelů tantry, jak oni vidí rozdíl mezi tím "normálním" a "tantrickým" sexem. Znovu opakuji, že podle mne zaručený tantrik klidně může praktikovat jen "normální" sex a ti, kteří se dokáží spolu milovat i bez vědomí, co je to tantra, spolu prožívají "tantrický" sex.

 

"Normální sex" (v jeho pesimistické podobě)

 • Vybíjí sexuální napětí.
 • Zvyšuje ego a navozuje pocity dokonalosti.
 • Uvolňuje a vybíjí psychické napětí
 • Cílem je dosažení vyvrcholení a ejakulace.
 • Někteří muži přistupují k souloži jako k "masturbaci ve vagině".
 • Po vyvrcholení se dostavují pocity ztráty potřeby k dalším něžnostem.
 • Někdy se muž "spokojí" se svým vyvrcholením a partnerku nechá neuspokojenou...
 • Někdy navozuje a prohlubuje problémy mezi partnery.
 • Některé ženy sex chápou jako cestu k využití a ovládnutí muže...
 • Lhostejnost ve vztahu a sexu vede k uvědomění odlišností mezi partnery.
 • Vede ke ztrátě energie, navozuje únavu.
 • Takováto forma sexu časem vede k odeznění touhy a vášně.
 • Partnerský vztah bez touhy a ozvláštněn sexuálního života nevede k rozvoji osobnosti jedince.
 • Bez dlouhé nápadité milostné předehry je pak sex zbytečně krátký.
 • Ze sexu se po čase stává rutinní záležitost která nevede k potřebě se v sexu zlepšovat.
 • Často dochází ke snížení sexuální potřeby a zbytečnému předčasnému ukončení sexuálního života.
 • Způsob prožívání emocí a lhostejný přístup k sexu u mnoha lidí vede ke zrychlené procesu stárnutí
 • a další...

"Tantrický sex" (v jeho dokonalé podobě)

 • O tantrickém milování a jeho technikách je potřeba se něco naučit.
 • Tantrické milování není jen o souloži...
 • Milování probíhá jako "magický rituál".
 • Zánik ega a hranic mezi partnery.
 • Splynutí obou pohlaví v jedno.
 • Rozvíření a zesílení proudu sexuální energie v pohlaví.
 • Projení sexuální energie do celého těla.
 • Rozvíjení sexuální touhy může být kultivováno po celý život.
 • Sjednocení duší, potlačení vzájemných rozdílů.
 • Dosažení "Rozšíření vědomí".
 • Příležitost k prožití vesmírného orgasmu.
 • Tantrické milování může trvat i hodiny.
 • Dosažení vyvrcholení nemusí být završením milování.
 • Ztráta erekce u muže v průběhu milování není považována za problém.
 • Dosažení vyvrcholení ženy je považováno za naplnění práva ženy na její sexuální uvolnění.
 • Vícenásobný orgasmus je poskytován ženě, která ho chce přijmout.
 • Tantrické milování je považováno za "elixír mládí".
 • a další...

Pokud jste se zamysleli na tím, jak se někde hodnotí kvalita sexu, můžete se zamyslet nad tím, kde se asi tak se svým přístupem k sexu nacházíte... Uvědomte si však, že hodnocení spokojenosti se sexuálním životem se v průběhu života mění. Stejně tak se v průběhu života mění i "Sexuální potřeba" partnerů.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

 • Kniha "Tantra", autor Guillermo Ferraro
Štítky: