Jste zde

Masážní nebo tantrická skupina?

Masážní nebo tantrická skupina?

Hlavní téma: "Masážní skupina" a "Tantrická skupina".

Nedávno jsem dostal několik dotazů na téma jaký vidím rozdíl mezi "masážní skupinou" a "tantrickou skupinou". Tak dříve než se budu věnovat jiným tématům, vysvětlím dotazovaný rozdíl.

Masážní skupina

Začneme tím, co je pro lidi nejběžnější, tedy masážemi. Jejich cíl je celkem jasný, mnoho lidí je každodenně využívá a pro některé představují skoro životní potřebu. Proto lidé chodí na masáže k profesionálům a tento čas strávený na masážním stole považují pouze za svůj. Mnohým lidem doteky i pozornost kterou jim dávající masérky a maséři věnují v životě chybí. V běžném, a to i partnerském životě, se s doteky i masáží potkávají jen zřídka, tak si je zařadili do svého života sami. Prostě masáže, pocity které při nich prožívají, uvolnění které jim přináší a zdravotní benefity jsou pro ně životabudičem. To je správné a chválihodné.

Některým lidem to však nemusí stačit. Možná touží masáže nejen přijímat, ale také je chtějí dávat.

Trochu jiné je to s představami o tom, jak probíhají masáže ve skupinách nebo skupině. Masáže ve skupinách rozhodně nejsou nijak výjimečné. Běžně se s nimi setkáte v józe, při tradičním čínském cvičení Čchi-kung, při kolektivních sportech, ale také při setkáních přátel a dalších příležitostech.

V posledních letech sílí hnutí které si dává za cíl spojovat lidi, kteří chtějí masáže přijímat a také je poskytovat. Ne za peníze, ale jako vzájemný projev "láskyplné dobrotivosti". Tato hnutí nebo skupiny takovou činnost popisují jako "výměnnou masáž" nebo "masáž za masáž". Především ve velkých městech to není až tak velký problém, ale ne vždy je to snadné domluvit nebo provést. Kromě času totiž potřebujete také prostory a vybavení. Výměnná masáž v domácích podmínkách by také  nemusela být vždy správně pochopena.

Společné masáže v uzavřené skupině

Málo známé jsou masážní skupiny lidí, kteří doteky a masáže cíleně vyhledávají a kteří je touží prožívat nejen v párovém životě, ale i v uzavřeném kolektivu. Většinou se nejedná o větší počet lidí, zato se jedná o lidi, kteří chtějí masáže vzájemně poskytovat i je přijímat. Mnohdy hledají i něco víc, než mohou prožít při masážích od profesionálů. Nezřídka jsou to přátelé nebo manželské páry které se po zralé úvaze rozhodnou založit neformální masážní skupinu. Jejich prožitky pak umocňuje i to, že takové setkání navozuje atmosféru, kterou při profesionální nebo vzájemné párové masáži prostě nenavodíte.

Předpokladem je to, že se vzájemně nebudete stydět a že si nastavíte pravidla za kterých masáže budou probíhat. Taková skupina si pak snadněji zajistí nejen prostory, ale i vybavení a zajištění úhrady společných nákladů. Uzavřená skupina také mnohem lépe zvládne stud a otázky které s ním souvisí. Musí si však stanovit svá pravidla a ta samozřejmě pak musí dodržovat. Výhodou je, že si o všem, co při masážích prožívají, mohou otevřeněji promluvit. A musíte uznat, že takováto spontánní otevřenost se běžně mezi lidmi nepodporuje. Pokud je skupina složena z manželských párů, je pravděpodobné, že společné masáže jejich vztah upevní a prohloubí i vzájemnou důvěru. Pokud se masáže provádí jako masáže, pak takovou skupinu mohou všichni považovat za ryze masážní skupinu a to i přes to, že projevům vzrušení se při nich nejspíš neubrání. Projevy vzrušení však uzavřená skupina nepovažuje za nic, co by nebylo možné akceptovat a to i proto, že se to týká všech.

Pokud se časem stane, že na řadu přijde i otázka, zda by nebylo možné přidat i doteky na pohlaví, je pravděpodobné, že k tomu nakonec všichni vyjádří. Právě proto, že se nejedná o nějaký úlet, ale že se partneři ve skupině vlastně detailně znají, nebývá pro ně problém se posunout dál. V těchto chvílích je samozřejmě na zvážení, zda se stále ještě bude jednat o pouhé masáže nebo to již budou masáže erotické.

Pokud se všichni ve skupině domluví, že chtějí při masážích prožívat i vzrušení zakončené vyvrcholením, je to jen jejich svobodné rozhodnutí.

Masáž je stále jen masáž a i přes to, že je provázena vzrušením, je to stále jen masáž. Pokud se všichni rozhodnou i pro její vyšší stupeň, tedy dosažení vyvrcholení masážními technikami, nic to nemění na tom, že taková skupina bude prožívat to, na čem se svobodně společně domluvili. Budou to však už masáže na vyšším stupni vzájemné intimity. Zvenku se to nedá posuzovat ani odsuzovat. Lidé v takové skupině novou hladinu intimity nejspíš přijmou jako něco, co je nijak neohrožuje a nabízí jim prožít nové pocity společné vzájemné důvěry, která už ale přesahuje důvěru partnerskou. Jinou věcí je, že si nejspíš uvědomí, že jenom chtít je málo, že je potřeba také umět. Proto se v takových skupinách pravděpodobně přikloní k potřebě zvládnout "Společnou výuku technik ve skupině".


 

Je zde však ještě jeden, vyšší stupeň při kterém se už překročí pomyslná hladina erotické nebo tantrické masáže. Jedná se o techniky při kterých dochází ke spojení muže a ženy. Ty už rozhodně nelze považovat jen za masáže a proto se pomysleně dají zařadit mezi tantrické techniky nebo, pokud na tom trváte, je to už sex.

Na této úrovni už však končí hladina, kdy se ještě dá mluvit o "masážní skupině". Jít dál znamená, že se z "masážní skupiny" stává "skupina tantrická". Ne však ve smyslu, že se účastníte nějaké tantrické akce kterou pořádají tantričtí učitelé. Z masážní skupiny se stává skupina tantrická, které do svých setkání už zařadí i techniky meditační a techniky při kterých je muž spojen se ženou. Zásadní je, že takové spojení probíhá pouze v rámci skupiny. Nesrovnávejte to prosím s běžnou nevěrou nebo akcemi "swingers". O tom tantrická setkání opravdu nejsou.


 

Ještě bych se chtěl zmínit o jednou aspektu, který možná mnozí nevysloví, ale je s velkou pravděpodobností nedílnou součástí nejen masáží ve skupině, ale samozřejmě i jakýchkoli setkání skupiny tantrické. Tím je touha po vzrušení, které je spojeno s pohledem na ostatní členy skupiny a na touhu dotýkat se i jiných lidí, než jen svého partnera nebo partnerky. A vůbec nepochybuji o tom, že tato touha není úplně nezištná a že každý se rád nabídne i jako přijímající... Často se ale jedná i o realizaci erotických představ a snů, které každý člověk v nějaké míře má. Nemusíte o tom mluvit, ale určitě Vás to napadlo... Dá se však očekávat, že lidé, kteří si takto společně, a to před svými partnery, tyto představy realizují, necítí pak potřebu hledat jejich naplnění někde jinde, mimo pohledy partnerů. Uzavřené skupiny se pak stávají odolnější vůči nástrahám, svodům i nevěru mimo skupinu... Tak to jen tak naokraj...

 

Tantrická skupina

O tantrické skupině se dá mluvit ve dvou rovinách. Jednou jsou tantrické akce kterých se v podstatě může účastnit kdokoli a druhou jsou uzavřené skupiny které se zabývají tantrou nebo klidně i masážní skupiny které se posunuly až k tantrickým technikám.

V prvním rovině se okamžikem příchodu na tantrický seminář nebo zahájením tantrické školy vlastně stáváte součástí tantrické skupiny v rámci pořádané akce. Ty opravdové tantrické skupiny však jsou spíše uzavřené, dlouhodobější a mají své vlastní cíle. Nikam nespěchají a jejich běžná setkání mohou být pro některé až nemístně nudná. Tantra, která jde až do podstaty pocitů a prožitků, je totiž spojena až s tantrickými školami a ty jsou několikaleté. Představa, že se učí něco o sexu a jeho praktickém provádění, se s realitou opravdu nedá srovnávat. Něco podobného se týká tak čtvrtého až pátého ročníku a to je pro většinu akcechtivých jedinců strašně dlouhá doba. Ona totiž tantra není o sexu, ale o vyšších prožitcích, které se ani v uzavřeném kolektivu nedají provádět bez naprosté vzájemné důvěry a vzájemného poznání.

V druhé rovině se jedná o tantrické uzavřené skupiny které vznikly z jiného popudu. Mohou to být přátelé, blízké manželské nebo partnerské páry nebo i lidé, kteří se dají dohromady na základě setkání na tantrickém kurzu nebo přes inzerát. Nejpevnější, ale také nejrizikovější jsou skupiny, které vzniknou z blízkých partnerských nebo manželských párů. Nejpevnější jsou proto, protože když už se jednou dají dohromady a líbí se jim to, nechtějí se "rozpadnout" protože jim společná setkání přináší spoustu krásných prožitků... Nejrizikovější proto, že případné problémy ve vtahu jednoho páru chtě-nechtě ovlivní i druhý pár. Rozpad takové skupiny nikdy nezůstane bez následků, protože společné zážitky skupiny se prostě nedají jen tak smazat a zapomenout. Bez emocí si prostě nedokážete připustit, že je konec...

Je to naprosto srovnatelné s poznáním a růstem v masážní skupině - pro "pokročilé". Předpokladem je, že teprve po dlouhé době poznávání, po získání společných zkušeností a vytvoření naprosté vzájemné důvěry, se dají provádět masáže intimní, jako například

nebo později

Rád bych jen uvedl jeden velmi významný rozdíl mezi tantrickou školou a uzavřenou skupinou:

  • tantrické skupiny v tantrické škole mají klidně 20 i více účastníků (aby se to vedoucím guru vyplatilo...).
  • masážní skupiny které se po dlouhé době propracovaly až k technikám pro pokročilé jsou většinou tvořeny jen ze dvou párů nebo je tvoří trojice.

     

Pokud se dostanete až k technikám při kterých dochází ke spojení muže a ženy, budete se nejspíš zabývat i technikami které spojení muže a ženy posouvají vysoko nad pojem SEX.

Mezi takové základní tantrické techniky se počítají například "Metody a techniky oddalování ejakulace". Další významnou součástí praktické tantry zaměřené na tantrické spojení muže a ženy jsou "Techniky opakování penetrace v tantrickém sexu". Oba tyto tantrické přístupy se vzájemně doplňují a teprve po dokonalém zvládnutí mnoha technik se dá konstatovat, že přinášejí očekávané výsledky. To je špatná zpráva pro ty lidi, kteří navštěvují kurzy pořádané některými dnešními tantrickými mistry (za nemalé peníze), s představou, že budou "tantrickým mistrem snadno a rychle..."

Pro všechny tantriky i pokročilé uzavřené skupiny masérů a masérek by však vždy mělo platit, že spojení muže a ženy je posvátný okamžik. Proto si nepředstavujte něco podobného nevěře, výměně partnerů na nějaké akci nebo akci swingers. Takový okamžik se nedá opakovat a proto je, především v uzavřených, malých skupinách, povýšen na rituál spojení.

Technikám při kterých se provádí masáže nebo meditace při spojení muže a ženy by měl VŽDY nejdříve předcházet tantrický rituál spojení.

Nemá smysl navrhovat další popisy tantrických technik, meditací nebo masáží. O tom je vlastně velká část webu www.milovani.cz a www.kamasutra.cz.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje