Jste zde

Sex ve třech ale není pro každého...

Sex ve třech ale není pro každého...

Volné pokračování článku "Skupinový sex", "Sex ve třech",...

Nemyslete si, že sex ve třech je pro každého. Rozhodně není... Nejde o to, že by ho nebylo možné realizovat technicky, na to stačí být tři... Problém je v tom, že pro mnohé je nepředstavitelná už jen představa sexu ve třech, nebo je představitelná jen "za skřípění zubů"... A k sexu ve třech by se měli sejít lidé, kteří na něj budou mít, když už ne stejné, tak alespoň podobné názory. Samozřejmě, že záleží především na lidech, kteří se takovým sexuálním aktivitám chtějí věnovat. Některým se představa takovéhto formy vzrušení a milování líbí a rádi by ji naplnili... Mnozí však mohou trpět už jen představou toho, že člověk, kterého oni milují se laská nebo miluje s někým jiným... Mohou cítit odpor, ponížení, trpět ztrátou důvěry, zklamáním, může se dostavit žárlivost, odpor, nenávist...

Často se uvádí, že partneři, manželé, si musí vzájemně věřit, být vzájemně tolerantní, nesobečtí, vzájemně vstřícní. Ale jak si mohou být jisti, že v tom, že milování ve třech jejich vzájemnou lásku posílí, sexuální život obohatí a celkově je ještě více spojí...? V praxi mohou zjistit, že toho prostě schopni nejsou... a že milování ve třech nezvládají a to především psychicky. Nedokáží třeba překonat pocit, že je partner nebo partnerka "podvádí" s jejich vlastním souhlasem přímo před jejich očima...

Obecně se má za to, že tím "problémovým" článkem pro trojici je žena. Že je to ona, která se takovéto aktivitě bude stranit. Pochybnosti však mohou mít nejen ženy, ale i muži. Ne každý muž se totiž dokáže natolik o svou ženu "podělit", aby mu nezůstal podvědomý pocit, že se stal "paroháčem" a to dokonce za své vlastní asistence... Jeho "majetnický vztah k ženě" je silnější než touha vyzkoušet něco nového nebo vyjít své ženě vstříc ke splnění jejích erotických představ. Často snesou jen lehké doteky nebo mazlení, ale okamžik spojení ženy s jiným mužem prostě už nezvládnou a neustojí...

Dovolím si také připomenout fakt, že ve trojici MFM se doteku dvou mužů nejspíš vyhnout nedá. Nemusí to být dotek plánovaný, cílený nebo dokonce úmyslný s erotickým cílem, přesto některý z mužů může tento dotek vnímat nelibě, dokonce může být i důvodem problémů s erekcí nebo může stát za úplnou ztrátou erekce. Doteky mužů prostě nejsou tak přirozené, jako jsou doteky žen.

Otázkou doteku ve trojici a otázkou bisexuality se zabývá článek "Musí být žena ve trojici MFM bisexuální?". Tento článek se sice týká především žen, ale nevynechává ani pohled na muže... Když už jsme u těch pohledů, muži by měli připustit i ten fakt, že ne každý muž snese, aby se na jeho penis v erekci díval další muž. U žen by ho to naplňovalo nejspíš pýchou, ale když se mu na něj dívá nebo občas podívá ten druhý muž, může se stát, že po chvíli nebude mít být na co hrdý...

Ještě složitější může být situace, kdy se druhý muž ve trojici projeví jako bisexuální a občas jeho doteky nebudou ani náhodné, ani neúmyslné, ale naopak cílené a to dokonce s erotickým podtextem!!! To pak naprostá většina heterosexuálních mužů nezvládne... Muži totiž zdaleka nejsou tak tolerantní k dotekům od stejného pohlaví, jak jsou ženy.

Sex ve třech je jiný než ve dvou

Měli by při takovémto setkání na to být připraveni všichni tři partneři. Motivy mužů, například pro trojici dvou mužů a ženy, jsou naprosto individuální a často obtížně odhadnutelní. Zatímco u trojice FMF, tedy dvou žen a jednoho muže se může zdát, že muž ví proč zrovna tková kombinace pohlaví, u trojice MFM těch důvodů může být víc. Žena by měla vědět o tom, že některé muže vzruší, když sledují, jak jeho žena je laskána nebo má pohlavní styk s jiným mužem. Pokud si jeho pravými důvody není jistá, neměla by situace ve trojici hodnotit tak, že ji její muž nechal napospas tomu druhému... Jsou také muži pro které je nesmírně vzrušující situace, kdy druhý muž souloží s jeho ženou a on u toho masturbuje.

Pokud by to žena nebo ten druhý muž hodnotili tak, že je nějaký divný, pak by si měli uvědomit, že chtít pochopit potřeby lidské sexuality ve trojici se opravdu nedá...

Na závěr si dovolím uvést část textu dotazu muže, který se v "Poradně sexuologa" na www.milovani.cz dotazoval, zda je správné, když touží po tom, aby jeho žena prožila sex ve trojici s dalším mužem:

"Já jsem šťastný už při té představě, že šťastná bude ona. Pro mne je jedním z nejdůležitějších pocitů v lásce to, že žena, kterou miluji je šťastná. Já chápu lásku tak, že mám povinnost starat o štěstí mé ženy stejně tak, jako se staráte o své vlastní. Vidět jak je moje žena vzrušená, jak prožívá vzrušení i vyvrcholení, jak je šťastná z doteků a laskání nás obou, je prostě úžasné a naplňuje mne to štěstím a láskou".

Co jsem mu měl na jeho "perverzní" důvody k sexu ve trojici napsat?

 

Články s podobnou tematikou

(AK)(Z)(L)