Jste zde

Poloha kočky "Na čtyřech"

Poloha kočky "Na čtyřech"

Volné pokračování článků "Sexuální polohy" a "Polohy pro penetrační vaginální sex".

Sexuální poloha patří mezi pět nejoblíbenějších milostných poloh.

Je to klasická poloha "Zezadu" při které žena klečí a rukama se opírá o natažené ruce. Je to poloha "kočky" na všech čtyřech.

Muž klečí (sedí na patách) mezi široce rozevřenýma nohama ženy a hluboce do ní zezadu proniká. Drží ji rukama za boky nebo ji objímá za pas. Je v této poloze je dominantní a může do ženy pronikat mnoha způsoby, úhly a technikami.

Jedná se o klasickou tantrickou polohu, která muži umožňuje uplatnit schopnosti uspokojit ženu při spojení zezadu. Je podobná jiné klasické poloze "Zezadu" - variantě "Na pejska",  poskytuje však partnerům trochu jiné pocity při pronikání, spojení i vyvrcholení.

Prohnutím zad může žena měnit polohu zadečku a tím i směr pronikání lingamu do joni.

  • Když žena prohne záda vzhůru ke stropu, bude lingam směřovat více proti oblasti bodu G a bude více stimulovat tuto mimořádně citlivou oblast ženiny pochvy.
  • Pokud žena záda prohne dolů směrem k podložce, bude více stimulována, zvláště při hlubokých průnicích, oblast děložního čípku.Takto jednoduše může žena ovlivnit své pocity při milování.

Pomalé milování, s vysokou kontrolou vzrušení na straně muže, ženě poskytuje čas a tím i příležitost k intenzivnímu vzrušení při milování. Proto tato poloha, ve spojení s taoistickými technikami kontroly vzrušení a technikami kontrolované penetrace, výrazně zlepšuje šanci muže ženu při souloži uspokojit.

Tantrický pohled

Poloha je ideální pro páry, které se při milování chtějí seznámit s tantrickými technikami práce se sexuální energií. Tyto techniky mohou zásadním způsobem změnit vnímání spojení muže a ženy. Pro muže praktikujícího techniky prodlužování milování oddalováním orgasmu, ale i pro muže zvládajícího techniky prožívání orgasmu bez ejakulace je tato poloha mimořádně vhodná. Muž může měnit hloubku pronikání a rychlost pohybu lingamu v joni podle potřeby a to mu umožňuje maximální kontrolu nad vzrušením. Intenzivní obejmutí lingamu uvnitř joni, teplo, jemnost doteku a stimulace konkrétní části lingamu jsou pro něj mimořádně příjemné a vzrušující. Podobně to vnímá i žena a tím, jak se prohne může muži naznačit, kdy jí je jeho stimulace nejpříjemnější.

Tradiční taoistická nebo tantrická technika pronikání má své zásady a díky jejich dodržování se však také dostavuje očekávaný výsledek. Obě techniky vychází z pomalého a hlubokého pronikání lingamu do joni. Taoistická technika vychází ze stimulace daní střídáním hlubokých a mělkých proniknutí podobně jako tantrická. Rozdíl je především v počtu průniků.

Taoistická technika vychází ze střídání pěti mělkých zasunutí soustředěných na dráždění žaludu o oblast bodu G a následně osmi hlubokých zasunutí zaměřených na stimulaci oblasti děložního čípku na zadní straně pochvy. 

Tantrická technika devíti zasunutí se soustředí na osm mělkých průniků zaměřených na horní přední stěnu pochvy v oblasti bodu G a jednoho hlubokého zasunutí zaměřeného na oblast děložního čípku.

U obou technik je zasunutí pomalé a velmi hluboké. U taoistické je 5 mělkých zasunutí bez opouštění pochvy a u tantrické je možné, aby lingam pochvu zcela opustil. Při novém zasouvání dochází i ke stimulaci poševního vchodu a případně i oblasti poštěváčku. Při osmi hlubokých taoistických zasunutích je poštěváček drážděn kořenem lingamu (při jeho nejhlubším zasunutí do joni).

Taoistická i tantrická technika se provádí tak dlouho, dokud stimulace pochvy lingamem nezačne ženě poskytovat vzrůstající vzrušení, které se rozšiřuje z pochvy, rozlévá se její pánví a postupně ženu spontánně dovede k prožitku vaginálního nebo kombinovaného orgasmu.

Vzhledem k tomu, že takovéto milování může trvat půl hodiny, ale většinou mnohem déle, je výsledný orgasmus prožíván v mnohem vyšších hladinách vzrušení, než žena běžně zažívá. Z taoistického pohledu při něm dochází k uvolnění Yin energie, která je nesmírně silná a nádherná. Většinou se po takovémto prožitku orgasmu nedostavuje fáze poklesu vzrušení a následný další orgasmus pak začíná na úrovni, na které předcházející končil. Tomuto stavu se říká "Jízda na vlnách rozkoše" a je to stav, kdy žena prožije několik po sobě jdoucích orgasmů mimořádné hodnoty.

Pokud něco podobného žena zažije, pak je většinou v počtu prožitých orgasmů limitována hlavně výdrží muže. Orgasmický stav kdy přichází jeden orgasmus za druhým může žena prožívat podle své okamžité dispozice i desítky minut, Počet prožitých orgasmů nebo orgasmických vln je pak možné počítat na desítky.

Muž samozřejmě musí být takovéto techniky schopen. Je to otázka kázně a důsledného posilování PC svalů a trénování techniky oddalování orgasmu. Je to však technika, která se dá zvládnout. Vyžaduje však spolupráci obou partnerů a změnu přístupu ke spojení. Ze sexu se pak stane milování a to na zcela jiné úrovni prožitků obou partnerů.

Poloha zezadu - "Na pejska"

 

Jen pro upřesnění - v této poloze se běžně procvičují uvedené tantrické techniky a partneři hledají nejlepší kombinaci průniků, prohnutí zad a vnitřních stimulací oblasti bodu G a děložního čípku lingamem. Přesto, že role muže je považována za dominantní, nejedná se o polohu pro uspokojení muže, ale naopak pro uspokojení ženy! Tolik tantrický pohled.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje