Jste zde

Cunnilingus - sání klitorisu pomocí pomůcek

Cunnilingus - sání klitorisu pomocí pomůcek

Hlavní téma "Cunnilingus - uspokojování ženy ústy".
Volné pokračování článku "Stimulace klitorisu s využitím podtlaku".
Téma pokračuje článkem "Cunnilingus - sání klitorisu pomocí úst".

Pro běžný, normální a hlavně plnohodnotný sexuální život nic takového, jako jsou pomůcky na "sání klitorisu", nepotřebuje. Těmi "pomůckami" se samozřejmě myslí sexuální pomůcky... Pomůcky které vytváří podtlak, tedy imitují sání, se nazývají "vakuové pumpy". Nejznámější jsou vakuová pumpy pro muže které mají za úkol podtlakem naplnit topořivá tělíska mužského penisu krví a podpořit tak jeho erekci.

Méně známé jsou vakuové pumpy pro ženy na podtlakovou stimulaci vulvy, případně klitorisu. Tento způsob stimulace ženského pohlaví se dá nejčastěji vidět v pornografických nebo ve scénách s BDSM tématikou. Mají za cíl extrémně zvětšit vulvu, stydké pysky a samozřejmě klitoris. Pro vytvoření podtlaku na vulvě se používají vakuové pomůcky, které připomínají dýchací masku pro malé děti nebo kojence. Ta se přiloží na vulvu a z prostoru pod maskou se začne odčerpávat vzduch. Může to být mechanicky (stiskem balonku) nebo se používají i miniaturní elektrické kompresory, většinou na baterie. Podtlak způsobí prokrvení vulvy a ta pak, podobně jako penis, zvětší svoji velikost. Podobně je to s klitorisem. Při vytvoření podtlaku pomocí vakuové pumpy dojde i ke zvětšení klitorisu, protože i on se naplní krví. Pokud jsou použity speciální malé přísavky podobné malým baňkám, které se přikládají přímo na klitoridální kapuci nebo případně přímo na klitoris, bude situace podobná. Takováto stimulace je ale přesnější a dojde při ní k prokrvení klitoridální kapuce, která ustoupí nahoru a uvolní klitoris. Ten je pak podtlakem zpod kapuce "vytažen" a nahrnutá (podtlakem nasátá) krev výrazně zvětší jeho objem. Výsledkem je extrémně zvětšený, silně prokrvený klitoris a jeho nejbližší okolí.

V pornografických filmech se takovéto pomůcky používají proto, aby bylo dosaženo extrémního zvětšení vulvy, stydkých pysků nebo klitorisu. Pro sex a vzrušení ženy to však nijak zásadní přínos není. U vakuové pumpy přikládané na vulvu hrozí podobné nebezpečí jako při foukání vzduchu po pochvy. Může dojít k poškození pohlavních orgánů ženy, v tomto případě ne přetlakem, ale podtlakem Pokud by podtlak byl extrémně silný nebo po dlouhou dobu, může dojít k popraskání vlásečnic a cévek v citlivých strukturách sliznic, topořivých tělísek nebo klitorisu. Hrozí pak, podobně jako u překročení "doporučeného" podtlaku při stimulaci penisu, nebezpečí nevratného poškození tkání, topořivých tělísek a ztráta citlivosti nervových zakončení. Takovéto nebezpečí hrozí už proto, že odhadnout, kdy už je podtlak moc velký a kdy začíná docházet k destrukci citlivých částí tkáně, je velmi obtížné a individuální. Výsledkem může být problém se ztrátou citlivosti klitorisu nebo s výskytem krevních sraženin podobných známému "cucfleku"...

Přirozené sání klitorisu ústy nebezpečné není

Při technikách stimulace vulvy ústy se sání vulvy ústy nebo cílená stimulace klitorisu sáním nebo tlakem běžně používá. Dokonce je to technika, která je doporučovaná jednak pro zvýšení prokrvení tkání vulvy a především pro prokrvení a zvětšení klitorisu. To, co jsem s "technikou" nedoporučoval, s ústy mohu jen doporučit! Ovšem musí se jednat o podtlak vytvořený přirozenou cestou, vyvolaný sáním ústy při orálním sexu (Cunnilingus). Technika sání vulvy a klitorisu ústy má podobný účinek jako navodí vakuová pumpa. Dokáže prokrvit citlivou tkáň stydkých pysků a samozřejmě naplnit krví i klitoris. Ten pak při vzrušení podtlakem poměrně rychle, ale přirozeně, zvětší svoji velikost a citlivost. Sání vulvy a stimulace klitorisu je však provázena podněty přirozeného zvyšování vzrušení. Podtlak vytvořený ústy není jednak tak rychlý, ale ani tak intenzivní. Sání navodí prokrvení tkání a topořivých tělísek, ty se naplní krví a zvětší velikost klitorisu i jeho okolí. Při zvětšení velikosti klitoris přirozeně vystoupí zpod klitoridální kapuce a díky velkému množstvím nervových zakončení se navíc výrazně zvýší i jeho citlivost a vnímání stimulace.

Pro připomenutí:
Klitoris je považovaný za ženský orgán rozkoše. Obsahuje více jak 8000 nervových zakončení, jejichž podněty ženě přinášejí sexuální vzrušení a potěšení. Jen pro představu, je to dvojnásobek nervových zakončení mužského penisu. Jednotvárnost stimulace klitorisu však v praxi často vede k jeho znecitlivění a nevede k dalšímu narůstání vzrušení při této monotonní stimulaci. Pocity vzrušení ženy začnou stagnovat nebo se vzrušení může i snižovat. Tomuto stavu se někdy říká "únava klitorisu". Dosažení orgasmu orální stimulací pak někdy může být i nemožné.

Nové podněty při orálním milování přenáší především změna techniky! Sání klitorisu a vytváření podtlaku ústy v oblasti stydkých pysků a klitorisu, je jednou z vítaných zpestření orálního sexu. Má však svá pravidla, která je vhodné znát a nutné dodržovat!

Téma pokračuje článkem "Cunnilingus - sání klitorisu pomocí úst".

 

Články s podobnou tematikou