Jste zde

Felace - vzrušení "Na hraně vyvrcholení"

Felace - vzrušení "Na hraně vyvrcholení"

Hlavní téma: "Felace - uspokojování muže ústy".
Volné pokračování článku "Felace - techniky orálního sexu pro muže".
Alternativa techniky "Cunnilingus - "Na hraně vyvrcholení""

Techniky felace mohou muže jen příjemně vzrušit, ale mohou se použít i dosažení jeho vyvrcholení. Využívají se v rámci milostné předehry, ale také mohou být spojeny v jeden souvislý proud vzrušujíích podnětů při orálním milování. Muži mají orální sex rádi a jsou za něj ženě vděčni. Pokud se žena rozhodne pro orálním milování, které svému muži věnuje s cílem dovést ho až k orgasmu, bude to nejen projev její snahy mu dopřát nevšední zážitek, ale také to zcela jistě utuží jejich vzájemný vztah. Technika "Na hraně vyvrcholení" je při felaci podobná technice, kterou poskytuje muž ženě. Tato technika je popsána v článku "Cunnilingus - "Na hraně vyvrcholení"" a jejím cílem je ženu orálně vydráždit až na samý poslední vrcholek vzrušení před tím největším, ze kterého už se nedá vrátit. Cunnilingus - "Na hraně vyvrcholení" je pro ženu určitě výjimečná zkušenost s prožíváním okamžiků, kdy se to už, už, už blíží, ale muž ženě nedovolí sladkou extázi a vrátí její vzrušení zase zpět těsně pod vrcholek blaha. Takto to opakuje několikrát, než muž ženě "dovolí" prožít vyvrcholení.

Podobnou techniku, ale při felaci může žena použít i při orální stimulaci muže. Je však dobré vědět, že přesto, že pro mnoho mužů se jedná o mimořádný zážitek, někteří muži takovéto odkládání vyvrcholení přímo nesnáší - považují takovou techniku sice za krásnou, ale za trápení... Proto je potřeba zjistit, co Vašemu muži bude vyhovovat...

Technika "Na hraně vyvrcholení" tedy spočívá v tom, že žena muže orálně různými technikami felace stimuluje tak dlouho, až je muž velmi silně vzrušený. Využívá k tomu jak stimulaci penisu, hráze a šourku rukou, tak také orální stimulaci penisu ústy. Stimuluje ho nápaditě, intenzivně a dlouho, ale vyvrcholení mu nedopřeje...

Určitě se nejedná o techniku "pro začátečníky" - žena by podle reakcí muže měla umět rozpoznat jeho vzrušení a měla by dokázat odhadnout kdy bude ejakulovat. Pro dosažení nejvyššího vzrušení je za jednu z nejúčinnějších technik považována technika stimulace žaludu a frenulární zóny ústy a jazykem za současné masáže perinea (hráze) a šourku a varlat rukou. Při hlazení hráze a šourku žena nejlépe vnímá napětí a vzrušení muže. V okamžiku když vnímá, že se jeho sexuální vzrušení blíží okamžiku vyvrcholení, přestane s jakoukoli stimulací a silně stiskne žalud penisu a tak ejakulaci zabrání. Jedná se o jednu z metod a technik oddalování ejakulace, které jsou známé z Tantry. Důležité je, aby stisk byl proveden těsně před ejakulací, ale VČAS, ještě dříve, než se rozběhne ejakulační reflex, který již není možné zastavit. Metodě se říká technika "Velkého stisku" a při felaci ji zepředu žena provede hmatem, kdy palec ruky přiloží na uzdičku pod hlavou žaludu a prsty obkrouží corona glandis (pod žaludem penisu). Penis svírá mezi palcem a ukazováčkem nebo palcem, ukazováčkem a prostředníčkem a prudce stlačí část penisu těsně pod žaludem. Silný stisk penisu rukou pak zabrání nástupu ejakulace. Tlak vyvolá akupresurní reakci na nervová zakončení pod hlavou žaludu a reflexně se tak proces ejakulace oddálí. Sevření penisu obkroužením zase odvede krev z penisu a sníží tak jeho erekci. Sevření musí být dostatečně silné a to po dobu deset až dvacet sekund.

Po odeznění vysokého vzrušení žena pokračuje v orální a manuální stimulaci penisu a muže znovu silně vzruší. Techniku opakuje tak dlouho, dokud muž i přes techniku "Velkého stisku" neejakuluje nebo dokud jeho vzrušení neopadne...

Rizika techniky:

  • Technika "Velkého stisku" vyžaduje zkušenosti, odhad zručnost a cvik. Jedná se však o poměrně velký zásah do průběhu felace a proto může dojít i k opadnutí vzrušení, které pak následně i bez ejakulace orální sex ukončí.
  • Technika felace - "Na hraně vyvrcholení" není ani snadná, ale ani moc pohodová... Při takovéto kontrole ejakulace se muž musí neustále plně soustředit na své pocity. Podobně i žena musí být připravena na okamžitou blokaci vzrušení muže před nástupem jeho ejakulace.

Podobná technika se používá i při orálním sexu pro ženu - Cunnilingus - uspokojování ženy ústy. Tato technika je popsána v článku "Felace - "Na hraně vyvrcholení"" a je pro oba partnery podstatně pohodovější.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje