Jste zde

"Poloha 69" (poloha pro orální sex)

"Poloha 69" (poloha pro orální sex)

Volné pokračování článků "orální sex", felace a cunnilingus.

Když se řekne "poloha 69", pak se nejedná o číslo sexuální polohy nebo její pořadí, ale označuje se tak poloha, při které si oba partneři navzájem orálně dráždí pohlavní orgány.

"Poloha šedesát devět" nebo "poloha 69" patří mezi oblíbené sexuální polohy, vhodné pro současný vzájemný orální sex. Kombinuje se při ní technika felace - uspokojování muže ústy a cunnilingus - uspokojování ženy ústy. Partneři se položí tak, aby každý z nich měl ústa v blízkosti pohlavních orgánů druhého partnera. Oba partneři tak mohou tak současně provádět orální sex a jsou v ní vůči sobě vzájemně obráceni jako číslice 6 a 9, tedy 69 (odtud pochází název této polohy). Poloha 69 může být pro orální sex využívána páry heterosexuálními i homosexuálními. Jedná se o velmi příjemnou a vzrušující techniku především v období milostné předehry. Dá se však použít i při orálním milování a dosáhnout v ní vyvrcholení.

"Poloha 69" by určitě neměla být prvním seznámením s orálním sexem. Využívají se při ní techniky orálního sexu felace a cunnilingus a partneři by již měli mít alespoň základní společné zkušenosti s těmito technikami. Vzhledem k relativně omezenému pohybu obou partnerů je potřeba znát nejen techniky, ale také reakce partnera na ně v průběhu laskání a při orgasmu. Pro ženu je většinou dost důležitá i kontrola na mužovou ejakulací, neboť možnosti pohybu ženy jsou poměrně malé a prostor kam ejakulaci nasměrovat ještě menší. Díky předcházejícím společným zkušenostem s orálními technikami určitě předejdete problémům nebo i zklamání a milování v "poloze 69" si opravdu prožijete.

S "polohou 69" se často spojuje technika orálního sexu nazývaná "máčení sáčku čaje". Svůj název získala od sexuální aktivity při které žena leží na zádech a muž nad ní klečí a má své přirození nad ženinými ústy. V rámci orálního sexu mu pak žena ústy hráz, stimuluje šourek a penis. Pokud muž vykonává pohyby při kterých šourek "spouští a zvedá" do otevřených ženiných úst, pak se této sexuální praktice říká že "máčí sáček čaje". Pohyby zvedání a spouštění šourku je možné přirovnat ke spouštění sáčku čaje do šálku s horkou vodou při louhování čaje. Odtud tedy název této praktiky.

Jak již bylo řečeno, je "poloha 69" velmi oblíbená sexuální poloha. Oblíbená rozhodně je, ale rozhodně není polohou, která by byla pro každého... Teoreticky samozřejmě ano, ale prakticky to může být poloha, která je pro některé, například prostorově výraznější lidi, poloha skoro životu nebezpečná... Ale i z pohledu očekávaného vzrušení může být pro některé lidi zklamáním. Především proto, že provádět v ní orální sex může být pro některé docela náročný fyzický výkon. Poloha 69 "vyžaduje" určitou vzájemnou "kompatibilitu" partnerů, tedy jejich podobnou výšku a váhu (raději menší). Náročná je však i na zvládání vlastní vzájemné orální stimulace, která předpokládá dokázat soustředit se na více věcí najednou. Od udržení polohy, přes intenzivní kontakt těl až po poskytování orální stimulace jeden druhému... To nemusí každý zvládat a výsledkem může být ztráta soustředění, pozornosti a následně pak i vzrušení... Například může být překvapením to, že muž v určitých chvílích ztrácí kontrolu nad hloubkou zasunutí penisu do ženiných úst nebo to, že muž naopak ztratí kontakt svých úst s jejím přirozením... Prostě orální sex v poloze 69 není tak snadný, jak by se dalo v teoretické rovině předpokládat.

Varianty "polohy 69"

"Poloha 69" vlastně není jen jedna poloha, která nese to označení. jedná se o soubor poloh ve kterých partnerem může být žena - muž, žena - žena a muž - muž. Těla partnerů mohou být ve vzájemné poloze kdy leží vedle sebe, leží jeden na druhém nebo jeden stojí a druhého přidržuje v opačné poloze hlavou dolů, nohama vzhůru.

 • "Poloha 69" - muž na zádech a žena nahoře - více oblíbená muži, žena má větší kontrolu nad penisem, lépe se jí kontroluje směr mužovy ejakulace
 • "Poloha 69" - žena na zádech a muž nahoře - pro ženu pohodlnější, žena však musí dávat pozor na nepředvídané pohyby penisu
 • "Poloha 69" - varianta na boku - poloha vzájemného orálního sexu
 • "Poloha 69" - varianta na sedačce - poloha vzájemného orálního sexu
 • Varianty "polohy 69"  umožňují kombinaci felace a cunnilingusu, společně s
  • vzájemnou techniku orálně análního sexu anilingusu nebo
  • "dvojitý anilingus" - "double rimming" (vzájemnou orální stimulaci anální oblasti)
  • případně penetraci partnerova konečníku, partnerčina konečníku nebo vagíny sexuálními pomůckami, případně
  • pronikání partnerčiných prstů do konečníku partnera, prstů partnera do konečníku partnerky nebo do její vagíny

Jak "polohu 69" vnímá žena

Pro ženu je orální stimulace muže více pohodlná v poloze, kdy muž leží na zádech a žena je nad ním. Tehdy má nad mužovým penisem větší kontrolu jak při poloze, kdy je žena na zádech a muž penisem nad jejími ústy. Poloha 69 je obecně pro ženu příjemná pouze tehdy, pokud její ústa jsou dostatečně velká pro jeho penis (obráceně - jeho penis není příliš velký pro její ústa). Základním předpokladem je, že ze strany muže nedochází k příliš rychlém pohybům penisu při laskání v ženiných ústech. Penis by se mohl snadno neúmyslně zranit o ženiny zuby, ale hlavně příliš rychlé nebo agresivní proniknutí penisu do úst by ženě bylo zcela jistě nepříjemné. Ideální je, když žena rukou obejme spodní část penisu a laskání si řídí sama. Laskání a felaci pak může začít pomalu postupně od žaludu, druhou rukou přitom může hladit mužova varlata, šourek a stimulovat prostatu v oblasti perinea mezi konečníkem a šourkem.

Jak "polohu 69" vnímá muž

Muž má svoji tvář přitisknutou mezi ženiny hýždě a jeho ústa jsou v oblasti perinea, pochvy i poštěváčku. Muž tak velmi snadno může laskat široce rozevřené pysky její pochvy. laskat může nejen špičku jazyka, ale i celou jeho plochou. V dosahu jazyka je i poštěváček a tak má muž na dosah nejcitlivější erotogenní oblasti své ženy. Rukou nebo jazykem je snadné stimulovat i oblast perinea a konečníku. Přitisknutí stydkých pysků na mužovu tvář nabízí snadný průnik jazyka hluboko do pochvy. Kombinace dráždění poštěváčku, pochvy a konečníku může být nejen pro ženu nesmírně vzrušující. Nesnažte se však hned vše spojit v jeden celek. Máte čas, můžete experimentovat postupně vyzkoušet různé kombinace a dráždění. Když se dostanete až s současné kombinaci laskání poštěváčku, pochvy a hlazení zadečku, perinea a konečníku, je pravděpodobné, že žena bude velmi silně vzrušena a pravděpodobně brzy dosáhnete orgasmu. Je pravděpodobné, že blížící se orgasmus ženy muž pozná podle toho, že žena se přestane věnovat laskání penisu, napne celé tělo, případně penis zcela opustí a soustředí se na svůj přicházející prožitek.

Muž, pokud je v poloze, kdy leží na zádech a žena je nad ním, má volné ruce a snadný přístup k ženinu zadečku. Může ji hladit nejen za zadečku, ale i v oblasti perinea a konečníku, což v kombinaci s laskáním poštěváčku a hlubokého pronikání jazyka do pochvy bývá velmi silný prožitek a vzrušující stimulace. Muž také může hladit ženiny boky a záda a případně i prsa z boku a podpaží, kam všude může relativně snadno dosáhnout. Pro ženu jsou pocity hlazení na těchto partiích velmi příjemné a vzrušující.

"Poloha 69" a orgasmus

Pravděpodobnost dosažení společného současného prožitku orgasmu obou partnerů je velmi malá. I při jiných sexuálních technikách je mnohem lepší, když si každý prožije svůj orgasmus naplno a přitom se neochudí o prožití orgasmu partnera. V okamžiku prožitku orgasmu totiž každá prožívá především své pocity a proto, dojde -li k současnému nástupu orgasmu u obou partnerů, vnímají spíše jen sebe. V praxi však stav současného orgasmu je spíše výjimkou, než pravidlem.

Je vhodnější, aby jako první dosáhla orgasmu žena. Když se tak stane, chvíli zůstaňte v klidu a odpočívejte. Až si chvíli odpočinete a zregenerujete, můžete se zase vrátit k laskání penisu a poštěváčku. U žen, které mají orální sex spojen s několika orgasmy, je vhodné mezi orgasmy chvíli počkat až si žena plně prožije dojmy a pocity z toho předcházejícího a chvíli si odpočine. Signálem může být okamžik, kdy se znovu vrátí k laskání penisu. Muž pak pokračováním laskání poštěváčku brzy přivodí ženě další orgasmus a celá situace se opakuje. Teprve až žena prožije několik orgasmů, může si muž v klidu prožít ten svůj. Pokud bude žena ještě chtít laskat muži penis, je lépe chvíli počkat, než se sníží jeho velká citlivost na dotek, která po orgasmu a ejakulaci vždy nastane. Další stimulaci penisu však muž už až tak moc neocení. Více se dovíte v článku "Jak se zachovat po vyvrcholení". Po prožití Vašich orgasmů je nejlepší lehnout si vedle sebe a odpočívat v objetí. Je však potřeba stále dbát zvýšené obezřetnosti, neboť sperma na penisu, případně na ústech nebo těle ženy nebo muže stále čeká na příležitost ženu oplodnit ....

Z pohledu vzrušení

U této polohy je nejvýraznější prožívání současného vzrušení, které si partneři navzájem poskytují. Většinou však při ní nedochází ke společnému orgasmu partnerů. Je však velice příjemná, zvláště, když při ní neočekáváte vyvrcholení ani jednoho z partnerů a berete ji jako součást milostné předehry. V "poloze 69" partneři prožívají sexuální stimulaci současně, to ale nemusí být vždy nejlepší pro jejich vlastní vzrušení. Když se soustředí na sebe, pak zanedbávají partnera nebo když se soustředí na partnera, pak jejich vlastní vzrušení stagnuje nebo se i snižuje. V případě, že očekáváte vyvrcholení, bude jen velmi málo pravděpodobné, že k němu dojde současně a proto je naprosto zbytečné se o to usilovně snažit.Pro muže i pro ženu je většinou příjemnější, když první vyvrcholí žena a poté již silně vzrušený muž. Muži je tato poloha vyhledávána více, jak ženami. Je možné ji vyzkoušet ve variantě muž na zádech a žena nahoře nebo naopak.

Z pohledu bezpečného sexu

Orální sex v "poloze 69" je bezpečnou antikoncepční technikou při které dochází k současnému spojení muže a ženy. Pokud není kombinována s jiným kontaktem pohlavních orgánů, nehrozí při ní možnost otěhotnění, protože se při ejakulaci žádné spermie nemohou dostat do pochvy.

Co se týká ochrany proti pohlavním chorobám je tato poloha velmi problematická. Muž i žena přichází do styku s tělesnými tekutinami partnera a jejich vzájemná pozornost je díky současné stimulaci silně snížena. U muže je možné použít kondom, u ženy je však aplikace ochranné roušky velmi obtížní až nemožná. Celkově je tato poloha z hlediska ochrany proti možné nákaze pohlavními chorobami velmi riziková. Kontakt těl a reakce partnerů v okamžiku orgasmu jsou dost nepředvídatelné a tak může snadno dojít i k poškození použité ochrany například o zuby. Polohu je tedy možné doporučit spíše partnery v dlouhodobém monogamním svazku. Bližší informace naleznete v článku "Bezpečný sex (lépe bezpečnější sex)".

 

Poznámky:

Poloha "Šedesát devět" nebo "poloha 69", je ve Francii známá jako "Soixante-Neuf" (69).
V prastaré knize o sexu "Kama Sutra" se tato poloha nazývá "kongres vran".
"Poloha 69" může být trochu problém pro partnery, kteří nejsou stejného vzrůstu. Rozdílná výška může komplikovat přístup k pohodlnému laskání pohlaví jednoho z partnerů. Ale není to nepřekonatelný problém a kde je touha, najde se řešení.
Tato sexuální poloha není moc vhodná pro muže s nadváhou a "krátkým přirozením". Tato kombinace "diagnoz" může být problémem...
"Poloha 69" je obecně problémem pro lidi s nadváhou. Kypré tvary a především hmotnost těl může přinášet problémy s dýcháním, ale i možností "dosáhnout" ústy na pohlaví partnera nebo partnerky.
"Poloha 69" není příliš vhodná pro tělnaté partnery, nebo partnery výrazně rozdílné postavy. Důvodem je příliš velké váhové zatížení spodního partnera.

POZOR!!!

V případě, že chodíte s Asiatkou riskujete, že když budete chtít 69, udělá Vám nudle...

 

Další články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)