Jste zde

Manželství nebo partnerství bez sexu

Manželství nebo partnerství bez sexu

Hlavní téma: Sexuální potřeba".
Volné pokračování článku "Sexuální chování a vztahy".

Nepřesná představa je, že vymizení sexu ze vztahu potkává lidi až po nějaké, řekněme dlouhé době společného soužití. To dnes opravdu neplatí!!! Dlouhodobý vztah jisté ochlazení sexuální touhy přinést může, ale ani to, že žijete s jedním partnerem mnoho let automaticky neznamená, že se z vašeho vztahu sex musí vytratit. Počáteční neukojitelná touha a neustálé myslení "na to jedno" asi ano, ale sexuální potřeba se za ty roky prostě "urovná" a ustálí, většinou tak, aby partneři navzájem nestrádali... To je samozřejmě optimální situace, která nejspíš není pravidlem.

Problémem dnešních vztahu se však stále častěji stává to, že jeden z partnerů se sexu začne vyhýbat úplně nebo co nejvíce. Ten druhý se zpočátku snaží, ale když vidí, že to nemá smysl, tak na veškeré snahy nakonec rezignuje...

Tento problém je následně možná jednou z hlavních příčin, proč se tak rychle mezi lidmi ujala představa, že nevěra "je normální"... Pokud totiž lidé mají podobný pocit frustrace z odmítání sexu partnerem nebo partnerkou, jsou mnohem víc tolerantní k myšlence na nevěru, protože podobné myšlenky už sami řešili... Prakticky nebo zatím v teoretické rovině a představách.

Když je nějaký problém, je potřeba ho řešit. Pokud ho chcete řešit tak, aby se vyřešil, musíte najít příčiny, jinak budete jen reagovat na následky. Proto se společně zamysleme nad příčinami, proč se partneři nebo manželé, kteří se mají rádi (nebo v to doufají), se začnou vzájemnému fyzickému kontaktu nejdříve vyhýbat a nakonec podstatně omezí nebo ukončí sexuální vztah, milování.

Jinak je potřeba nahlížet na problémy se sexem v dlouholetém vztahu nebo v manželství a jinak na vztahy, které se dlouhodobými ještě stát nestačily a přesto v nich sex už nefunguje.

V tomto článku se budeme zabývat vztahy, které by sexuální problémy ještě mít neměly a přesto je mají.

Dnešní mladí lidé mají samozřejmě sexuální touhy a potřeby podobné, jak měli jejich rodiče. To, co se ale změnilo je postavení sexu ve společnosti. Sex se stal "relativně dostupnou zábavou". Mnoho lidí sexuálně žije už od časného mládí, často hned od věku, kdy se sex stal "legální". Jejich vztah k vlastnímu tělu a tělu partnera se tak začne vyvíjet hodně brzy. Ne všechno se ovšem dá v tomto věku prožívat tak, jak by se možná dalo o pár let později. Velmi často jsou lidé, kteří začnou se sexem příliš brzy zklamáni tím, co při něm prožívají. Měli velká očekávání a ta se prostě nenaplnila.

Hodně vztah mladých k sexu ovlivnila změna pohledu na sex a nahotu. Erotika je vidět prakticky všude. Jednak v podobě sexistických reklam, ale denně se s ní setkáte také ve filmech a dokonce i naživo v některých klubech a v některých divadlech... To je jen erotika..., ale dnes je naprosto volně dostupná hlavně pornografie. Ta předkládá především pohled na tvrdý, nezávazný sex ve všech podobách. Pornografie je dostupná, a to prakticky všude. Ne náhodou se dnes nejvíce lidí na porno dívá přes obrazovku svého mobilního telefonu. O pornu psát nechci, ale je potřeba si uvědomit, že nejvíce informací mladí lidé o sexu a tělesné lásce získávají právě touto cestou. Porno tak zásadně ovlivňuje pohled mladých lidí nejen na sex, ale také na vztahy mezi mužem a ženou.

Jak je možné, že když spolu mladí lidé zpočátku chodí, mají sexuální touhy takové, že "bez toho nemohou být", a když se vezmou nebo spolu žijí ve společné domácnosti, jejich sexuální touhy postupně, relativně brzy, slábnou a někdy až vymizí?

Nejdříve si tedy vytipujme možné příčiny "sexuálního vyhoření"

Vzhledem k tomu, že příčiny jakéhokoli problému se nedají popsat jen tak několika větami, zpracoval jsem je v samostatných článcích. Jejich obsah může být obecnější a nemusí být zaměřen jen na problémy manželství nebo partnerství bez sexu. Uvedené problémy však mohou až k tomuto stavu časem vést. Proto se na ně podívejte ze širšího hlediska. Ani ke stavu, kdy partneři ukončí sexuální život nebo ho významně omezí nedochází ze dne na den. Proto se zaměřte na to, zda i ve svém partnerském životě nezačínáte prožívat stavy, které by v budoucnu mohly do větších problémů přerůst nebo se k sexuálním potřebám svého partnera nestavíte lhostejně...

Jak restartovat partnerský sexuální život?

Partneři kteří se dostali do stádia, kdy žijí bez sexu, vyhýbají se vzájemnému doteku, dlouhodobě spí v oddělených ložnicích nebo je už prostě "sex nebaví", si nutně o situaci, do které se jejich vztah dostal, musí promluvit. Otevřeně a bez jakýchkoli vytáček. Problém samozřejmě nastane v situaci, kdy jeden z nich tento nepříznivý stav řešit chce a druhý ne. V takovémto případě je jakýkoli, nejen sexuální problém, prakticky neřešitelný. Jak se dá někdo přinutit k tomu, aby se s Vámi miloval? V těchto případech je nutné si promluvit o tom, jak budete společně chtít dál žít. To jsou ty nejtěžší partnerské rozhovory vůbec.

Pokud mohu navrhnout, neuchylujte se k tomu, že si necháte "dobře poradit" od kamaráda nebo kamarádky. Nikdy nemůžete vědět, zda jejich názor není nějak ovlivněn vlastními negativními zkušenostmi. Klidně se může stát i to, že si vaší cestou mohou chtít řešit své problémy nebo křivdy. Ani rady od blízkých nejsou moc praktické. Příbuzní budou stranit vám nebo tomu druhému. Budou situaci zlehčovat a chlácholit. Nejsou totiž nestranní

Pokud existuje někdo, kdo je schopen v partnerských krizích spojených se závažným nebo úplným omezením sexuálního života odborně a nestranně poradit, pak je to psycholog v manželské poradně. Jeho pohled na váš problém je nestranný a to je jeho základní výhoda. Navíc je to odborník, který problematice partnerských vztahů rozumí a také již z praxe ví, jak postupovat. Partnerské problémy je potřeba společně opravdu otevřeně rozebrat a najít nejen jejich příčinu, ale hlavně najít rozumnou cestu, jak problémy překonat. Psychologové jsou schopni vaše problémy s vámi probrat, naslouchat vám a poradit. Nemohou je však vyřešit bez vaší upřímné snahy za vás!!!

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje