Jste zde

Single

Single

Volné pokračování článku "Vztahy mezi lidmi".

Single je převzatý termín z dnešní doby, poznamenané obdivem ke všemu, co zavání světovostí. Dříve prostě lidé řekli "jsem sám", "žiji sám" nebo "nemám partnera nebo partnerku" a bylo všem jasné, co tím myslíte... Pro pamětníky těchto časů si dovolím přeložit novodobý, světový pohled na stejnou situaci: single = člověk svobodný, nezadaný, žijící samostatně nebo sám. Snadno se však pod toto označení schová i "jsem rozvedený a volný". Pojem "jsem sám" se už do dnešní doby nehodí, takovýto pohled na vztahový stav je zastaralý a možná až nepřijatelný, proto se dnes prosazuje, především díky médiím, pojem single. Taky to zní podstatně zajímavěji ....

Termín single se v podobě, v jakého známe dnes, začal poprvé objevovat v 60. a 70. letech minulého století v západních zemích. Do určité míry souvisel s právě probíhající sexuální revolucí, ideály hippies a se všeobecným uvolňováním vztahů. Nárůstu samostatně žijících žen ve společnosti zcela určitě přispěla i emancipace žen. Mnoho žen uvítalo možnost žít nezávisle a bez manželství a mnohdy i bez mužů. Ženy díky emancipaci získaly větší sebevědomí a dokázaly se osamostatnit a odejít ze závislosti na rodině. Dokázaly budovat svou vlastní kariéru a mnohdy se postavením vyrovnaly mužům. Získaly lepší uplatnění na trhu práce a v podnikání. Postupně se osamostatnily i finančně a i z tohoto pohledu přestaly být závislé na mužích. S pracovním vytížením, budováním kariéry a finančními možnostmi, včetně nezávislosti, však často necítily ani potřebu vstupovat do manželství. Některé začaly pochybovat i o nutnosti založit rodinu. Co chtěly, toho mohly dosáhnout nebo si to mohly koupit. Na uspokojování sexuálních potřeb nepotřebovaly manželství... Asi není divné, že rychle se tento trend uchytil i u podobně smýšlejících mužů.

Pomalu to začíná být fenomén dnešní doby. Když si však uvědomíme, že single = člověk svobodný, nezadaný, žijící samostatně nebo sám, tak si snadněji uvědomíme, že mnoho z těch, kteří jsou ještě nezadaní, jsou jen ještě nezadaní a mají své plány se životem před sebou. Hledání partnera nebo partnerky odkládají z důvodu studia nebo se prostě ještě na nějaký vztah necítí dostatečně připraveni. Dřívější model byl jednoduchý a naznačoval, že dívka se vdává po ukončení školy a chlapec, dorostlý mezitím v muže, po ukončení vojenské základní služby nebo vysoké školy. Ta doba je pryč a s ní i šance některých chlapců dorůst v muže. Chybí jasný předěl mezi dětstvím a samostatným dospělým životem. Proto možná vzrostla potřeby osamostatnit se od rodiny. Tou cestou se možná stává cesta žít single. Tedy cesta samostatného života.

Ne všem se to z mnoha příčin daří a tak počet mladých lidí dlouhodobě závislých na rodičích stále narůstá. Od maminky a tatínka se prostě nechce. Tak si mnohé děti ponechávají výhody služeb domova, ale prosazují si vůči rodičům právo na samostatný život,do kterého jim nemá (nesmí) nikdo mluvit. Vyžadují "Mama hotel" a úplnou svobodu...

Jiná situace je u lidí, kteří jsou nezadaní, ale neumí si partnera najít.  Single ženy a single muži mnohdy žijí vedle sebe a mají pocit, že nemohou najít toho pravého pro společný život a ani pro sex. Ženy trpí představou, že nejsou dost atraktivní a single muži mají pocit, že o ně ženy nejeví zájem a že když se pokusí o seznámení, tak budou odmítnuti. Problém však není ani v jejich malé atraktivitě nebo odmítání ze zásady, ale je především v nedostatečné nebo nepřiměřené komunikaci mezi lidmi. Tedy přesněji se jedná problém v osobní komunikaci.

Co mají lidé žijící single společného?

 • Jejich věk je většinou mezi 25 až 40 léty.
 • Naplno pracují a dobrá práce jim nabízí skvělou kariéru.
 • Jsou materiálně zabezpečeni.
 • Mají vlastní bydlení.
 • Ve svých a vyšších společenských kruzích mají nebo hledají přátele.
 • Většinou mají své záliby a koníčky, které je naplňují a kterým se naplno chtějí věnovat.
 • Většinou chtějí vynikat a snaží se být pro své okolí přitažliví a atraktivní.

Lidé mají problémy s komunikací

Dnešní svět si komunikaci dává jako svoji hlavní prioritu. Telefony, internet, sociální sítě, maily, Skype, internetové seznamky a další formy komunikace na dálku, mladá generace umí používat a využívat. Dnešní mladí lidé se více vzdělávají (což ale neznamená že jsou rozumnější). Mají touhu studovat, dále studovat a ještě studovat, poznávat, cestovat, zkoušet, naplno se bavit a nezávazně žít, hlavně bez dlouhodobých povinností, které by je svazovaly. Jsou mladí a tak se dá leccos pochopit. Umí pracovat s internetem, využívat ho pro práci i zábavu. Nečtou, raději sledují filmy a pořady nebo internetovou zábavu. Komunikují po sociálních sítích, mailují, smajlíkují ... Jsou ochotni komunikovat přes sociální sítě a ve dne v noci a vyhovuje jim napsat co si myslí, než by toho druhého vyhledali a řekli mu to přímo, z očí do očí.

Když něco podobného, neosobního, trvá dlouho, začne se měnit potřeba osobní komunikace a postupně je nahrazena snadnější anonymní konverzací po mediích. Mnoho mladých lidí závislých na internetové, SMS a jiné elektronické komunikaci se neumí řádně vyjadřovat v celých větách a omezuje se na hesla, smajlíky, zkratky a odkazy. Logicky však takováto komunikace přináší problémy do partnerských vztahů a znamená komplikace při navazování známostí. Partnerské vztahy se totiž odehrávají naživo. Tehdy pro mnoho lidí nastává problém, neboť najednou nemají dostatek konverzačních témat a mnohdy jim chybí i slovní zásoba pro vyjádření myšlenky. Když se zájemce o schůzku takto jednoduše a v náznacích vyjádří a chce se sejít, často narazí na odmítnutí.

Anonymní komunikace na sociálních sítích je nezávazná, rande už je konkrétní a svým způsobem i osobní.

Chyba však nemusí být jen v tom, kdo se neumí vyjádřit o co mu jde. Omítnutí druhé strany nemusí být nutně vyjádřením nezájmu nebo zásadním odmítnutím, ale mnohdy se u toho druhého jedná o strach, obavu ze selhání. Takovéto odmítnutí může být vyjádřeno i pod tlakem pocitů méněcennosti, obavy z nedokonalosti a možného zklamání. Ten problém je stále častější a přesto, že se nedá zobecňovat, začíná se týkat stále širší skupiny mladých lidí. Mnozí mladí lidé jsou přes svůj postoj rebela a rebelky ve skutečnosti ve navazování vztahů bojácní a nejistí. Bojí se osobně seznámit, jsou odtažití a to i proto, že mezi sebou neumí komunikovat z očí do očí.

Single a sex

Velmi častou představou je, že hlavní výhoda single života spočívá v možnosti nevázaného sexu... Řada lidí zadaných nebo lidí žijících v dlouhodobém vztahu mnohdy svobodným single závidí jejich "volný" sexuální život. Je však otázkou, zda je co závidět ... Být single totiž prioritně není o sexu...

Pojem "singl" nemá nic společného se sexuální orientací nebo přístupem k sexu. Jedná se výhradně o životní styl, kdy se jedinec rozhodne dobrovolně nebo pod vlivem okolností žít sám. Proto tito lidé tedy mohou pocházet z kterékoli skupiny sexuální orientace. Jen pro připomenutí - ve vztazích se rozlišují čtyři pohlavní orientace: heterosexualita, homosexualita, bisexualita a asexualita.

Žít single není o promiskuitě ani o vědomém celibátu

Lidé, kteří žijí sami nejsou jiní, než ostatní. Prostě jen žijí sami. Mohou být společenští, zábavní, mohou se vzájemně navštěvovat a cestovat. Normálně pracují, sportují, baví se. Jediné v čem jsou zásadně jiní je to, že žijí sami a když to trvá moc dlouho, pak se ani moc o změnu už nesnaží. V oblasti sexuálního života mají samozřejmě mnohem menší příležitost k sexu, než lidé, kteří žijí v páru nebo v manželství. Proto lidé žijící single využívají jiných příležitostí k naplnění svých sexuálních potřeb.

Tím, že lidé žijí sami se nijak neomezuje možnost jejich plnohodnotného sexuálního života. Z tohoto pohledu mohou žít jak bez sexu, tedy dodržovat vědomý celibát, tak mohou udržovat milostné vztahy, provozovat nevázaný sex nebo využívat různé placené sexuální služby.

Lidé žijící v partnerských vztazích, které předpokládají věrnost, si mnohdy myslí, že život nezadaného, svobodného člověka může být po sexuální stránce naprosto úžasný. Je to však jen představa, která nemá reálný podklad. Vždy záleží na osobnosti člověka, jak se svým sexuálním životem bude zacházet. Oproti stabilním sexuálním vztahům v partnerství nebo manželství mají lidé žijící single sice možnost žít podle vlastních představ, nemusí však k tomu mít příležitost, případně je to mnohdy ani neláká. Určitě bude existovat dost lidí této skupiny, kteří si budou sex nezávazně "užívat". Má to však svá rizika a většinou takovýto život ani zdaleka nebývá naplněn splněním představ a tužeb.

Mezi klasické sexuální vztahy single patří "sex na zavolání - přátelství s výhodami".

Proč lidé zůstávají single?

Ne vždy je však rozhodnutí žít život bez partnera nebo partnerky závislé pouze na pouze snaze partnera hledat nebo nehledat. Důvodů pro život single je mnohem víc a některé z nich jsou hodny zvláštního zřetele. Většina se týká žen i mužů. Těch důvodů je vlastně docela hodně. Mezi ty nejčastěji uváděné patří:

 • Touha nezávazně si užívat.
 • Touha žít s jedním mužem nebo ženou, ale jen bez závazků.
 • Časté střídání milenců a milenek nebo vícenásobné sexuální vztahy.
 • Strach ze vztahu.
 • Obava ze zevšednění vztahu.
 • Strach z rodiny, dětí, povinnosti.
 • Přehnaná touha po soběstačnosti.
 • Nedostatek příležitosti.
 • Dlouhodobý vztah jako single milenka ženatého muže nebo single milenec vdané ženy.
 • Zklamání z předcházejícího vztahu.
 • Asexualita.
 • Skrývaná sexuální orientace na stejné pohlaví, tedy homosexualita 
 • Ztráta dlouhodobého životního partnera.
 • Nenalezení vyhovujícího životního partnera.
 • a další ...

Protože každý z těchto důvodů si zaslouží podrobnější rozebrání příčin a následků, je toto téma zpracované do samostatného článku "Proč lidé zůstávají single?".

Mateřství a odkládání založení rodiny

Pro ženu žijící single je její poslání být matkou samozřejmě jistým traumatem, které musí nějak řešit. Pokud však nezávislá žena nemá partnera se kterým by dítě chtěla mít, tak mateřský pud dlouhodobě potlačuje. Je to samozřejmě naprosto individuální. Mnohé ženy bez trvalého partnera to nakonec vyřeší tak, že se nechají prostě oplodnit a dítě chtějí vychovávat samy. Jiné ženy příležitost mít děti prostě ignorují a děti mít nechtějí. A určitá část žen, i když by dítě chtěla, prostě promešká příležitost a její biologické hodiny jí to nakonec už nedovolí. Jiné ženy, přesto, že si uvědomují, že pokud dítě budou chtít, pak mají nejvyšší čas, neumí si představit, že by kvůli dítěti musely přijmout i muže a bydlet s ním a starat se o domácnost.Více informací najdete v samostatném článku "Žena žijící single, mateřství a odkládání založení rodiny".

„Nejsem sama. Jsem přece se sebou. A já jsem skvělá!“
(Eva Longoria)

Nic není ztracené

Single život většinu lidi až tak moc nebaví a někteří by ho rádi  změnili. Mnohdy jsou ale unaveni neustálým hledáním partnera a zklamáními při schůzkách a setkáních. Mají často pocit že se skoro nabízejí a na druhou stranu mají pochybnosti o tom, zda je to rozumné. Nastává u nich únava z hledání partnera a ta pak vede k tomu, že se jim už nechce neustále podstupovat nová setkání, aby zjistili, že si navzájem nevyhovují... Také si uvědomují, že nechtějí za každou cenu slevovat ze svých nároků. Mají pocit, že jsou ve svých nárocích až na svém dně a přesto nikdo nevyhovuje alespoň těm minimálním požadavkům. Nakonec usoudí, že neustále se nabízet nemají zapotřebí. Je potřeba takovýmto depresím nepodlehnout, cestovat, sportovat, bavit se, chvíli si odpočinout. Stále je velká šance, že můžete potkat někoho, kdo vám bude vyhovovat a váš život zásadně změní.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)