Jste zde

Orgasmus - jaké druhy orgasmů prožívá žena?

Orgasmus - jaké druhy orgasmů prožívá žena?

Volné pokračování článku "Prožitek a orgasmus".

Hned na úvod je potřeba si uvědomit, že jakékoli dělení prožitků a pocitů je hodně zjednodušující. Neexistuje žádné všeobecně pravidlo prožívání rozkoše. A ten důvod je jasný - každý jsme jiný. Pomyslné dělení prožitku orgasmu má sloužit spíše pro vytvoření představy o tom, jaké podněty a jaké způsoby stimulací mohou vést ke spuštění tohoto unikátního prožitku, kterým jsou obdarováni především lidé.

Můžeme však experimentovat, zjistit, co je nám příjemné, co nás vzrušuje a podělit se o to s partnerem, abychom při vyvrcholení prožívali co možná nejkrásnější pocity. Mužský orgasmus je mnohem jednodušší a snáze pro muže dosažitelný. Sexuologové podle prožívání pocitů žen při masturbaci a milování popisují základní čtyři anatomické oblasti, které vyvolávají nebo se podílejí na prožívání rozkoše.

Podle nich pak byly u žen popsány čtyři druhy orgasmu:

Druhy ženského orgasmu

Ženy mohou podle dráždění anatomické oblasti genitálu nebo erotogenních oblastí dosáhnout orgasmu několika způsoby:

Další, snadněji pozorovatelné dělení orgasmů

Za běžné fyziologické orgasmy jsou považovány 3 základní druhy orgasmů:

V roce 1976 byl proveden sexuologický výzkum jehož závěrem bylo, že přibližně jen 26% žen, (tedy 1 ze 4 žen), prožívá orgasmus při vaginálním styku pravidelně, bez jakékoli doplňkové manuální stimulace klitorisu.

Studie také zjistila:

  • 19% (1 z 5) orgasmu dosahuje při pohlavním vaginálním styku
  • 16% (1 z 6), orgasmu dosahuje souloží se současnou stimulací klitorisu
  • 24% (1 z 4) neprožije orgasmus při pohlavním styku
  • 12% (1 z 8) neprožilo orgasmus ani při jiných formách stimulace nikdy
  •   3% (1 z 33) nikdy neprožilo vaginální styk - soulož

Na otázku "Potřebujete další stimulaci k dosažení orgasmu? ", která byla v říjnu 2000 položena v časopisu Glamour Magazine (http://www.glamourmagazine.co.uk/ Glamour Magazine), se jeho čtenáři vyjádřili takto:

  • 28%  - orgasmu dosahuje při souloži bez další stimulace
  • 38%  - potřebuje stimulaci rukou (masturbaci)
  • 21%  - potřebuje orální sex
  •   3%  - potřebuje k dosažení vyvrcholení použít vibrátor nebo jinou masturbační pomůcku
  • 10%  - potřebuje ostatní, jiné formy stimulace

(Z průzkumu není zcela zřejmé, zda pod odpovědí "jiná stimulace" nejsou zahrnuty i ​​jiné formy stimulaci klitorisu).

Sexuologické průzkumy ukazují, že počet žen, které mají schopnost pravidelně prožít orgasmus pouze stimulací penisem ve vagině, se v průběhu desetiletí nijak výrazně nemění. Procentuálně se počet žen, které dosahuje vyvrcholení při souloži dlouhodobě udržuje mezi 26% až 28%. Nejen průzkumy, ale i běžná zkušenost žen pak potvrzuje, že většina žen, dosahuje orgasmu přímou stimulaci klitorisu. Při sexuologických průzkumech orgasmu díky stimulaci klitorisu dosahuje více než 65% žen. Předpokládá se však, že výsledné procento žen, které prožívají klitoridální orgasmus může být ještě vyšší a může pohybovat mezi 80% až 85%. Takto totiž orgasmu dosahuje většina žen při orálním sexu - cunnilingusu. Průzkumy jsou zcela jistě velmi potřebné, stále jsou to však jen čísla. To nejpodstatnější jsou lidé za nimi.

(ZDROJ: http://www.glamourmagazine.co.uk/ Glamour Magazine)


Je tedy zřejmé, že mediální honba za tím "správným" orgasmem je jen způsob jak udržet zájem lidí o dané médium. Jinak řečeno, je to spolehlivý zdroj peněz za reklamu...


Většina žen nejsnáze vyvrcholí v "Misionářské poloze" nebo v poloze poloze "Žena nahoře", "Na koníčka". To jsou polohy ve kterých se klitoris nejvíce přiblíží poševní stěně. A právě dráždění klitorisu a jeho vnitřních struktur v poševní stěně vyvolá orgasmus. Vaginální orgasmus se sice nejčastěji připisuje dráždění oblasti bodu G, ale je více než pravděpodobné, že onen bod G je tvořen tkání nacházející se v první horní třetině uvnitř pochvy, která je přímo spojená s klitorisem. Klitoris je totiž prostorový útvar a jeho vnitřní struktury obepínají poševní vchod a tvoří i vnitřní strukturu stěny pochvy v její první horní třetině, tedy právě v oblasti, kde by se měl nacházet onen bod G. Potom je možné, že i vaginální orgasmus je vlastně jinou formou orgasmu klitoridálního.

Sexuální polohy ovlivňují vzájemné postavení pohlavních orgánů muže a ženy při milování. Ženy, které mají anatomicky klitoris blíže poševní stěně, podstatně snadněji vyvrcholí při souloži než ty, které ho mají anatomicky posazen výše a ve větší vzdálenosti od poševního vchodu. V "Misionářské poloze" se u většiny žen klitoris přirozeně nejvíce přiblíží vagíně a proto je tato poloha doporučovaná jako poloha ve které žena nejsnáze dosáhne vyvrcholení. Asi z tohoto pohledu není nic divného na tom, že ji ženy podvědomě upřednostňují před jinými polohami.

Čím blíže je klitoris vagíně, tím snadněji žena při souloži dosahuje vyvrcholení. Z tohoto pohledu je pro ženu poloha "Zezadu" pro dosažení vyvrcholení nejméně vhodná. Klitoris a oblast bodu G je v ní částečně nebo zcela mimo dráždění pohybem penisu. Zato muži polohy "Zezadu" přímo zbožňují... 

Klitoridální orgasmus

Klitoridální orgasmus patří k nejčastějšímu a nejsnadněji dosažitelnému prožitku sexuálního vyvrcholení ženy. Dosahuje se stimulací klitorisu neboli poštěváčku, případně jeho nejbližšího okolí. Díky této stimulaci ať už třením nebo tlakem většina žen může vyvrcholení dosáhnout sama nebo s pomocí partnera či partnerky.

Klitoridálního orgasmu lze dosáhnout při penetraci, ale i nepenetračně, pouhou stimulací klitorisu. Naprostá většina žen prožívá právě tento typ orgasmu. Odhaduje se, že pro více jak 90% je to nejčastější technika, jak dosáhnout prožitku orgasmu.

Ženy si jej dovedou navodit masturbací a považují pocity, které při něm prožívají za ten pravý "orgasmus". Mnoho žen tak hodnotí příjemné pocity, které spojují jak s masturbací, tak s milováním. Při milování s mužem nebo ženou jej ženy dosahují nejčastěji masturbací, orálním sexem nebo pomocí erotických pomůcek. Při souloži musí být vybrána poloha, při které dochází k dráždění klitorisu penisem. Ne všechny polohy toto dráždění poskytují. Jen některé ženy orgasmus prožívají pokaždé při sexuálním spojení. Prožitky při klitoridálním sexu jsou individuální a také závisí na celkovém naladění ženy a okolnostech. Klitoridální (vulvální) orgasmy obsahují rytmické stahy PC svalů při kterých jsou stahovány děložní svaly i tkáň v oblasti poštěváčku. U klitoridálních orgasmů se mění rytmus dechu, dochází k zatajování dechu a dýchání je těžké a dynamické. Klitoridální orgasmus bývá intenzivní a skládá se většinou z několika po sobě jdoucích krátkých stahů pochvy a tkáně klitorisu. Většinou nejsilnější bývá první, ostatní pak postupně slábnou. Klitoridální orgasmus je pro ženu stejně hodnotný jak jiné druhy orgasmu.

Bližší informace naleznete v článku "Klitoridální orgasmus".

Vaginální orgasmus

Děložní (vaginální) orgasmy jsou považovány za velice emocionální a dochází k nim při dráždění inervovaných částí pochvy především v oblasti bodu G a horní stěny pochvy v první třetině pochvy. Některé ženy vaginální orgasmus prožívají při dráždění oblasti čípku. Průběh orgasmických stahů při vaginálním orgasmu je trochu jiný jak při klitoridálním. Většinou nedochází k tak rytmickým stahům PC svalů. Stahy jsou zaměřeny především na svalstvo dělohy. Před nastoupením vaginálního orgasmu většinou ženy prožívají okamžik, kdy podvědomě zadrží dech asi na patnáct až dvacet vteřin před vyvrcholením (apnea pauza - krátkodobá zástava dechu) a potom hluboce vydechnou při nástupu orgasmu.

Vaginální orgasmus je vyvolán výhradně drážděním uvnitř pochvy a pravděpodobně jej nelze dosáhnout jinou technikou. Pouze jen asi 10% žen dosahuje vaginálního orgasmu pohlavním spojením. Většinou je vaginální orgasmus spojen se stimulací Bodu G.

Častěji ženy tohoto druhu orgasmu dosahují při masturbaci s erotickou pomůckou při stimulaci pochvy a bodu-G. Vaginálního orgasmu se dá také dosáhnout masturbací prsty a to jak při autoerotice, tak i za pomoci partnera.

Tantra uvádí, že vaginální orgasmus může prožít každá žena, která se jej naučí vyvolat nebo má pozorného a trpělivého partnera.

Bližší informace naleznete v článku "Vaginální orgasmus".

Asi polovina žen se domnívá, že oba typy orgasmů jsou stejně intenzivní. Je velmi obtížné posoudit, co vlastně každá žena považuje za orgasmus klitoridální nebo vaginální. Pokud žena orgasmus prožije při souloži, je velmi pravděpodobné, že na jeho dosažení se podílí vzrušení od obou stimulací, tedy od klitorisu i oblasti Bodu G

.

Kombinovaný orgasmus

Kombinované, smíšené orgasmy zahrnují současnou kombinaci klitoridální a děložní stimulace a mají smíšené projevy obou druhů orgasmů.

Uspokojení ženy je dosaženo současnou kombinací vaginální a klitoridální dráždění. Patří k nejemociálnějším prožitkům ženy při milování. Obsahují stahy a reakce těla při klitoridálního orgasmu, stahy PC svalů i svalů dělohy a pánevního dna a projevy vaginálního orgasmu. Po kombinovaném orgasmu se dostavují pocity uvolnění hlubokých vaginálních (děložních) svalů. Přerušení dechu (apnea) bývá krátké a opakované. Ženy, které kombinovaný orgasmus prožily jej hodnotí jako velice silný a výjimečný prožitek. Orgasmické stahy jsou intenzivní a mnohonásobné. Tuto zkušenost však má jen poměrně málo žen. Bližší informace naleznete v článku "Kombinovaný orgasmus".

Orgasmus při stimulaci prsou a bradavek

Orgasmus při dráždění prsních bradavek zažívá jen velmi málo žen. Dosahují ho díky stimulaci prsou, zvláště pak při dráždění bradavek, při kterém se do těla uvolňuje hormon oxytocin. Většinou je k dosažení orgasmu potřeba dalších podnětů na jiných částech těla. Dominantní pocity jsou ale spojeny s prsy. Jsou však i ženy, které mohou dosáhnout orgasmu jen samotným laskáním prsou během předehry nebo pohlavního styku. Bližší informace nalezete v článku "Orgasmus při stimulaci prsou a bradavek".

Anální orgasmus

Sexuální rozkoš závisí také na naší otevřenosti. Různé zábrany mohou pocit rozkoše při análním sexu potlačit jak v případě žen, tak i v případě mužů. Stimulace análního otvoru prstem nebo erotickými pomůckami v průběhu pohlavního styku vyvolává anální orgasmus. Ženy mohou dosáhnout podobného pocitu jako při orgasmu při laskání stehen nebo análního otvoru. V anální oblasti se nacházejí nervová zakončení stejně jako na penisu a v pochvě. Proto můžete cítit rozkoš i bez dráždění klitorisu nebo vagíny. Dosáhnout jí však mohou jen někteří. Stimulace bodu G, který se nachází na zadní stěně pochvy, v kombinaci se stimulací vaginálního vstupu a řitního otvoru, může pomoci vyvolat silné vzrušení a následný hluboký prožitek vyvrcholení. Pokud vám však anální vzrušování nic nepřináší, není to rozhodně důvod pro návštěvu sexuologa. Bližší informace naleznete v článku "Anální orgasmus".

Na základě provedených studií bylo zjištěno, že některé ženy prožívají orgasmy různé intenzitě a kvalitě prožitku v závislosti na stimulované oblasti těla. Neplatí však obecně a mnoho žen nepociťuje žádný rozdíl mezi druhy orgasmu, ať jde o klitoridální nebo vaginální. Většina žen to však neřeší a nechá se při milování překvapit, co prožije. To je také nejrozumnější přístup. Rozhodně není možné doporučit honit se za tím "pravým" orgasmem a nechat to na přírodě....Mohl by vám při tom uniknout pravý smysl milování.

Vícenásobné orgasmy u ženy

Vícenásobný orgasmus žen má podobný průběh jako výše uvedené druhy orgasmů u žen. Většinou však další po sobě následující orgasmy mají slabší intenzitu a menší počet vaginálních stahů. Po prožití prvního orgasmu mohou ženy při pokračování dráždění prožít další vlny rozkoše. Někdy ženy nemají mezi orgasmy ani krátkou pauzu, jindy potřebují mezi podněty alespoň krátkou chvíli na zklidnění, aby mohla nastoupit další vlna rozkoše. Tuto situaci nazýváme vícenásobným orgasmem. Po prvním orgasmu mohou následovat další, ještě silnější a příjemnější. U některých žen jsou erotogenní zóny po dosažení vrcholu vzrušení citlivější, a proto pro ně může být pokračování dráždění nepříjemné až bolestivé. Jedná se však o individuální pocity každé ženy. Vše je hodně individuální a záleží i na věku, pohlavní touze, ale i zdraví. Někdy ženy, které zažívají vícenásobné orgasmy, pociťují menší rozkoš v menší intenzitě, zatímco ženy, kterým stačí jedno vyvrcholení, ho pociťují tak silně, že nemohou v milování pokračovat. Ženám, které potřebují více orgasmů, jeden nestačí a chtějí další.

Bližší informace o vícenásobném orgasmu ženy naleznete v článku "Vícenásobný orgasmus u ženy".

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)

Štítky: