Jste zde

Sexuální polohy s intenzivní stimulací bodu G

Sexuální polohy s intenzivní stimulací bodu G

Hlavní téma: "Prožitek a orgasmus".
Volné pokračování článku "Jaké druhy orgasmů prožívá žena?".

Soulož je považovaná za vyvrcholení sexu. Zcela jistě je takto hodnocena právem. Problém je, že při souloži se potkávají dvě různá očekávání a často je je nedaří spojit dohromady, aby byla plně naplněna... Tím jedním je vyvrcholení muže a tím druhým vyvrcholení ženy.

Vyvrcholení muže je z hlediska rozmnožování při souloži nezbytné, vyvrcholení ženy už ne. Orgasmus ženy je tak nějak "za odměnu"... Bohužel ne všechny ženy mají to štěstí, aby vyvrcholení při souloži poznaly. Dá se toho docílit pomocí vhodně zvolené sexuální polohy a vhodně zvolené techniky stimulace při penetraci. Základem je ovšem muž, který má dostatečnou erekci a dostatečně dlouho vydrží souložit... Musí se totiž zajistit, aby soulož více vzrušila ženu, než muže. Jde to, ale ne snadno... a ne pokaždé...

Rozlišují se následující základní druhy orgasmů, které ženy při souloži prožívají

Je velmi těžké popsat, co při těchto orgasmech žena prožívá. Každá žena má jen svou vlastní zkušenost a proto jen těžko můžeme srovnávat kvalitu a intenzitu toho, co obecně ženy považují za orgasmus klitoridální a vaginální. Předpokládá se, že pokud žena prožije orgasmus při souloži, pak je pravděpodobné, že na něm "má zásluhu" jak stimulace klitorisu, tak také stimulace hlubších struktur vaginy. Uvnitř pochvy je to především oblast bodu G, která je na stimulaci uvnitř pochvy nejvíce citlivá. Nadchází se v první třetině části horní stěny vaginy. Její citlivost je však závislá na mnoha okolnostech a jednou nich je fáze ovulace a fáze menstruačního cyklu.

Většina žen nejsnáze dosáhne vyvrcholení v "Misionářské poloze" nebo v poloze poloze "Žena nahoře""Na koníčka". To jsou polohy ve kterých se klitoris nejvíce přiblíží poševní stěně. A právě dráždění klitorisu a jeho vnitřních struktur v poševní stěně vyvolá orgasmus.

Vaginální orgasmus se sice nejčastěji připisuje dráždění oblasti bodu G, ale je více jak pravděpodobné, že onen bod G je tvořen tkání nacházející se v první horní třetině uvnitř pochvy, která je přímo spojená s klitorisem. Klitoris je totiž prostorový útvar a jeho vnitřní struktury obepínají poševní vchod a tvoří i vnitřní strukturu stěny pochvy v její první horní třetině, tedy právě v oblasti, kde by se měl nacházet onen bod G. Potom je možné, že i vaginální orgasmus je vlastně jinou formou orgasmu klitoridálního.


 

Klasická "Misionářská poloha

Klasická "Misionářská poloha" má své nesporné výhody a proto je také v našich končinách tak oblíbená. Jednak je pro ženu pohodlná, ale také je šetrná k muži, protože mu dovoluje kontrolovat vzrušení a využívat techniky penetrace používané v tantrickém sexu. Pokud je směřování penisu zaměřeno do oblasti první třetiny horní části stěny pochvy, bude bod G vystaven nejen tlaku penisu, ale i jeho tření. Když se žena vhodně podloží polštářem nebo pohankovým sedákem v oblasti křížů a zadečku, její pánev se nadzvedne a penis pronikajícího muže se bude žaludem třít přesně po oblasti bodu G. Obě stimulace navozují u ženy pocity silného vzrušení. Ovšem je potřeba dodat, že nejen u ženy ale i u muže, a proto muž musí pečlivě kontrolovat své vzrušení, aby žena mohla vyvrcholit jako první.


 

Polohy "Na koníčka"

Polohy "Na koníčka" jsou pro stimulaci oblasti bodu G přímo ideální. Jednak proto, že pohyby pánví řídí a kontroluje žena, ale také proto že si sama může najít takovou polohu svého těla vůči muži, při které její vzrušení bude narůstat. Pro stimulaci oblasti bodu G stačí, aby se žena v poloze "Na koníčka" zaklonila a nasměrovala tak uvnitř pochvy žalud penisu přímo na oblast bodu G.


 

Poloha "Zezadu", varianta "Na pejska"

Stimulace bodu G v poloze "Zezadu", variantě "Na pejska" je nejintenzivnější tehdy, když se muž nad ženu nakloní nebo si lehne na její záda. Tehdy jsou jeho boky víš, než zadeček ženy a penis při penetraci směřuje více seshora dolů, tedy uvnitř pochvy stimuluje právě oblast bodu G.


 

Polohy "Na boku"

Pokud si žena lehne na bok a rozevře nohy, muž si může mezi ně kleknout. Tělo muže bude vůči ženě v úhlu 90°. Tato jedna z variant Polohy "Na boku" polohy "Lžičky" kdy muž klečí nebo stojí, mu poskytuje velký prostor pro experimentování s různými úhly pronikání. Podle toho, jak se k ženě natočí, může stimulovat penisem a zvláště žaludem pochvu uvnitř, prakticky v libovolném místě. Když ví, že oblast bodu G se nachází v první třetině horní části stěny pochvy, velmi snadno tímto směrem penis nasměruje. Stimulace oblasti bodu G pak je pohodlná a relativně snadná. Muž má navíc ideální podmínky pro kontrolu svého vzrušení a proto má šanci souložit déle a poskytnout ženě šanci prožit vyvrcholení jako první. V této poloze je možné využít techniky penetrace používané v tantrickém sexu, které ještě více zvyšují šanci ženy na její vyvrcholení při souloži.

K dráždění pochvy při souloži samozřejmě dochází i v jiných sexuálních polohách. Každá žena je vnímá jinak a také pak jinak prožívá vzrušení, které ho provází. Proto je rozumné vyzkoušet jaká poloha Vám pro soulož nejvíce vyhovuje a té se držet.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje