Jste zde

Techniky pro intenzivní stimulaci klitorisu při souloži

Techniky pro intenzivní stimulaci klitorisu při souloži

Hlavní téma: "Soulož - penetrační pohlavní styk".
Volné pokračování článku "Klitoris - techniky přímé a nepřímé stimulace klitorisu".

Je obecně známé, že většina žen pouze vaginální penetrací orgasmu nedosáhne. Vaginální stimulace penisem je totiž, bez další dodatečné stimulace klitorisu, přijatelná pouze ani ne pro třetinu žen. Ale ani ty vaginální orgasmus neprožívají pokaždé a je otázkou, zda to, co prožívají vaginální orgasmus opravdu je. Naprostá většina žen tedy pro dosažení vyvrcholení potřebuje stimulaci klitorisu.

Stimulace klitorisu při souloži samozřejmě nemusí být prováděna pouze penisem. Běžně se používá i stimulace pomocí prstů nebo pomocí sexuální pomůcky. Samotná soulož však pro stimulaci klitorisu u většiny žen dostatek podnětů neposkytuje.

Pro intenzivní stimulaci klitorisu při souloži je nejdůležitější správně zvolit vhodnou sexuální polohu. Protože každá žena má trochu jinak anatomicky tvarovaný, jinak velký a individuálně umístěný klitoris, není možné jednoznačně prohlásit, že právě tato poloha je nejlepší. Obecně tedy platí, že pro stimulaci klitorisu při souloži je vhodná každá poloha při které při souloži penis tře nebo tlačí na klitoris.

Samotná, vhodně zvolená poloha pro soulož, zajistí alespoň základní předpoklady pro to, aby pohybující se penis byl v kontaktu s klitorisem nebo na něj tlačil či jinak jej dráždil. Tomu, aby tak opravdu bylo, můžeme napomoci celkem jednoduchými úpravami, které intenzivní stimulaci klitorisu během pohlavního styku pomohou.

Techniky vhodné pro "Misionářskou polohu"

Nejznámější a nejčastěji používaná sexuální poloha pro soulož je "Misionářská poloha". Patří mezi polohy při kterých jsou partneři "Tváří v tvář", proti sobě. Pro tuto polohu jsou nejvhodnější následující úpravy techniky soulože.

Klasická "Misionářská poloha" je taková, při které žena leží na zádech, nohy pokrčené v kolenou má doširoka rozevřené a muž do ní vstupuje shora. Široké rozevření nohou otevírá poševní vchod a tak je pro muže snadné do ženy vstoupit a snadno vykonává pohyby penisem uvnitř pochvy. Čím více žena nohy rozevře, tím je stimulace poševního vchodu, stydkých pysků i klitorisu jemnější. První technikou, která zvýší intenzitu stimulace poševního, vchodu, stydkých pysků a především klitorisu, je následující jednoduchá úprava "Misionářské polohy".


 

Přinožení nohou ženy a podložení křížové oblasti

Žena zaujme klasickou  "Misionářskou polohu", ale nohy nepokrčí a nerozevře je. Naopak nohy přinoží a ponechá je natažené. Muž klekne nad ženu nebo si na ni lehne tak, aby jeho nohy byly vně přinožených nohou ženy. Když muž vstoupí do ženy, penis bude pevně obemknut stydkými pysky a při pohybu bude intenzivně dráždit nejen je, ale také poševní vchod a především klitoris. Nevýhodou je, že jen minimálně je stimulována oblast bodu G a první horní třetina pochvy, která je na stimulaci uvnitř pochvy nejvíce vnímavá. Zato je velká šance, že klitoris bude intenzivně stimulovaný pohybujícím se penisem. Pohyby penisu mohou být pomalé i rychle, nejvýrazněji však žena bude vnímat střídání rychlosti. Mnoho žen oceňuje, když muž penisem v pochvě "krouží" protože tím dochází i ke stimulaci i dalších míst pochvy, které by pohyb dopředu a dozadu nezasáhl. Především však dojde ke dráždění poševního vchodu po celém jeho obvodu a dále ke stimulaci klitorisu a jeho prostorových ramen, která poševní vchod obemykají. Prožitek ze soulože je pak pro ženu mnohem intenzivnější.

​O tom, jak silně bude penis svíraný a jak intenzivní bude dráždění klitorisu může rozhodovat žena tím, že nohy více přinoží nebo je naopak trochu od sebe oddálí. Vhodný úhel pronikání penisu může muž ovlivnit tím, jak se nad ženu nakloní a jaký úhel pronikání tak zvolí. Ale ani žena nemusí zůstat zcela pasivní. Když se v pánvi prohne směrem nahoru, přisune klitoris do dráhy pohybu penisu a zvýší tak šanci na jeho stimulaci.

Alternativním řešením je, že si žena bederní oblast dopředu podloží polštářkem a tím dopředu zajistí lepší úhel pronikání penisu vůči klitorisu. Obě varianty jsou vhodné.

Na jednu stranu se velmi výrazně zvýší prožitky ženy při souloži tím, že dojde k intenzivnímu dráždění klitorisu, na druhou stranu se ovšem výrazně zvýší i stimulace penisu. To může pro řadu mužů představovat vážný problém, protože takovéto zvýšení intenzity podnětů na penisu dlouho nevydrží a prožijí orgasmus. Žena sice bude s průběhem vzrušení nadšená, ale soulož nebude dostatečně dlouhá na to, aby i ona dospěla k vyvrcholení. 

V každém případě je vhodné, aby si na začátku soulože, po proniknutí penisu mezi stydké pysky, žena stydké pysky "urovnala" aby nepřekážely pohybu penisu a nebyly "vtahovány" do poševního vchodu při jeho zasouvání a "vytahovány" při jeho vysouvání. Mohlo by jí to být nepříjemné až bolestivé. Pokud není žena dostatečně přirozeně lubrikovaná, pak je vhodné použít lubrikant.


 

Podložení zad polštářem

Snadnou úpravu klasické "Misionářské polohy", s cílem zvýšení stimulace klitorisu, docílíte podložením zad ženy polštářem. Nebude pak ležet na posteli na zádech rovně, ale přirozeně bude mít podepřený trup polštářem nebo "klínem z molitanu" jaký se používá například při masážích. Polštář je měkčí a pohodlnější, takže nic se nestane, když záda ženy podložíte klínem a na něj dáte polštář... Jen tím vylepšíte úhel pro vstup penisu do pochvy. Žena pak má pokrčené nohy doširoka rozevřené a muž se s ní spojí jako v "klasické"  "Misionářské poloze" zepředu. Podložení trupu však automaticky vytváří lepší úhel pro vstup penisu do poševního vchodu a zajistí lepší podmínky pro stimulaci klitorisu. Muž se může lépe soustředit na to, aby penisem třel po klitorisu. Může využívat celou jeho délku i žalud k jeho stimulaci třením i mírným tlakem, který příznivý úhel vstupu zajišťuje.

Podložení trupu (ne hýždí) ženě zajistí přirozené naklonění pánve. Při spojení je tak intenzivně stimulován jak poševní vchod, tak klitoris. Mnohem jemněji však bude muž vnímat sevření penisu stydkými pysky a proto nebude vystaven tak intenzivním vjemům jako v případě, kdy má žena nohy u sebe. Tato úprava  "Misionářské polohy" je opravdu jednoduchá, ale účinná. Žena je sice více pasivní, ale zato muži poskytuje možnost cíleně horní stranou penisu stimulovat klitoris. Vhodné je, aby si na počátku soulože žena rozevřena stydké pysky a umožnila tak penisu hladký vstup do pochvy.

Pohyby penisu budou zaměřeny především na jeho zasouvání a vysouvání. Když se občas použije i kroužení penisem zasunutým hluboko do pochvy, žena bude prožívat velmi intenzivní stimulaci poševního vchodu, ramen klitorisu a těla klitorisu třením a tlakem. Kroužení je opravdu účinné!


 

Hluboké zasunutí penisu a jeho cílený krátký pohyb v pochvě

Předcházející úpravy, které mění úhel vstupu penisu do pochvy tím, že se změní náklon pánevního dna a klitoris se pak snadněji dostane do dráhy penisu, se dají doplnit o techniku zaměřenou na vědomou a velmi intenzivní stimulaci klitorisu i jeho ramen, která obepínají poševní vchod.

​Jedná se o to, že muž penis zasune do pochvy a pak se mírně posune nahoru směrem k hlavě ženy. Tím se úhel vstupu ještě více změní a žalud se "opře" o dolní stěnu pochvy. Stimulace první horní třetiny pochvy s oblastí bodu G sice bude zcela mimo jakoukoli vnitřní stimulaci, zato se však kořen penisu opře o klitoris a bude ho tlakem dráždit i včetně ramen, která obepínají poševní vchod. Prostě se na ženu muž ještě více natlačí. Bude vnímat, jak se penis "ohnul" směrem dolů a na uzdičce bude nejspíš cítit tlak a intenzivní dráždění. Penis bude maximálně zasunut. Muž vnímá teplo ženy a také vnímá tlak u kořene penisu o klitoris. 

Zasouvání a vysouvání, penisu omezí na velmi krátký pohyb tak v rozsahu jednoho až tří centimetrů. Zato se však bude soustředit na to, aby tento relativně krátký pohyb vyústil v maximální stimulaci klitorisu třením a tlakem. Důležité je nespěchat. Tato technika není o rychlosti pohybu, ale rytmu a pomalém pohybu po krátké dráze. Možná vás oba překvapí, jak silné pocity to pro oba dva přinese. Muž musí být opatrný, protože úhel penisu je mimo jeho přirozený směr při erekci. Také ho nejspíš překvapí, jak intenzivní pocity tření spodní stěny pochvy o oblast žaludu s uzdičkou to přinese, Žena nejspíš bude vnímat tah v pochvě a především intenzivní stimulaci v oblasti klitorisu a poševního vchodu. Muž bude střídat maximální proniknutí penisu s jeho pomalým, ale jen krátkým vysunutím. Pořád dokola a stále stejným rytmem. Věřím, že výsledek záhy poznáte sami...


 

To bylo několik technik, které jsou ve variantě  "Misionářské polohy" velmi jednoduché a opravdu účinné. Nejedná se o nic náročného, pouze se těmito změnami docílí to hlavní - intenzivní stimulace klitorisu při souloži. Tím, že muž o úpravách polohy ví, podvědomě se více snaží penisem klitoris stimulovat. Prostě ví o tom, že je to potřeba a tak se snaží!!!

Rozdíl ve stimulaci a ve změně chápání potřeby stimulace klitorisu při souloži ze strany muže má někdy tak zásadní význam, že žena, která doposud nikdy při souloži orgasmus neprožila, může ho prožít. Samozřejmě to ze strany muže předpokládá vysokou kázeň a sebeovládání. Musí své vzrušení dostat pod kontrolu. Žena potřebuje pro nárůst vzrušení až k hranici vyvrcholení mnohem více času, jak muž. Muž jí ho musí být schopen dopřát. Ale mohu Vás ujistit, že i kdyby to hned nevycházelo, žena změnu zcela jistě zaznamená a náležitě ji ocení!!!

Další vhodné techniky pro soulož s intenzivní stimulací klitorisu jsou

Uvedené taoistické nebo tantrické techniky ovšem patří mezi mistrovské a bez dlouhodobého soustředěného tréningu je nezvládne každý. Nejedná se při nich totiž o pocity při penetraci a souloži, ale o pocity při meditaci.

 

Články s podobou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)