Jste zde

Soulož s vytvořením napětí svalů pánevního dna

Soulož s vytvořením napětí svalů pánevního dna

Hlavbí téma:"Pohlavní styk - soulož".
Pokračování článků a "Techniky tření a tlaku - patří do partnerského života?".

Orgasmus muže a ženy je nádherné zakončení milování. Problém je, že velká část lidí si pod pojmem milování nejčastěji představuje romantický sex, kdy muž i žena dokonale současně při souloži prožívají orgasmus. Takováto souhra však není zase tak častá, skoro by se dalo říct, že se jedná o prožitek který se sehraným párům podaří možná jen několikrát za život. Tento článek však není o společném, současném orgasmu partnerů, ale bude zaměřen na problémy partnerů, kdy žena orgasmu dosahuje výhradně "svou" technikou, která se při souloži moc napodobit nedá.

Trochu teorie o jiných způsobech dosažení vyvrcholení

Ženy které mají problém s dosahováním orgasmu "klasickými" masturbačními technikami si časem najdou svou vlastní techniku, kterou vyvrcholení dosáhnou. Většinou zjistí, že když zapojí svaly nohou, vytvoří v nich svalové napětí, které přenesou i do pánevního dna a přidají přímý nebo nepřímý tlak na klitoris - výsledek se dostaví a většinou překvapí. Svalové napětí pánevního dna v kombinaci s pulzujícím tlakem na klitoris posune jejich vzrušení tak vysoko, že mohou prožít vyvrcholení. Některé ženy pak touto technikou prožívají mnohem silnější pocity orgasmu než jiné ženy, které masturbují klasickými technikami. Možná je to proto, že pulzující tlak na klitoris podporuje klitoridální orgasmus a sevření svalů nohou a svalů pánevního dna dráždí pochvu a podporuje vaginální orgasmus. Výsledek se pak může klonit ke klitoridálnímu orgasmu nebo orgasmu vaginálnímu. Může se však stát, že žena prožije kombinovaný orgasmus, který většinou předčí její představy o tom, co to orgasmus je...

Pokud žena orgasmu dosahuje "výhradně" masturbací a navíc pouze s použitím techniky, kdy tlakem vyvolaným svíráním stehen stimuluje klitoris nebo klitoris stimuluje tlakem pomocí jiných technik nebo překřížením a stiskem stehen nohou, je pro muže velmi obtížné ho ženě navodit při klasické souloži. Mnohdy je to zcela nemožné, protože pokud žena při souloži nedokáže zapojit svalstvo pánevního dna, napětí svalů nohou a podněty tlaku nebo tření klitorisu, její vzrušení možná dostoupá velmi vysoko, ale ne tak vysoko, aby prožila orgasmus. Muž, který neví o jejích specifických potřebách pro dosažení orgasmu se může snažit jak chce, ale stejně vyvrcholí dříve než jeho žena.

Jak spojit soulož s potřebami ženy?

Nejdříve si musíme připomenout, že při souloži dosahuje orgasmus jen malá část žen. Muži mají jiný průběh vzrušení než ženy a to vede k tomu, že žena se jen málokdy potká s mužem, který dokáže souložit tak dlouho, aby ženu dokázal při souloži uspokojit. Také je dobré vědět, že soulož není jediný způsob jak ženu dovést k vyvrcholení!!! Proto vlastně vůbec nevadí, když si muž i žena svůj orgasmus prožijí v jiný okamžik a třeba i jinými technikami.

Pokud žena ví, že orgasmus prožít dokáže, ale potřebuje k tomu vytvořit jiné podmínky, které si umí vytvořit při masturbaci, MUSÍ o tom svému muži říct. Muže totiž ani nenapadne, že by potřebovala například trvalý nebo pulzující tlak na klitoris vytvořený pomocí stimulace klitorisu tlakem prstů nebo překřížením a stisku stehen nohou, tlaku vyvolaného svíráním stehen, případně v kombinaci se stahováním a povolováním svalů pánevního dna. Prostě ho to nenapadne a možná ani neví o tom, že něco takového, jako jsou svaly pánevního dna existuje.

Proto je naprosto nezbytné, aby mu o svých specifických potřebách otevřeně řekla. Rozumný muž se pak bude ptát a ona mu vše vysvětlí... Vůbec nejlepší je, když mu žena svou techniku masturbace, při které dosahuje vyvrcholení UKÁŽE. Jsem ji jistý, že každý muž chce vidět, jak jeho žena prožije orgasmus při masturbaci.

Masturbace je individuální a každý člověk k ní přistupuje jinak. Pokud se stydíte za to, že orgasmus dosahujete jinak než si myslíte, že ho dosahují jiné ženy, pak muži navrhněte, že si vzájemně ukážete, jak "TO" děláte. Pochybuji o tom, že by na takovou nabídku muž nepřistoupil... Prostě tak nějak vypadá nabídka "která se neodmítá"... Muž Vám rád ukáže jak onanuje a vy se pochlubíte svou technikou masturbace. Jen mu dopředu vysvětlete, že vaše technika je v závěru trochu jiná, než si představuje. Ukažte mu, jak se umíte sama vzrušit a jak pomocí své techniky tlaku a napětí svalů dosáhnete orgasmu.

Pokud muž uvidí jakou techniku potřebujete, bude mu jasné, že klasickou souloží něco podobného nenapodobí. Oběma se Vám uleví a můžete si otevřeně promluvit o tom, co prožíváte a jak svou techniku provádíte. Teprve, když si takto otevřeně promluvíte a ukážete muži jak je vaše závěrečná část masturbace jiná a co je pro vás při ní nejsilnějším podnětem, můžete se pokoušet o to, jak sladit potřebu muže a Vaši. Takovoutoradu jsem poskytl i při zodpovězení dotazu "Jak do orgasmu zapojit partnera?". Tato rada platí pro všechny ženy které používají podobné techniky masturbace a soulož jim v partnerském životě moc radosti neposkytuje...

Jak se technika provádí?

Technice předchází dlouhá a nápaditá milostná předehra. Když se rozhodnete pro soulož, zvolte některou z doporučovaných sexuálních poloh. Používejte takovou ve které žena běžně masturbuje pomocí své techniky stahování svalů nohou, pánevního dna a tlaku na klitoris. Tato poloha je velmi důležitá, protože v ní je žena schopná si orgasmus navodit.

Muž se s ní zezadu spojí a přitiskne se k ní tak, aby spojení bylo co nejhlubší. Nechá jí však prostor pro provádění její techniky masturbace na kterou je zvyklá.

Zpočátku muž souloží a přitom se snaží ženu vzrušit penisem uvnitř pochvy. Při této pomalé souloži se penis uvnitř pochvy "usadí"... Zatím se jedná o klasickou techniku soulože, kterou běžně používá řada párů. Nové je to až tehdy, když žena poté, co je spojena s mužem začne při spojení "masturbovat" svou technikou kterou zná s dokáže při ní prožít vyvrcholení. Od tohoto okamžiku se žena věnuje jen sobě a svým pocitům. Uvnitř pochvy však vnímá mužův penis i jeho přítomnost a doplňkové hlazení a laskání. Věnuje se však už jen sobě...

V těchto chvílích muži poševními svaly sevře penis uvnitř pochvy a jeho další pohyby jsou skoro nemožné. Muž by se přestane pohybovat a dále už bude jen vnímat sevření penisu uvnitř pochvy. Ženu může hladit, líbat na krk, ramena a záda a stimulovat jí prsa. Jinak by ale do její techniky "masturbace" neměl nijak zasahovat. Jeho jediný úkol je zůstat ve spojení a "vydržet"... Sevření penisu v pochvě je mimořádně silné a pokud se muž bude snažit souložit, nejspíš velmi brzy vyvrcholí. Nejde však o orgasmus muže, ale o dosažení orgasmu ženy při spojení s mužem.

Žena provádí svou techniku stahování a povolování svalů nohou, pánevního dna a stimulace klitorisu tlakem. Veškerou svou pozornost a vzrušení věnuje pouze své technice kterou dosahuje vyvrcholení.

Muž by se měl soustředit na pevné sevření penisu v pochvě a se ženou prožívat stimulaci penisu od stahů poševního a pánevního svalstva. Tato stimulace může být mimořádně intenzivní a proto by muž měl své vzrušení kontrolovat. Jeho penis v pochvě žena vnímá jako "naplnění pochvy", což je pro ni velmi příjemný pocit. Penis navíc působí i jako určitá protiváha působící proti stahům pochvy a i bez pohybu dráždí poševní stěny. V polohách "Zezadu" navíc stimuluje i oblast bodu G. Muž by sílu svírání a povolování svalů joni (vagíny) a jejich pulzaci neměl podceňovat. Jedná se o podobnou techniku při které tantrické mistryně dokáží muže přivést k vyvrcholení jen stahováním poševních svalů. Kontrola vzrušení ze strany muže je opravdu důležitá!!!

Žena provádí svou techniku masturbace při které dosahu vyvrcholení a muž je s ní pouze spojen. Není aktivní, pouze její techniku prožívá s ní. Je velmi pravděpodobné, že žena prožije orgasmus tak, jak je zvyklá a muž ho velmi intenzivně prožije s ní v nejtěsnějším kontaktu. Může se stát, že stahy pochvy v okamžicích vyvrcholení budou tak intenzivní, že muž dosáhne vyvrcholení, aniž by k němu jakýmkoli pohybem přispěl. Pokud orgasmus ženy "ustojí", po odeznění jejího vyvrcholení velmi snadno souloží milování dokončí.

Upozorňuji na to, že tato technika je spolehlivá, ale není úplně snadná. Základem je technika ženy, od muže se chce pouze to, aby s ní při její technice udržel spojení a hlavně "vydržel". Musí se to zkoušet, zkoušet a zkoušet, až se to naučíte...

Odměnou je vlastně to, že žena která si doposud nedokázala soulož s vyvrcholením vůbec představit, se po zvládnutí techniky ve spojení s mužem stává "tantrickou mistryní" která dokáže to, o čem jiné ženy jenom sní...

Vhodné jsou jen některé sexuální polohy

Když jste si vše vysvětlili a muž už techniku svírání svalů nohou a pánevního dna, za současného tlaku na klitoris viděl, je možné začít experimentovat.

Jde o to, aby muž dokázal souložit a žena mohla při souloži uplatnit své techniky, které ji dovedou k vyvrcholení. Jedná se tedy o vytvoření podmínek především pro ženu, při současném spojení s mužem. Nemusíte před sebou nic skrývat, musíte spolu experimentovat a přitom se naučit techniku provádět naprosto přirozeně.

Pro vytvoření napětí svalů nohou a pánevního dna nebo při navozování přímého nebo nepřímého tlaku na vulvu a klitoris vyhovují především polohy obecně nazývané "Zezadu", například poloha "Na pejska" nebo polohy "Na boku, zezadu", tedy nejčastěji poloha "Lžičky" a její alternativy. Sevření stehen při souloži může žena provést tak nenápadně, že si muž vůbec neuvědomí, že žena se touto cestou snaží dosáhnout vyvrcholení "vlastním přičiněním" při souloži.

Jako zpestření soulože se dá využít i v polohách kdy žena leží na zádech - například v "Misionářské poloze". Žena zvedne nohy tak, aby je mohla muži opřít o ramena, ale včas je pak překříží. Jednu nataženou nohu muži opře o rameno a druhou, překříženou mu zasune opře o bok těla. Vytvoří si tak nejen oporu pro druhou nohu, která ji dovolí udržet překřížení nohou v poloze, kdy má nohy zvednuté, ale zároveň vytvoří potřebnou páku pro navození intenzivního sevření stehen k sobě. Pro muže tato "varianta" představuje zajímavé zpestření soulože v poloze "Žena na zádech", pro ženu variantu ve které může uplatnit své techniky dosahování vyvrcholení.

Další sexuální polohou ve které je možné vytvořit tlak na vulvu a napětí v pánevním dnu, je poloha kdy žena leží na břiše a muž do ní vstupuje zezadu a leží na ní, tedy poloha "Zezadu", v leže, muž nahoře. Žena roznoží nohy, muž si lehne na ní a vloží penis "Zezadu" do pochvy. Pak žena přinoží a začne s technikami napínání svalů nohou, stehen a pánevního dna. Zpočátku muž souloží a přitom se snaží ženu vzrušit penisem uvnitř pochvy. Zatím se jedná o klasickou techniku soulože, kterou běžně používá řada párů. Nové je to až tehdy, když žena poté, co je spojena s mužem nohy překříží "lítko přes lítko" a stehna přitiskne k sobě.

Technika svírání svalů nohou a stehen se dá použít i ve stoje nebo při polohách "Ve stoje zezadu", například v poloze, kdy žena stojí u stolu a trup těla položí na stůl a muž do ní vstupuje zezadu. Poté, co muž vloží ženě penis do pochvy a začne souložit, žena přinoží, překříží nohy za kotníky a sevře stehna... Tlak na Venušin pohorek nebo nepřímo na klitoris může navodit například tlakem o hranu nebo roh stolu. Opatrnost a ohleduplnost musí být samozřejmostí...!!!

Další techniky pro dosažení vyvrcholení

Techniky svírání stehen může žena uplatnit i při jiných technikách stimulace vulvy. Klasickou situací jsou techniky stimulace vulvy rukou, kdy muž ženu vzruší pomocí vložení prstů do pochvy nebo pomocí stimulace klitorisu natolik, že žena začíná vnímat, že vyvrcholení se blíží, ale ví, že jen pomocí stimulace vulvy nebo jen pomocí stimulace klitorisu vzrušení nepřekročí hranici potřebnou k dosažení vyvrcholení. Podvědomě přinoží, sevře mužovu ruku mezi stehna a zapojí svaly stehen pro vytvoření potřeného napětí svalů. Pomocí PC svalů pak navodí potřebné napětí v pánevním dně. Většinou žena dokáže odhadnout ten správný okamžik a během několika vteřin dosáhne vyvrcholení. Muž může být překvapen tím, jak pevně jeho ruku sevře a jak ji dokáže využít k navození těch nejdůležitějších podnětů vzrušení. Orgasmus pak může být mimořádně silný, výbušný a někdy ho může přejít do mokrého orgasmu...

Soulož nemusí být jedinou cestou k dosažení vyvrcholení při kterém muže do svého orgasmu zapojíte. Pokud partneři touží po prožitku vyvrcholení při společných aktivitách, měli by vyzkoušet i orální sex - cunnilingus s vytvořením napětí svalů pánevního dna. Některé ženy při "orálním sexu", potřebují vytvořit dostatečně intenzivní napětí ve svalech nohou, které jim následně i několikanásobně zvýší podněty z orální stimulace. Stimulace klitorisu tlakem a stimulace vulvy tlakem a třením o předměty se dá velmi úspěšně využít i při orálním sexu. Muž je velmi intenzivně zapojen do techniky, která je pro ženu mimořádně příjemná a velmi vzrušující. Podrobněji se touto technikou zabývá článek "Cunnilingus s vytvořením napětí svalů pánevního dna".

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)